“İlmi Konularda Sorumluluk ve Zaaflarımız"
Özgür-Der Tatvan Şubesi’nin 2018-2019 yılı seminerler dizisinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

"İlmi Konularda Sorumluluk ve Zaaflarımız" konulu semineri Van Genç Der'den Fırat TOPRAK sundu.

Fırat TOPRAK özetle şunları söyledi:

"İlim için bir çok tanım yapılır. Sözlük anlamıyla İlim, mutlak olarak bilmek, bir şeyin şuurda hasıl olması, sağlam olarak bilmek, bir şeyin gerçeğini bilmek manalarına gelmektedir. Genel olarak insan zihnine ve gönlüne konu olan her şey demektir. İslam alimlerinin çoğuna göre ilim bir şeyin hakikatini idrak etmek ve malum olanın olduğu hal üzere bilinmesidir. Bu anlayışa göre yanlış malumata ilim- bilgi denilemez. İlim: İnsanın vahiy akıl ve duyu organlarıyla elde ettiği kesin bilgilere denir.

Kur'an-ı Kerim'de ilim en sık kullanılan anlamıyla, ilahi vahiyden kaynaklanan yani bizzat Allah'ın verdiği bilgidir. Burada ilim Allah'tan olduğuna göre, İslam'ın tamamı ilimdir. Alim'de gerçek anlamıyla Müslümandır.

İslam kadar ilime önem veren başka bir din yoktur

Kur'an'da ilim 105 yerde geçmektedir. Vahyin ilk emri okudur. İslam'a göre ilim ve hikmet müminin kaybolmuş malıdır. Her fenalığın küfrün başı bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Allah hiç bilenle bilmeyenin bir olmayacağını bildirmiş,  Sakın ha cahillerden olma diye buyurmuştur. Ayrıca ilim öğrenen de İslam da övülmüştür. Peygamber efendimiz ilim tahsil etmek için yola çıkana Allah cennet yollarını açar diye buyurmuştur. Başka bir hadisinde de kim ilim tahsil etmek için yola çıkarsa geri dönünceye kadar Allah yolundadır diyerek ilmin ve ilimle ilgilenenin önemini vurgulamıştır.

İslam da ilim Allah'ın rızasını kazanmak ve amel etmek için öğrenilir. Peygamber efendimiz s.a.v dualarında; Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır, faydasız ilimden Allaha sığınırım buyururdu.

İlim etme yolları:

1-Sağlam duyu organları

2-Vahiy

3- Akıl

Fırat TOPRAK İlmi Anlamda Sorumluluk Ve Zaaflarımızı maddeler halinde sıralayarak sundu.

SORUMLULUKLARIMIZ

ZAAFLARIMIZ

1-İlim yolculuğumuz ölüme kadar sürmeli.

İlmi mevzularda yeterlilik, yenilenmeyi gerekli görmeme.

2-İlim öğrenmekten önce ilim adabını bilmeliyiz.

 

 

Ucup, cüret, insafsızlık.

 

3- İlmi ihlas ve mütevazilikle tahsil etmeliyiz.

 

Riya, kendini beğenmişlik.

4-İlmi meselelerde öncelikler fıkhını bilmeliyiz.

Detaylarda boğulmak, değerler skalasını şaşırmak.

5-ilmimizi amele dönük tahsil etmeliyiz.

Entelektüellik hastalığı, Bilgiyi amele dönüştürmeme

6-Selef ve halef alimlerini değerlendirirken vasat olmalıyız.

İfrat ve tefrit, haksızlık etmek

 

7-İlmi mirası değerlendirirken vasat olmalıyız.

İfrat – ve tefrit yanılsaması.

 

8-İlmi meselelerde rusuh sahibi olma –derinleşme-  çabası göstermeliyiz .

İlmi meseleyi yüzeysel kulaktan dolma bilmek ve araştırmamak.

 

 

9-İlmi meselelerde bireysellik ve kolektif ictihatı canlandırma sorumluluğumuz olmalı.

 

İçtihat kapısını kapatmak, donukluk.

10-Bilgiyi bilince  dönüştürmeliyiz.

Enformasyon bombardımanında mefluç beyinler iğdiş edilmiş zihinler.

 

http://www.ozgurder.org/ sitesinden 01.12.2020 tarihinde yazdırılmıştır.