17.01.2017 23:03
Amasya'da Suriyeliler Türkçe, Türkiyeliler Arapça Öğreniyor
Yazı boyutunu büyütmek için : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Özgür-Der Amasya Temsilciliği, Amasya’da muhacir durumda bulunan Suriyeliler ile Kur’an okumayı öğrenmek ve ilerletmek isteyen Türkiyeliler için kurs başlattı.

Özgür-Der Amasya Temsilcisi Mustafa Siel, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

AMASYA BİR MUHACİR BELDESİ OLDU

Bilindiği gibi Ortadoğu intifadasının etkileri Türkiye'ye kadar uzandı ve müşterek sınırımız olan Irak ve Suriye'den, ABD ve Batı tarafından desteklenen İran'ın Şii yayılmacılığı ve işgali projesi nedeniyle Türkiye'ye ciddi göç akımı oluştu.

Bu göçler sonucu olarakden nasibi alan Amasya Merkezde halen 150 civarında Suriyeli, 2500 civarında Iraklı Arap ve Türkmen muhacir bulunmakta. Bunların yanı sıra memleketlerindeki olumsuz hayat şartları nedeniyle bir kısmı Batı ve ABD'ye iltica amaçlı olarak gelmiş bulunan Afganistan ve başka İslam memleketlerinden bir kısmı Hristiyan olan muhacirleri barındırmakta Amasya'mız.

1. dünya savaşı öncesi ve sonrasında Tatar, Çerkez, Gürcü gibi Müslüman kavimlerden muhacirlere ev sahipliği yapmış olan Amasya'mız, şu anda Arap, Türkmen, Afgan muhacirlere ev sahipliği yaparak, 100 yıl sonra yeniden bir muhacir yurdu (darul hicre) konumuna gelmiş durumda.

Ümmet kardeşliğimizin ve kulluğumuzun mutlak bir gereği olarak, bu muhacirlerin Amasya'ya gelişlerinde, yerleşmelerinde, devletle olan resmi işlemlerinde ve geçimlerini sağlamalarında İHH Amasya Temsilciliğinin yürüttüğü çalışmalara Özgür-Der olarak ilk günden beri katkıda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz.

image-(3).png

ARAPLARA TÜRKÇE

Ne var ki muhacirlerin sorunları sadece maddi değil aynı zamanda manevidir. Bu meyanda en önemli sorunlardan birisi dil sorunudur. Okul çağındaki muhacir çocuk ve gençlerin okul sorunu çözülmüş durumda ise de, okul çağını geçmiş olanların Türkçe bilmemeleri hayatın her alanında sorunlar oluşturduğu gibi, bu kesimin kendi içlerine kapanmasına ve yerli halkla iletişime geçememesine sebep olmaktadır.

Bu önemli sorunun çözümüne imkanlarımız kapasitesinde katkıda bulunmak için, Türkçe bilmeyen ve öğrenmek isteyen Suriyeli ve Iraklı Arap Muhacir Erkekler ve Bayanlar için Türkçe kursu açtık. Kursumuzda erkeklere öğretmenlik yapan Suriye – Halepli Ahmet kardeşimiz 1 yıl öncesinde Halep'te Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği yapmakta iken, sakat olmasına rağmen Esed rejimince askere alınmak istemesi üzerine ailesi ile birlikte Türkiye'ye hicret etmiş olup, halen Amasya'da bir un fabrikasında işçi olarak çalışmaktadır ve zor şartlarına rağmen dil kursu öğretmenliği yapması teklifimizi sevinçle kabul etmiştir.

image-(4).png

TÜRKLERE ARAPÇA

Bilindiği gibi Kitabımız Kur'an açık ve anlaşılır bir Arapça (kitabun mubinun arabiyyun) olarak indirilmiş olup, her Müslüman öncelikle kitabını doğru olarak okumak ve bilahare doğru olarak anlamakla sorumludur.  Lakin özellikle Kemalist iktidarın ilk dönemlerindeki İslam düşmanlığı ve İslam'ın kökünü kazımayı hedef alan uygulamaları nedeniyle, değil Kur'an'ı anlamak, okumayı bile unutacak duruma gelmiş bir halkız. Özellikle Türkiye halkının İslam'la, Kur'an'la ve diğer İslam toplumlarıyla manevi irtibatlarını kopartmak amacıyla yapılan Alfabe devrimi ile Kur'an'ı okuma ve anlama imkanlarımız son derece zayıflatılmıştır. Son yıllarda bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiş ise de, daha ziyade İmam Hatipler ve İlahiyat Fakültelerinde kaydedilen bu ilerlemenin, İslami camialara ve halkımıza yeterince yansıdığını söylemek mümkün değildir.

Bu alandaki boşluğu en azından Amasya Özgür-Der mensupları ile dışarıdan katılmak isteyenler açısından doldurmak amacıyla, cüzden tecvitli okumaya değin her düzeyle Kur'an okuma ve meallendirme dersleri başlattık. Kur'an okuma ve tecvit derslerimizi Irak – Bağdat'ta ileri derecede Kur'an dersleri almakta ve vermekte iken, İran güdümlü Şiaperest Haşdi Şabi militanlarınca bu faaliyetleri nedeniyle, eğer hicret etmezse öldürüleceğine yönelik aldığı tehdit dolayısıyla Türkiye'ye hicret eden ve 2 yıldır Amasya'mızda kendi imkanlarıyla Iraklı muhacirlere Kur'an dersleri vermeye çalışan Abdullah kardeşimiz gönüllü olarak üstlendi.

Türkler ile Türkçe bilen muhacir arapların beraber katıldığı derslerimizi Kur'an okumayı bilmeyenler yada zayıf olarak bilenler için cüzden Kur'an okumaya geçme ve Kur'an okumayı bilenler için düzgün tecvitli Kur'an okuma olarak iki grupta gerçekleştirmekteyiz. Düzgün Kur'an okuma grubumuzda, Arapçası okunan her sayfanın kelime kelime meali tarafımdan yapılarak, hem Kur'an'ı anlamaya, hem de Kur'an Arapçasına aşinalık sağlanmaya, hem de derslere katılan muhacir Arap kardeşlerimizin Kur'anı Türkçe olarak anlama ve ifade etme seviyeleri yükseltilmeye gayret edilmektedir. İnşaallah ileriki zamanlarda Arapça dil derslerine ve pratik Arapça çalışmalarına geçmeyi planlıyoruz.

image-(5).png

ENSAR MUHACİR KAYNAŞMASI

Çalışmalarımız sadece Türkçe ve Arapça öğrenmeye yönelik olmayıp, ensar muhacir kaynaşmasını reel ortamda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir ve bu ortamlar çalışmalar esnasında kendiliğinden sağlanmaktadır. Türkçe ve Kur'an okuma grubu aynı zamanda farklı odalarda ders almakta ve böylece yerli muhacir tüm katılımcıların tanışmaları ve ünsiyet kurmaları hedeflenmektedir.

Çalışmalarımızda bir araya gelen muhacirler hem kendi aralarında tanışıp iletişime geçmekte, hem de aynı ortamda Arapça dersi alan Türkiyeli ensarla iletişime geçip karşılıklı kaynaşma sağlanmaktadır. Bu şekilde Amasya'da yerlilerle iletişime geçmeden yaşayan muhacirlerin sosyal ortamlara katılımı ile muhacir ensar kaynaşması konusunda ciddi adımlar atılmaktadır.

Bu kaynaşmayı daha da yaymak için ileri ki dönemlerde müşterek yapılacak farklı etkinliklerin yanında, okul çağındaki muhacir çocuklarla Amasyalı çocukların ortak katılacakları yaz Kur'an kursları açmakta hedeflerimiz arasındadır.

DİĞER HABERLER