Müslüman Şahsiyetinin İnşası ve Sorumlulukları

Müslüman Şahsiyetinin İnşası ve Sorumlulukları

Ankara Özgür-Der'de Abdülhakim Beyazyüz’ün sunumuyla "Müslüman Şahsiyetin İnşası ve Sorumlulukları" konulu seminer gerçekleştirildi.

Abdülhakim Beyazyüz, konuşması öncesinde yaptığı güzel duada dünyanın değişik yerlerinde zulüm altındaki Müslümanların zulümlerden kurtulmasını ve yeniden bir diriliş hareketinin bütün bir yeryüzüne yayılması dilediğinde bulundu. Daha sonra konuşmasına geçen Beyazyüz kısaca şunlara değindi;

Yüce Allah insanı İslam fıtratı üzerinde bir akıl ve iradeye sahip olarak yaratmıştır. Ancak insan gerek kendisinin gerekse toplumun yönlendirmesiyle bu akıl ve iradeden uzaklaşmıştır. İnsanın kendisine lütfedilen bu akıl ve irade ile temiz bilgiye ulaşması ve insan-insan, insan-Allah ve insan evren ilişkisini bu bilgi çerçevesinde şekillendirerek yeryüzünü ve ahiretini imar etmelidir.

İnsan vahiy bilgisiyle donanıp Rabbe teslim olduğu zaman Allah'ın boyasıyla boyanmış ve yaratılışa uygun hareket etmiş olur. Böylece dünya daha güzel ve yaşanılabilir olacaktır. Bu bilginin toplumsallaşması ve modelleşmesi sağlanmalıdır. Böyle bir bilgiyle ve pratikle inşa edilen şahsiyetin sonrasında Rabbimizin yüklediği sorumlulukları yerine getirip bütün bir yeryüzü yaşanabilir kılınacaktır.

Seminer soru-cevapla sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler