Bartın'da Sisi Cuntasının İdam Kararları Protesto Edildi

Bartın'da Sisi Cuntasının İdam Kararları Protesto Edildi

Bartın’da “Sisi Diktasının İdam Kararları ve Arakan Budist Zulmüne Telin’’ basın açıklaması yapıldı.

Arap Cami yanında saat 18.00'da başlayan basın açıklamasına özellikle gençlerin ve ailelerin yoğun katılımı dikkat çekti. Özgür-Der Bartın Temscilciliği tarafından düzenlenen basın açıklamasının metnini Aytaç Veli PAMUK okurken duayı ise Akif Abdullah ÇAKMAK yaptı.

Basın açıklamasından önce Özgür-der adına Şuayb MEKEÇ bir giriş konuşması yaptı. Mekeç konuşmasında kısaca şunları ifade etti: "Uyduruk darbe mahkemelerinin Mısırlı Müslüman kardeşlerimizin gözünü korkutmadığına, onların bu baskılar sonucunda herhangi bir sığınma psikolojisine girmediklerine iftiharla şahitlik etmekteyiz. Bugün İslam dünyasında Ümmet'in yeniden toparlanma sürecine Batı ve işbirlikçi taraftarları müdahale etmişlerdir. Ümmetin yeniden özgürlük ve adalet arayışını kararlılıkla sürdürerek kardeşlerimizin asla kafirler ve münafık işbirlikçilerin karşısında yılgınlık göstermediğini, bunun İslam dünyasına örneklik teşkil ettiğini gururla haykırıyoruz. Mısır, Suriye, İsrail zindanlarında bulunan kardeşlerimizin ve sahalarda direnen duyarlı Müslümanların eylemlerinin, Ümmet'in yeniden dirilişine vesile olacağına inanıyoruz. Mısır'ın Esma Biltacisinin, Rabia meydanlarında şehit edilen önde gelen Müslümanların ve çocuklarının şehadetlerinin ve Suriye'de Dera'nın yiğit şehidi Hadi'nin başlattığı özgürlük direnişinin, İsrail zindanlarındaki gencecik kardeşlerimizin dirençlerinin Ümmet'i yeniden bir araya getireceğinden hiç şüphemiz yok.

Ayrıca Arakan'daki kardeşlerimiz bugün Müslüman Ümmet'in gündemindedir. Bu çok değerlidir ve bir gün o insanlık dışı en ağır muamelelere maruz kalan kardeşlerimiz ve onların gençleri, bu varlık mücadelesinde Ümmet'ten aldıkları güçle bir çıkış yolu elbette yakalayacaklardır.

Tüm bu toplumsal değişimimiz bunlar Kuran'ın aydınlığında Rasulullah'ın (S) öncülüğünde ve dünya yaşantımızda Allah'ın hükümleriyle meselelerimizi çözmeyi önceleyerek hayatımızı İslami ilkelerle donatarak mümkün olacaktır."

Basın açıklamasında; "Katil Sisi, Seninleyiz Mursi", "İdam Sehpası, Yıldıramaz İhvanı""İslami Hareket Engellenemez", Arakan Halkı Yalnız Değildir, Seyyid Kutub El Benna Selam Olsun İhvan'a, "Ya Allah Ya Allah Menna Ğayrek Ya Allah",  sloganları atıldı.

bartin-20150522-1.jpg

bartin-20150522-2.jpg

bartin-20150522-3.jpg

bartin-20150522-4.jpg

bartin-20150522-5.jpg

bartin-20150522-6.jpg

bartin-20150522-7.jpg

bartin-20150522-8.jpg

bartin-20150522-9.jpg

bartin-20150522-10.jpg

bartin-20150522-11.jpg

Basın Açıklamasının Tam Metni

Hz. Musa'yı Firavuna karşı galip kılan Allah'ın adıyla

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Dünyanın her yerinde, ezilen Müslümanlar bir imtihanla daha karşı karşıyadır. Bizler Allah'ın bize emrettiği gibi sabrımızı koruyarak Hakk olanı haykıracağız. Zalimlerin karşısında dimdik duracağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, bıkmayacağız!

Mısır halkının desteği ile yönetime gelen Cumhur Başkanı Mursi, Darbeci Sisi ve darbe destekçisi odaklar tarafından zorbalıkla iktidardan indirilerek kaçırıldı ve hapsedildi. Zalimlerin ördüğü korku duvarlarını yıkmış olan Mısırlı kardeşlerimiz yeniden meydanlara çıkarak gasp edilen hakları için mücadeleye devam etti. Başta Adeviyye Meydanı olmak üzere, ülkenin birçok yerinde yüzlerce kardeşimiz tankların karşısında hakkı haykırırken şehit edildi.

Darbe sürecine karşı insanlık tarihinin en meşru ve ahlaki direnişlerinden birini gösteren Mısır halkının yüzlercesini katleden, binlercesini de zindanlara dolduran Sisi cuntası, uyduruk gerekçelerle sözde mahkemelerinde yargıladığı kardeşlerimize idam cezaları vermeye devam ediyor. Hiçbir ahlaki ilkesi olmayan sözde mahkemeler Muhammed Mursi, Muhammed Bedii ve Yusuf el-Karadavi'nin de bulunduğu 106 kişinin idamını istiyor.

Cenneti yüreğinde taşıyan insanları ölümle korkutamazsınız. Bizler bir ölür, bin diriliriz.

Siz darbeciler, İhvanı Müslimin hareketini tutsak ederek, sokaklarda hunharca katlederek, idam sehpalarına göndererek sindireceğinizi, korkutacağınızı hatta yok edeceğinizi sanıyorsunuz.

Bir taraftan da Budist zulmü nedeniyle 2012 yılında evlerinden zorla kovularak kamplara yerleştirilen Arakanlı kardeşlerimiz, artarak devam eden zulüm nedeniyle, nereye varacaklarını bilmeden açık denizlere açılıyor. Açık denizlerde ölmezlerse, insan kaçakçılarının elinde köle gibi alınıp satılıyorlar. Son günlerde hepimizin üzüntüyle izlediği bir drama şahit oluyoruz. 7000 Arakanlı kardeşlerimiz şuan açık denizlerde durumlarının ne olacağını bilmeden beklemekte. Myanmar devleti bu kardeşlerimizi, sırf Müslüman oldukları için o toprakların vatandaşları bile saymayıp Bengalli mülteciler olarak nitelemekte. Budist Zulmü bizden uzak yerlerde, kardeşlerimize çok yakın. Kardeşlerimiz, ölüm, açlık, tecavüz ve insan kaçakçılığı ile her gün karşı karşıya geliyor. Bu zulüm artık bitmelidir. Bir şeyler yapılmalıdır. 

Tüm zalimlere bilmedikleri bir şeyi öğretmek istiyoruz.

Bizler sizin zulmettiğiniz Müslüman Kardeşleriz, Arakanlılarız.

Bizler dünyanın her yerindeyiz. Bizler dün vardık, bugün varız ve yarın da olacağız ve sizin karşınızda dimdik duracağız, adaleti haykıracağız.

İnananların destekçisi Allah'tır. Allah kendisine hakkıyla kulluk edenleri yalnız bırakmaz.

''Müminlerden öyle kimseler vardır ki; Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar ve şehid oldular. Bir kısmı şehid olmayı bekliyor. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmediler."

''Selam olsun zalim rejimler karşısında susmayı akıllarına bile getirmeyen yiğitlere...'' Selam olsun Şeyh Ahmet Yasine, Abbas Musawiye, Ömer Muhtara, İskilipli Atıf Hocaya.

Selam olsun Şeyh Saide, Halid İslambuliye, Şehid Esmaya...

Selam Olsun Metin Yüksele, Yasin Börüye, Furkan Doğana, Mavi Marmaraya...

Selam olsun ÇEÇENİSTANA, Filistine ve her gün ümmetin çorak topraklarını şehid kanıyla sulayan Suriyelilere.

Selam olsun Rabia meydanında darbeci diktatörlere direnerek şehid olan kardeşlerimize...

Selam olsun, idam sehpalarında Şehit olmayı bekleyen kardeşlerimize.

Zalimler bilsinler ki: Sizin bu caniliğinizi tüm dünyaya haykıracağız. Nesillerimizi zulmünüzü anlatarak yetiştireceğiz. Gelecek, zalimleri lanetle hatırlayacak. Ve bir gün, bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın!

 

MISIRDA İDAMA MAHKUM EDİLEN MÜSLÜMANLAR  İÇİN YAPILAN DUA

Rabbimiz!

Her şeyi gören, her şeye şahit olan, her şeyi hesap günü hesabını sormak için kaydeden ancak sensin.

Bu meydanda, senin huzurunda, senin şahitliğin altında, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri ve İslam için mücadele ettikleri için, küresel küfür güçleri ve yerli işbirlikçileri tarafından askeri darbe ile yönetimden uzaklaştırılan ve idama mahkum edilen başta Cumhurbaşkanı Mursi olmak üzere tüm Mısır Müslümanlarına olan desteğimizi ortaya koymak, senin taraftarlarının safında, kafirler ile yerli işbirlikçilerinin karşısında olduğumuzu ilan etmek için toplandık.

Her şeye şahit olan Rabbimiz, bu şahitliğimizi kabul buyur ve ahiret kurtuluşumuz için geçerli vesilelerden kıl.

Rabbimiz!

Her şeye gücü yeten, her dilediğini mutlaka gerçekleştiren ancak sensin. Küresel küfür güçleri ve yerli işbirlikçileri tarafından idama mahkum edilen başta Mursi olmak üzere tüm kardeşlerimize, onların aile ve dava arkadaşlarına yardım eyle. Onlara sabır, genişlik, kurtuluş  ve zafer nasip eyle.

Rabbimiz!

Sadece kendisine kulluk edenlerin yanında olan, onlara yapılan zulümlerin intikamını alan ve zalim kafirleri kahru perişan eden ancak sensin. Mısırlı Müslümanlara haksızlık, zulüm ve katliam yapan darbeci paşalar ile onların yerli işbirlikçilerini ve onları birer maşa olarak kullanan batılı efendilerini kahret ve mazlum Müslümanların intikamını onlardan al.

Rabbimiz!

Mısırda, Suriyede, Filistinde, Kafkasyada, Doğu Türkistanda, Arakanda ve dünyanın dört bir yanında sırf Müslüman oldukları, Rabbimiz Allah'tır dedikleri ve bu yolda mücadele ettikleri için zulme uğratılan, katledilen, işkence edilen, yurtlarından sürülen tüm mü'minlere ve mücahidlere mücadelelerinin sonuna kadar dayanabilecekleri derecede sabır ve zafer nasib et.

Rabbimiz!

Senin yolunda cihad edenlere, yurtlarından sürülenlere, işkence ve eziyete uğratılanlara, şehit edilenlere ecirlerini eksiksiz ver.

Onların senin dinini yaşama ve yaşatma uğrundaki bu şahitliklerini ve şehitliklerini kabul et ve bereketlendir.

Rabbimiz!

Bizleri her daim Müslümanların, İslam ümmetinin, senin yolunda mücadele edenlerin, mazlumların ve mağdurların yanında ve safında; her daim razı olacağın saflarda kıl.

Bizleri onların yar ve yardımcısı, destekçisi kıl.

İslam düşmanlarının, hainlerin, dinini dünyalık menfaatler için satanların safında olmaktan, onlara yar ve yardımcı olmaktan uzak tut bizleri.

Rabbimiz!

Ümmetimizin çetin imtihanlardan geçirildiği bu zorluk günlerinde hepimize yardım et, ayaklarımızı hak üzere sabit kıl. Bizleri dünyada senin taraftarlarından olma izzetiyle, ahirette alnımızın akıyla hesabımızı verebilme ve sonsuz cennete  kavuşma nimetleriyle nimetlendir.

 Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.

Önceki ve Sonraki Haberler