Bursa'da Batıcılık Konuşuldu

Bursa'da Batıcılık Konuşuldu

Özgür-Der Bursa Şubesi aylık seminerlerine devam ediyor.

 "Osmanlı son dönem düşünce hareketleri" ana başlığı altındaki seminerlerin ikincisi olan "Türkiye'de Batıcılık" konulu seminer Fatih ÖZÇETİN tarafından dernek binasında sunuldu.

Osmanlı son dönemini ve Türkiye'nin yakın tarihini kapsayan çağdaşlaşma ve batıcılık hareketlerini değerlendiren Özçetin, Cumhuriyet Türkiyesi'nin fikri oluşum aşamalarının başlangıcının, özellikle Osmanlı Devleti'nin son dönemini kapsayan sorunların kurtuluşu olarak devletin batıyı görmesini vurguladı. Konuşmasında tanzimat ve meşrutiyet konularından da bahseden Fatih Özçetin genel olarak;

- Çöküş dönemini kapsayan askeri yenilgiler ve toprak kayıplarıyla birlikte, Osmanlı son döneminde çöküşe çözüm bulabilmek için ortaya atılan üç teoriden ( üç tarz-ı siyaset ) biri olarak batıcılık gündeme gelişi

- Batıcılık teorisi özü itibariyle, modernleşme, çağdaşlaşma, sekülerleşme ile birlikte batılı paradigmayı tümden kabule varan bir mahiyete tezahürü

- Batı'ya ilk açılışın, Avrupa'ya gönderilen sefirlerin gözlemleri ve öykünmeleri sonucu yaşam tarzlarının, kültürlerinin, mimari ve sanatsal eserlerinin kopya edilmesi ve bunların yeni oluşturulan erkler tarafından halka dayatılması ile sonuçlanışı

- İlk yenilik hareketlerinin askeri alanda yapılması ile birlikte süregelen askeri vesayet sisteminin dayatmacı yapı arzetmesi itibariyle, günümüzdeki "Ergenekon Terör Örgütü" zihniyetiyle tarihsel bir bağ taşıdığını gösterişi

- Halk arasında "Gevur Padişah" olarak bilinen II. Mahmud'un yaptırımlarıyla birlikte , batılılaşmanın saraydan başlaması

- Son dönem padişahlarının, batıdan getirdiği mürebbiyeler, kültür öğeleri, giyim standartları ile birlikte eklektik bir yapı arzetmesi, zihin olarak modernleşmenin kadın faktörü üzerinden tezahürü

- Halkın medrese kültü ve Kur'an a uzaklık ve mealsizlik olguları sebebiyle, cahil kaldığı, bireysel gelişimini yapamadığı , bu sebeple gelişen olaylara tutarlı yaklaşımda bulunamadığı

- Cumhuriyetle birlikte Mustafa Kemal'in dini konuda riyakar bir tavır aldığı, önce resmi dinin İslam olmasından bahsetmesi daha sonra bu tutumundan vazgeçip, konjüktöre göre hareket ettiğini söylemesi.

Konularına değindi. Son olarak bu konuların günümüze olan etkilerinden bahseden F. Özçetin, katılımcılardan gelen sorulara cevap vererek konuşmasını noktaladı.

Önceki ve Sonraki Haberler