Bartın’dan Toplu İdam Kararlarına Tepki

Bartın’dan Toplu İdam Kararlarına Tepki

Mısır cuntasının verdiği idam kararları Bartın'da protesto edildi.

Mısır Cuntasının darbe karşıtlarına verdiği 529 idam kararının ardından hafta başında açıkladığı, içlerinde Muhammed Bedii ve önceki seçilmiş hükümetin yöneticilerinin de yer aldığı yeni 683 kişilik toplu idam kararları Bartın’daki İslami STK’lar tarafından kınandı. İki dilde okunan basın açıklamasının Türkçe’sini Onur ÖZKAN, İngilizcesini ise Aytaç Veli PAMUK okudu. Basın açıklaması esnasında, ‘’İhvan’a Selam Direnişe Devam, Mısır Halkı Yalnız Değildir, Katil Sisi Seninleyiz Mursi’’ sloganları atıldı ve tekbir getirildi. Basın açıklamasının ardından Emrah AYDOĞAN’ın okuduğu dua metni ile eylem sona erdi.

Basın açıklaması Bartın Özgür-Der, Bartın Yetimlerle Yardımlaşma Der, Bartın Gül-Der, Bartın Hasankadı Eğitim ve Yardımlaşma-Der, Asilay Hanımlar Derneği, Bilgi-Der, Bartın İmkander, Bartın Üniversitesi 313 Hareketi ile beraber, toplamda 8 STK tarafından yapıldı.

bartin-20140429-01.jpg

bartin-20140429-02.jpg

bartin-20140429-03.jpg

bartin-20140429-04.jpg

bartin-20140429-05.jpg

Basın açıklamasında okunan Türkçe metin şöyle:

Bismillahhirrahmanirrahim

ZALİMLERİ LANETLİYORUZ !

Bugün, bir kez daha, Mısır’dan gelen zulüm haberine karşı adaleti haykırmak için bir araya geldik. Zalimler zulümlerine, bizler de adalet çağrımızı yinelemeye devam ediyoruz.

Adalet çağrımız, sesimizi işiten tüm dünyayadır. Adalet çağrımız zalimleredir. Diktatörleredir. Darbecileredir. Kukla hükümetleredir. Ve dahi zulme sessiz kalanlaradır.

Mısır halkı, diktatör Mübarek rejimine karşı sergilediği onurlu mücadeleyle bir zalimi devirmiş, süreçte İhvan-ı Müslimin yani Müslüman Kardeşler hareketi halkın desteğiyle iktidara gelmişti. Bedel ödeyen insanlar, bedel ödeyen halkın yöneticisi olmuşlardı. Ama ne yazık ki zalimler; küresel ve yerli işbirlikçileri daha fazla bedel istediler ve halkın iradesine darbe yaptılar. Zalimler, şeytani bir planla hiç acımadan on bine yakın kardeşimizi katlettiler. Bu darbe yönetimi kanla beslenmektedir. Biz biliyoruz ki, Allah insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır, bu kan emiciler ise bu insanlara, Allah’a kulluk etmek istedikleri için zulmediyorlar.

Tüm dünyada, daha önce verilen, 529 idam kararını protesto gösterileri devam ederken zalimler, bizleri yanıltmamışlar ve Firavun’dan aşağı kalmayacaklarını göstermişlerdir. Şöyle ki; kukla Mısır kurumları 529 kişiden 37 kişinin idamına, 492 kişinin müebbet hapsine hükmetmiştir. Bununla da kalmayıp 683 kişilik yeni idam listesi yayınlamışlardır. Ve bu idam listesinde İhvan lideri Muhammed Bedii de dahil, İhvan yöneticileri yer almaktadır. Yani toplamda 720 kişi şuan sahnelenen bu kirli senaryoyla idama mahkum edilmiştir.

Dünyanın her yerinde, ezilen ve üzülen ümmetimiz bir imtihanla daha karşı karşıyadır. Bizler Allah’ın bize emrettiği gibi sabrımızı koruyarak Hakk olanı haykıracağız. Zalimlerin karşısında dim dik duracağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, bıkmayacağız. Cenneti yüreğinde taşıyan insanları ölümle korkutamazsınız. Bizler bir ölür, bin diriliriz.

Siz darbeciler, İhvanı Müslimin hareketini tutsak ederek, sokaklarda hunharca katlederek, idam sehpalarına göndererek sindireceğinizi, korkutacağınızı hatta yok edeceğinizi sanıyorsunuz. Tüm zalimlere bilmedikleri bir şeyi öğretmek istiyoruz. Bizler sizin zulmettiğiniz Müslüman Kardeşleriz. Bizler dünyanın her yerindeyiz. Bizler dün vardık, bugün varız ve yarın da olacağız ve sizin karşınızda dimdik duracağız, adaleti haykıracağız. Sizin bu caniliğinizi tüm dünyaya haykıracağız. Nesillerimizi zulmünüzü anlatarak yetiştireceğiz. Gelecek, zalimleri lanetle hatırlayacak. Ve bir gün, bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın!

Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir.

 

Duanın tam metni;

Rabbimiz!

Her şeyin yaratanı, yaşatanı, sahibi ancak sensin. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, hiç kimseye muhtaç olmayan, sınırsız kudret ve yücelik sahibi hamid olan sadece sensin. Her şeyi gören, her şeye şahit olan, her şeyi hesap günü için kaydeden sensin ancak.

Rabbimiz!

Bu meydanda, senin huzurunda, senin şahitliğin altında, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri ve adaletli bir yönetimi istedikleri için küresel küfür güçleri ve yerli işbirlikçileri tarafından askeri darbe ile yönetimden uzaklaştırılan ve katliama uğratılan Mısır Müslümanlarına olan İslami desteğimizi ortaya koymak, senin taraftarlarının safında olduğumuzu ilan etmek için toplandık.

Rabbimiz!

Mısırda, Suriyede, Filistinde, Kafkasyada, Doğu Türkistanda, Arakanda,Orta Afrika’da ve dünyanın dört bir yanında sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için, zulme uğrayan, katledilen, işkence edilen, yurtlarından sürülen tüm mü'minlere ve mücahidlere mücadelelerinin sonuna kadar dayanabilecekleri derecede sabır nasib et.

Rabbimiz!

Senin yolunda cihad edenlere, yurtlarından sürülenlere, işkence ve eziyete uğratılanlara, şehit edilenlere ecirlerini eksiksiz ver. Onların senin dinini yaşama ve yaşatma uğrundaki bu şahitliklerini ve şehitliklerini kabul et ve bereketlendir.

Rabbimiz!

Bizleri her daim Müslümanların, İslam ümmetinin, senin yolunda mücadele edenlerin, mazlumların, mağdurların yanında ; her daim razı olacağın saflarda kıl. Bizleri onların yar ve yardımcısı, destekçisi kıl. İslam düşmanlarının, hainlerin, dinini dünyalık menfaatler için satanların safında olmaktan, onlara yar ve yardımcı olmaktan uzak tut bizleri.

Rabbimiz!

Şu ilk gününü idrak ettiğimiz Hicri - Kameri 1435 Yılı üç aylarıyla, tutacağımız oruçların, anlayıp idrak ederek okuyacağımız Kur'anı Kerimlerin bereketiyle bizleri, ailelerimizi, tüm ümmeti; bilhassa zorlu imtihandan geçmekte olan Suriye ve Mısır’lı kardeşlerimizi  bereketlendir.

Rabbimiz!

Diyar-ı İslamın  bu zorluk günlerinde hepimize yardım et. Ayaklarımızı hak üzere sabit kıl, bizleri dünyada senin taraftarlarından olma izzetiyle, ahirette alnımızın akıyla hesabımızı verme ve sonsuz cennete kavuşma nimetleriyle nimetlendir.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.

Önceki ve Sonraki Haberler