"Aksa Tufanı çağdaş dünya düzeninin iflas ilanıdır!"

"Aksa Tufanı çağdaş dünya düzeninin iflas ilanıdır!"

Ankara Filistinle Dayanışma Platformu: Aksa Tufanı, uluslararası iflasın ve zulme karşı sessizliğe yükseltilmiş çığlıktır!

Ankara Filistinle Dayanışma Platformu adına basın açıklması yapan  İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, Filistinlerin maruz kaldığı zulme karşı bir açıklama yaparak uluslararası toplumu eleştirdi. Hacı Bayram Şahin, 7 Ekim 2023  "Aksa Tufanı"ndan sonra, çağdaş dünya düzenlerinin iflas ettiğini vurguladı.

Açıklamada, uluslararası kurumların, egemenlerin zulmünü görmezden gelerek iflas ettiği, dünya halklarının ise zalimi ve zulmü lanetlediği belirtildi. İHH Ankara Şube Başkanı, 110 gündür devam eden Filistin zulmünde on binlerce cinayetin işlendiğini, katliamların yaşandığını ve soykırım uygulandığını ifade etti.  Ancak, bu zulmü durduramayan liderlerin mazlum Gazze Halkına yardım ulaştıramadığına dikkat çekti.

Şahin, Birleşmiş Milletler Ofisi önünde toplandıklarını belirterek, dünya barışını sağlamak üzere kurulan bu teşkilatın en basit görevini bile yerine getiremediğini ilan etti. Uluslararası kurumların süslü cümlelerle ifade ettiği amaçları gerçekleştiremediklerini savundu.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik yapılan acımasız saldırılarda, yaşamsal tesislerin bilinçli bir şekilde hedef alındığına dikkat çekilerek, dünya halklarının ve insani yardım kuruluşlarının yığılan yardımlarının ulaştırılamamasının açıklanamaz olduğu vurgulandı.

Son olarak, liderlere, zulmün işbirlikçilerine ve uluslararası kurumlara seslenen Şahin, Aksa Tufanı'nın tarihi bir çöplük haline getireceğini belirtti.

Ankara Filistinle Dayanışma Platformu tarafından yapılan basın açıklamasının tam metni aşağıda verilmiştir:

 

İnsanlık Ölüyor,

Tüm Dünya İzliyor,

Uluslararası Kurumlar İflas Etti,

Egemenler Zulmün Yanında Saf Tuttu,

Dünya Halkları Zalimi ve Zulmü Lanetliyor,

İnsani Yardım Kuruluşları olarak buradayız ve diyoruz ki;

7 Ekim 2023 tarihe not düşülecek bir gündür. Aksa Tufanı çağdaş dünya düzelerinin iflasını ilan etmiştir.

Yalan ve algı imparatorlukları çöküyor. İnsanlığın gözü önünde 110 gündür 10 binlerce cinayet işleniyor, katliam yapılıyor, bir millete soykırım uygulanıyor. Yaşanan zulmü ifade etmekte kelimeler kifayetsiz kalıyor.

Bunca zulüm ekranlarda canlı yayınlanırken iktidar sahipleri ancak izleyebiliyor. Katliamı durduramayan bu liderler mazlum Gazze Halkına Refah sınır kapısına dayanmış insani yardımı bile ulaştıramıyor.

Bugün burada Birleşmiş Milletler Ofisi önünde toplandık. Güya dünya barışını tesis etmek üzere kurulmuş bu teşkilatın en basit görevini bile yapamadığını ilan ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden halkların Refah Sınır kapısına getirdiği insani yardımı ihtiyaç sahibi Gazze halkına ulaştırmaktan bile aciz olduğunu görüyoruz.

Ekonomik, sosyal, kültürel ve insani nitelikteki uluslararası sorunları çözmede ve ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygının geliştirilip güçlendirilmesinde uluslararası işbirliğini sağlamak amacı ile kurulan Birleşmiş Milletlerin amacından fersah fersah uzakta olduğunu ifade etmek için buradayız.

Uluslararası kurumların süslü cümleler ile ifade edilen amaçlarını değil gerçekleştirmek yanından dahi geçemediklerini söylemek için buradayız.

İnsanı ve insanlığı katleden bu vahşetin karşısında olduğumuzu, Gazze Halkının bir bütün olarak ortaya koydukları tüm dünya mazlumlarını diriltici muhteşem direnişlerinin yanında olduğumuzu ifade etmek için buradayız.

Biliyoruz ki dünya zulüm ile abad olmaz. Kazanan adalet olacaktır.

Her an çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden korkunç bir yoğunlukta bombalanan, tüm yaşamsal tesisler hastaneler, okullar, fırınlar, su tesisleri, günlük yaşamın gerektirdiği ne varsa bilinçli bir şekilde hedef alınarak yok edilen Gazze için özverili dünya halklarının ve gayretli insani yardım kuruluşlarının Refah Sınır Kapısına yığdığı yardımların ulaştırılamaması hiç bir şekilde açıklanamaz.

Ey kifayetsiz aciz liderler,

Ey zulmün işbirlikçileri,

Ey aciz uluslararası kurumlar

Aksa Tufanı sizleri de tarihin çöplüğüne atacak.

ANKARA FİLİSTİN DOSTLARI PLATFORMU VE YARDIM KURULUŞLARI

Önceki ve Sonraki Haberler