03.12.2016 16:42
Sivas Özgür-Der'de Bu Hafta "Cihad" Konusu İşlendi
Yazı boyutunu büyütmek için : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Dernek binasında Tufan Caymaz'ın sunumuyla "Zulme ve Zalimlere Karsı Kıyamın Adı: Cihad" Nisa suresi 75-76. ve Furkan suresi 52.ayetleri ışığında ele alındı.

Zulme ve zalimlere karşı kıyamın adıdır cihad, diyerek sözlerine başlayan Caymaz, hatırladığım kadarıyla 70'li ve 80'li yıllardan beri süregelen ve şahit olduğum Afganistan,Bosna,Filistin ve son olarak Suriye'de yapılan direniş/kıyamlarda çok mücahid/müslüman kaybettik.Özellikle son  günlerde Halep'te/Suriye'de zor günler yaşıyoruz.Tabiki bütün bunların bir de bedeli olacak ve nihayetinde de oluyor.

Açıkçası bugün Halep ve dünyanın birçok yerinde yapılan zulme baktığımızda bu konuyu ele almak gerçekten zor geliyor bana. Cihad,kelimesinin kavramsal ve sözlük anlamından ziyade yaşayışımızdaki yerinin önemine değinmek istiyorum.Çünkü gündemimizi Halep belirlemelidir bugün.Halep'te verilen mücadele bütün islam coğrafyamızın mücadelesidir.Umarım bu mücadeleye müslümanlar olarak böyle bakariz.

Cehd kökünden gelen cihad,hayatın her alanında verilen şahitliğin adıdır.Bu kelimeyi sadece kıt'al boyutuyla ele alamayız/almamalıyız.

Cihad,bir müslümanın Kur'an'daki duruşunu,direnişini ve kimliğini ortaya koymanın adıdır.Bu anlamıyla cihadın kıt'alden ziyade hayatın her alanında tevhidi mücadeleyi sürdürmektir.

Cihadın kıt'al boyutu zalimlere karşı verilen savaştır.Bu da müslümanlara karşı fiziki ve manevi saldırı olduğunda verilen karşılıktır.Fiziki boyutu,senin canına,malına,ırzına ve malına saldırı olduğunda karşılık vermendir.Manevi boyutuna baktığımızda karşımızda "Şirk" çıkmaktadır.Yani sana dayatılan müşrik bir kimliği reddetmendir.Şirk düzenine karşı cehd etmendir.

Cihad,müslümanın Allah yolunda pratiğidir.Tevbe 6.ayet ve 19.ayet ile 24 ayetler cihadın işlendiği ayetlerden birkaçıdır.Bugün kıt'al boyutuyla cihad Suriyeliler için daha elzemdir.Halep üzerinden kardeşlerimizin yaptığı mücadeleyi bu minvalde ele almalıyız/alırız.

Caymaz,bunca zulme baktığımızda 'insanın neler yapabiliri' sorusu üzerinde çok çok durmamız gerekir.Buna verecek cevaplarımız olabilir/olmalıdır da.Lakin pratikte neler yapabiliyorumu konuşmalı ve ona göre harekete geçmeliyiz.Ankebut 6.ayet tam da bu konuda bizim için önemli bir uyarı/işarettir.Çünkü rabbimiz,cihadı kim yaparsa kendi adına yapar,der.

Müslümanlar mücadelerinde bazen zaafa düşebilirler.Özellikle birbirimize düşüp gücümüzü bu uğurda kaybetmekle düşmanın ekmeğine yağ süreriz.Böylelikle gücümüz azalır ve  dağılırız.Bunu rabbimiz vahyiyle bildiriyor zaten.Müminler içlerindeki munafikları elbet ayıklamalı lakin bunu yaparken de vahyin esaslarını referans alarak yapmalıdır.

Mücadele her şekilde yapılabilir.Bugün kimi müslümanlar canlarıyla kimisi de mallarıyla bunu yapmaktadır.Biz mallarımızla cehd edenlerden olabiliriz/olmalıyız.Böylelikle Allah bizi temizlesin,içimizdeki munafikları da ayıklasın diye bunu yapmaktadır.En güzel örnek ise Uhud Savaşı'nda yaşanmıştır.Zaten bunlar temizlenmedikce Rabbimiz yardımını da göndermiyor/göndermez.Yani Allah,dosdoğru bir duruş istiyor.

Caymaz'ın sunumunda cihadın kirletilen kavramlarımızdan biri olduğu da söylendi.Yeryüzünde egemen emperyalistlerinin çizmeye çalıştığı terörist bir müslüman portresidir.Buradan hareketle "cihad/kıt'al" üzerinden islami fobyayı dünyaya yaymaktir.Allah'ın izniyle bunu yapamayacaklar.Yeter ki biz dik duralım.

Bu dersi özellikle Halep'te olan bitenler üzerinden ele alıp düşünmeliyiz.Çünkü Halep stratejik bir konumdadır,bütün katliamlar da bunun için yapılmaktadır.Unutmayalım Halep düşerse sadece Suriye düşmez biz de düşeriz.Buradan hareketle Allah Suriye'deki kardeşlerimize fiili/kıt'alı yüklemiş bize de mali ve psikolojik mücadeleyi yüklemiştir diye düşünüyorum.Her firsatta ve ortamda bunu gündemde tutmakla mükellefiz.

Son olarak şunu söyleyeyim:"Allah,hayatı kuşatmayan/kuşanmayan bir söylem istemiyor tam tersi her halimizle mücadeleyi mured etmektedir.

Bugün özellikle Suriye'de olan biteni halen anlamayan veya yanlış anlayan kendini müslüman diye tanıtanlar bulunmaktadır.Sizler bunca zulmü ve zalimliği gördüğünüz halde Allah'a nasıl hesap vereceksiniz bilemiyorum.Ama rabbimin hesabı kesindir.

Caymaz, sunumunu yeryüzünün her karesinde dini için her şekilde cehd eden tüm müminlere dua ile bitirdi.

DİĞER HABERLER