Şura ve istişare sorumluluğunun keyfiyeti

Şura ve istişare sorumluluğunun keyfiyeti

Özgür-Der Ankara Şubesi’nin düzenlemiş olduğu programda “Şura ve İstişare Keyfiyetinin Özellikleri” başlıklı konu Hamza Türkmen tarafından değerlendirildi.

Özgür-Der Ankara Şubesi'nin düzenlemiş olduğu panele katılan Hamza Türkmen "Şura ve İstişare Keyfiyetinin Özellikleri" konulu bir sunum gerçekleştirdi. 

Tarihi süreç içerisinde ilmi ve yönetimsel çabalarda oldukça ihmal edilen şura yapma emrinin tekrar gündeme gelmesinin 19. yüzyıl ıslah hareketlerinin doğal liderliğinde sağlandığından bahseden Hamza Türkmen, önce bu farzı veya vacibiyeti yerine getirme çabalarına yönelmenin, zaman zaman şura ifadesiyle de olsa istişari gayret ve yönelimlerle gündemleştiğine değindi. 

Türkmen, konuyla alakalı istişare, şura, teşavur, şavir kelimelerini bu konuda çaba sarf eden fukahaya ve dil bilginlerinin yaklaşımlarına dayanarak aktarmaya ve aralarındaki önemli nüansların neler olduğuna dair bir girizgahta bulundu.  

Türkmen, 'istişare'nin kişinin talebiyle ilgili kişiden görüş almak olduğunu, 'şura’nın ise ortak görüş oluşturmak için ilgili kişilerle karşılıklı fikir teatisini ifade ettiğini belirtti.

İstişarenin bireysel görüş almak ve kişinin kendine göre isabetli karar alması için başvurması gereken bir imkân olduğunu; şuranın ise, açık nass ve Resulullah’ın zamanı aşkın bağlayıcı sünneti dışındaki bütün müşterek konularda iki kişiden fazla insanın bağlayıcı karara varması anlamına geleceğini belirten Türkmen, ş-v-r kökünden gelen şura fonksiyonunun teşavur, şavir ve ulu’l-emr açılımları üzerinde durdu.

20. ve 21. yüzyıllarda İslami hareketlerin ve fakihlerin şura’ya yaklaşım süreçlerini özetleyen Hamza Türkmen, demokrasi ile şura vacibiyetini mukayese eden farklı tutumları özetledi.

“Şura prensibi”ni demokrasi söylemlerinden daha geniş ve ilkesel olarak gören imâni ve stratejik bir hedef peşinde olmamız gerekliliğine vurgu yapan Türkmen, 'şura ile ilgili ibadi görevimizi yerine getirmek için önce bireysel kararlarımızda, ailevi ve küçük sosyal öbeklerimizin birliktelikleriyle ilgili yürüyüşlerimizde istişareyi ve teşavur’u ön plana çıkartmamız gerektiğine ve bu çabalarımız sonucunda ilmi ve yönetsel ortak işlerimizde şura meclislerini veya kitlesel şura organizasyonlarını olgunlaşma tedriciliği içinde işlevsel kılabileceğimizi' belirtti.

 

ankara2-001.jpeg

ankara3-1.jpeg

 

Önceki ve Sonraki Haberler