“Modern Dünyada Çocuk ve Gençlik”

“Modern Dünyada Çocuk ve Gençlik”

Bartın Özgür-Der’de Eğitimci/Yazar Zehra Türkmen’in sunumuyla “Modern Dünyada Çocuk ve Genç Olmak” konusu konuşuldu.

Gülhan Şerbetçi'nin sunuş konuşmasından sonra sözü alan Zehra Türkmen, konuşmasına günümüzde modernleşmenin biçimlendirdiği hayat şartlarının bireyi, toplum hayatını ve aileyi etkileyip ve değiştirdiği belirtti. Türkmen,  öncelikle Kuranı Kerim'den çıkartacağımız dokuz başlık bağlamında aile kavramını ele aldı ve ayrıntılı bir şekilde bunları dinleyicilere aktardı. Ailenin bugün geçmişe göre daha fazla risklerle karşı karşıya olduğunu belirten konuşmacı, sürekli ve hızlı bir değişimin yaşandığı günümüz dünyasında anne-baba rollerinde de büyük değişim olduğuna dikkat çekerek bunun sebeplerini anlattı. Teknolojinin gelişimi, köy ile kent arasında ki değerlerin mahremiyet ve dil bakımından ciddi bir farkın kalmadığı, yaşam alanlarının daralması, çekirdek aileye geçiş gibi birçok unsur üzerinde durdu.

Ayrıca günümüz gençleri ve çocukları ile iletişim biçimimizde ki aksaklıklara dikkat çeken Türkmen, şikâyet dilini bırakan, kızan, sürekli eleştiren, surat asan olmaktan çıkan, adil olan, aceleci olmayan, disiplin ile şefkat arasında bir denge içinde olan, çağın gerekliliklerini takip eden, korku değil sevgi ve duygu dilini önemseyen yetişkinler olmamız gerektiğine dikkat çekti. Özellikle gençlerin mutlaka enerjilerini akıtacak sağlıklı sosyal ortamları oluşturmanın gerekliliği üzerinde duran Türkmen'in konuşması karşılıklı soru cevaplarla son buldu.  Programın ardından "Kemmune Kampı" için yardım da toplandı.

79.jpg

81.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler