Bartın’dan Siyonist İşgale Lanet

Bartın’dan Siyonist İşgale Lanet

Cuma namazına müteakip Bartın Arap Cami önünde, Bartın Filistin Halkıyla dayanışma platformu tarafından Filistin ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Yoğun bir katılımın gözlendiği eyleme Bartınlılar aileleri iştirak ettiler. Filistin’in Gazze tarafında İsrail işgal rejiminin yaptığı saldırıların anlatıldığı ve telin edildiği basın açıklaması metnini, Abdullah Erkan okudu.

Basın açıklamasıyla birlikte, “Gazze’ye Kudüs’e direnişe bin selam!”, “Yaşasın küresel intifada!”, “Katil İsrail, Filistin’den Defol!”, “Filistin Halkı yalnız değildir!”, “Yaşasın Filistin Direnişimiz!”, “Zulme, işgale, Siyonizm’e hayır!” sloganları atıldı. Basın açıklaması metninin arından Erkam Kuşçu tarafından tüm İslam coğrafyasındaki mazlumlar için dua edildi.

Basın açıklaması:

Bismillahirrahmanirrahim

Kalbi Gazze’yle atan değerli kardeşlerimiz!

 Filistin’in, Gazze’nin yine kan ağladığı bir günde, katil Siyonist rejimi lanetlemek her türlü şirkten, tuğyandan, zulümden, haksızlıktan ve adaletsizlikten beri olduğumuzu tevhid, adalet ve özgürlük mücadelesi veren izzet sahibi Gazzeli, Suriyeli ve Mısırlı kardeşlerimize sahip çıktığımızı göstermek, ümmet olma diriliğini ortaya koymak adına burada bulunmaktayız.

Eller duada, bedenler ibadette, Ramazan ayında Ümmetin hali, derin bir imtihan olarak bizi sınamakta. Rabbimiz sabrı ve metaneti bu zorluk günlerinde öğreneceğimiz vesilelerle bizleri imtihan ediyor. Mallardan canlardan eksiltmeyle imtihanımız devam ediyor.  Biz Müslümanlar olarak mübarek Ramazan ayında kardeşliğimizle, Ümmet-i İslam’ın yanında olmakla bilinç şahitliği yapıyoruz.

Allah yolunda dinleri, namusları ve her türlü ulvi değerlerini korumak adına kardeşlerimiz zalim, facir ve kafirlere karşı direnişleri ve ödedikleri bedellerle Ümmet’i diriltmeye devam ediyorlar.

Mazlum Gazze halkı topluca katlediliyor. İçerisinde hiçbir askerî üs bulunmayan; uzunluğu 40, genişliği 10 km olan Filistin'in Gazze şehrine tonlarca bomba yağdırılıyor. Bir haftadır İşgalci Siyonist Çete’nin Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 100’e yakın Filistinli kardeşimiz şehit edildi.

Görkemli, vakur bir şehirdir Gazze. Tıpkı Halep, İdlip, Hama gibi. ‘’Suriye ve Filistin’’ zulme karşı adaleti, baskıya karşı özgürlüğü, zillete karşı onuru seçmiş bir coğrafyanın adıdır.

4 yıldır yanı başımızda Suriye’de zalim Esad çetesi tarafından öldürülen kardeşlerimizin sayısı 300 bini geçmiş durumda. Yüz binlerce insanın akibeti meçhul. En ağır işkencelerle öldürülen insanların haddi hesabı bilinmiyor. Kimyasal silahlar, varil bombaları ve her türlü ağır silahlarla kardeşlerimiz her gün evlerinde, köylerinde, camilerde kısaca vatanlarında ölümlere teslim olmuş durumdalar. Dünya sessizliğini koruyor ve diktatörlerden yana tavır almaya devam ediyor. Tüm bunlar gösteriyor ki işgalciler ve onların yandaşları münafık çeteler, İslam ümmetinin yeniden ayakları üzerine kalktığı, İslam’ın adaletle yeryüzünü şekillendirdiği günleri, biz Müslümanlara çok görüyor ve bu umutlarımızı yok edebilmek için hepimize en ağır bedelleri ödetmeye devam ediyorlar.                                                         

Orta Afrika, Endonezya, Mısır, Doğu Türkistan, Suriye ve Filistin’de yaşayan kardeşlerimizin egemen şeytani güçler ve onların iş birlikçileri tarafından nasıl bir zulümle karşı karşıya bırakıldıklarını gözlerimiz görerek, vicdanlarımız kanayarak sadece seyrediyoruz. Katil işgalci İsrail’in yaptığı katliamlar karşısında ABD, Rusya ve diğer emperyalist devletlerin oyuncağı durumundaki BM ise göstermelik açıklamaların dışında kılını dahi kıpırdatmamaktadır.

Oysa konu emperyalizme karşı onurlarıyla ve tertemiz alınlarıyla mücadele veren kardeşlerimiz olunca BM şemsiyesi altındaki emperyalist devletler hemencecik harekete geçmekte kardeşlerimizi “terörist” ilan edilmekte ve en donanımlı teknolojik silahlarla katletmektedirler.

Bizler İstanbul, Ankara, Humus, Kudüs,  Gazze, Kahire, Bağdat ile Şam arasında bir fark görmüyoruz. Suriyeli ve Mısırlı çocukların mazlumiyeti ile Gazzeli çocukların mazlumiyeti  aynı değerdedir. 

Zalimler pek yakında nasıl bir inkılapla devrileceğini elbette bileceklerdir. Alçak Siyonistler akıttıkları kanda pek yakında boğulacaklardır. Dünya zalimlerin yıkılıp gittikleri tarih sayfalarıyla doludur. Rabbimiz sebat eden, direnen Müslüman kullarına va’d ettiği güzel günleri bir gün verecektir.  

‘’Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O onları gözlerin donup kalacağı bir güne ertelemektedir.’’  (İBRAHİM SURESİ 42)

Bizler zalimlerin yüzlerine zulümlerini haykırmak ve onların kirlettikleri beldelerimizde onlara karşı mücadele etmekle yükümlüyüz.
‘’Size ne oluyor da, Allah yolunda ve 'Ey Rabb'imiz! Halkı zalim olan şu kasabadan bizi çıkar; bize kendi katından bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize kendi katından bir yardımcı gönder' diyen zayıf düşürülmüş erkekler, kadınlar meyetve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?’’  (NİSA SURESİ 75)

FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA PLATFORMU/BARTIN

 

Dua Metni:

Ey Rahman, Ey Rahîm ve Şefkati Sonsuz Olan Rabbimiz!

Bize nasıl dua edeceğimizi ve ibadet yollarımızı Kur’an ile öğretiyorsun: Sana layıkıyla dua ve ibadet etmeyi bizlere nasip eyle!

Rabbimiz! Kahrından rahmetine sığınıyor, Sen’in yüceler yücesi adını yeryüzünde hâkim kılmak istiyoruz, rahmetini yağdır üstümüze, bizi gayb ile irtibattan mahrum bırakma! Nefsimizin kötü arzularından Sana sığınıyoruz; bizi bize bırakma Ya Rabbi!

Nefsimizi yüceltmekten, hevamızı ilah edinmekten Sana sığınıyoruz: Başarılarımızın bizi gurura sevk etmesine, yenilgilerimizin bizi ye’se düşürmesine izin verme!

Ey el-Evvel, el-Ahir Olan Rabbimiz!

Girişeceğimiz her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemizi; bitireceğimiz her işi de rızana uygun olarak sona erdirmeyi nasip eyle!

Ey Kur’an’ı Ramazan’da İndirerek Bize Tenezzül Buyuran Rabbimiz!

Bize oruç tutmayı, kendimizi tutmayı, öfkemizi tutmayı, kibrimizi yutmayı öğret!

Rabbimiz! Ramazan vesilesiyle Kur’an ile bütünleşmeyi, Kur’an ile yürümeyi, Kur’an ile bakmayı, Kur’an ile düşünebilmeyi ve Kur’an ile yaşamayı bizlere nasip eyle!

Ey Asrın, Sabahın Akşamın, Gecenin Gündüzün, Ramazan’ın Şevval’in Rabbi!

Zamanı bize mübarek eyle! Ramazan’ı bizim için mübarek eyle! Kendimizi haramlara karşı oruçla tutmayı, gözümüzü gönlümüzü haramların işgalinden kurtarıp selim bir kalp ve arınmış bir yürekle huzuruna çıkmayı nasip eyle!

Ey Ramazanın ve Orucun Rabbi!

Bizi orucun onurunu koruyarak oruçla onurlananlardan eyle ve orucumuzu tamamlamak suretiyle şeytani güçlere karşı bize kutlu bir zafer nasip eyle!

Ey Bizi Hiçbir Zaman Terk Etmeyen Rabbimiz!

Ümmetimiz garip, öksüz, yetim ve sahipsiz... Sen bizim rabbimizsin, bize sahip çık! Ümmetimizi yeniden hakkın ve adaletin insanlığa şahidi olarak inşa ederken, bize bu duvarda bir tuğla koymayı nasip eyle!

Ey Muhacir’in ve Ensar’ın Rabbi!

Adaletin ve dengenin şahidi olması gerekirken, büyük bir çözülüş ve yıkım içinde olan ümmetimize yeniden diriliş imkânı vermeni diliyoruz. Sana kardeşliğin, dayanışmanın tarihteki ender numunelerinden birini ortaya koyan, mücahidlere kol kanat geren Ensar’ın diliyle yalvarıyoruz:

Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla ve mü’minlerden hiçbirine karşı kalplerimizde kin, nefret, hamasi duygulara yer bırakma.

Rabbimiz! Bizi silkele, bizi gaflet uykusundan uyandır! Bizi uyuyanlardan değil, uyanan ve uyaranlardan; aldananlardan değil, adananlardan eyle!

Ey Mekke’nin, Kudüs’ün, Bağdat’ın, Şam’ın,İstanbul’un Rabbi!

Yeryüzünde ekini ve nesli ifsat eden gözü dönmüş, insan kılıklı büyük ve küçük şeytanların dünyaya egemen olmasına izin verme! Bizi şeytanlardan, tağutlardan eman dilenenlerden değil, sabrederek direnenlerden eyle! İnançlarımızı ve ideallerimizi savunmak için bize güç ve şuur ver!

Rabbimiz! Kudüs’ün Bismillah boylu, Fatiha yürekli, zayıf ama izzetli, güçsüz ama hikmetli; kendileri küçük yürekleri büyük mücahidlerine üç bin beş bin melekle rahmetini ve inayetini inzal eyle! Kudüs’ün yalnız ve onurlu muhafızlarına yüreklerimizi uzatırken ellerimizi de uzatarak imkânlarımızı onlarla paylaşmayı bize sevdir! Dünyanın her yerinde mustaz’aflarla gönüllerimizde kurduğumuz köprüleri ve imkânları tahkim etmeyi, şehitlerimizin yetimlerine sahip çıkmayı, onların ellerinden ve yüreklerinden tutmayı bize sevdir!

Bütün Çağrıları En İnce Detaylarıyla Birlikte Duyan Rabbimiz!

Dualarımızı makbul eyle! Sana ellerini ve gönüllerini açan tüm mü’minlerin geçmiş günahlarını bağışla, hepimizi iki cihanda aziz eyle!

 

gazze_bartin_eylem-(1).jpg

 

gazze_bartin_eylem-(2).jpg

 

gazze_bartin_eylem-(3).jpg

 

gazze_bartin_eylem-(4).jpg

 

gazze_bartin_eylem-(5).jpg

 

gazze_bartin_eylem-(6).jpg

 

gazze_bartin_eylem-(7).jpg

gazze_bartin_eylem-(8).jpg

Önceki ve Sonraki Haberler