“Adanma Bilinci ve Müslüman Kadının Şahsiyeti” Semineri

“Adanma Bilinci ve Müslüman Kadının Şahsiyeti” Semineri

Özgür-Der Çorum Şubesinin düzenlediği bayan seminerlerinin dördüncüsü 20 Ocak Çarşamba günü dernek salonunda gerçekleştirildi. “Adanma Bilinci ve Müslüman Kadının Şahsiyeti” başlıklı seminer Mürşide Gökgöz tarafından sunuldu.

Mürşide Gökgöz seminerine, Müslüman Kadının Şahsiyetinde asıl olan temel hedefin, kadının İslamilik temelinde olması gerektiğini vurgulayarak başladı. 'Müslüman kadın' kavramı, vahiyle kendisini yeniden inşa eden kadını bireysel ve toplumsal boyutta İslamilik unsuru ile hemcinslerinden ayrıştırmalıdır, farklılaştırmalıdır. Bundan dolayı modernizmin feminist düşünceyle kirlettiği zihinler, bu tanımlamaya tepki göstermekte ve ayrım algılanamamakta.

Gökgöz, kişilik ve kimlik kavramlarının tanımlamalarını yaparak bu iki kavramın birbirlerine karıştırıldığını ve kişiliğin bireysel faktörlerle gelişimini seyrederken, kimliğin ise sosyal, toplumsal alandaki belirticilerden oluştuğunu ve insana ait tüm özellikleri ve sıfatları kapsadığını ifade etti. Ve şöyle devam etti;

'Her insanda var olan dini, ailevi ve mesleki v.b. kimliklerimizin içinden, bir ideal ve görev olarak nitelendirmemiz gereken Müslüman kimliğimizin, bünyemizde bulunan diğer kimlikleri belirlemesi ve üst kimliğimiz olması gerekir. Ancak bu çaba bizleri birer İslami şahsiyete dönüştürebilir. En'am suresi 162. ayet gereğince namazımızı, ibadetlerimizi, hayatımızı ve ölümümüzü âlemlerin rabbine ve onun istediği gibi adayabilmek için onun ölçülerinin içinde bulunduğu Kuran'a yönelerek gerçekleştirebiliriz.'

Gökgöz İslami şahsiyetler olabilmek için gerekli olan temel nitelikleri Şöyle sıraladı.

_Otoriteyi ellerinde bulunduran ve ellerine geçirdikleri güçle toplumsal hayatın tamamında şirk sistemini hâkim kılmaya çalışanların sistemlerine ve uygulamalarına asla rıza gösterilmemesi

_Toplum değerlendirmelerimizde İslami hassasiyet taşıyanların önemsenmesi

_Toplumsal ve küresel alandaki yozlaşmaların ve ifsadın karşısında ıslah bilincini, yani düşünsel ve siyasal boyutuyla kavrama ve eylemleştirme bilinciyle ikame etmemizi

_Bu ıslah hareketinde öncü şahitler olmamız gerektiğini, bunu da ancak Kurani bilgiyi ve eylemi, iman ile salih ameli birbirinden ayrıştırmadan gerçekleştirebileceğimizi

-Tebliğin bir keyfiyet olmadığını, bir sorumluluk olduğunu

-İslami Şahsiyetlerin nitelikli birliktelikler oluşturma çabası içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.

Gökgöz seminerini kadının ve erkeğin kulluk ile ilgili sorumlulukların birbirinden az ya da fazla olmadığını, yaratılışımızdan kaynaklanan farklılıklarımızın bizi birbirimize üstün kılmadığını ifade etti.

Program soru cevap bölümünden sonra sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler