Çorum’da “Eğlence-Tatil Kültürü ve Çocuk” Semineri

Çorum’da “Eğlence-Tatil Kültürü ve Çocuk” Semineri

Özgür-Der Çorum Şubesi’nin aylık olarak düzenlediği bayan seminerlerinde “Eğlence-Tatil Kültürü ve Çocuk” konusu işlendi. Seminer Hatice Sildir tarafından sunuldu.

Sunumuna 'tatil' ve 'eğlence' kavramlarının tanımlarını vererek başlayan Sildir, bu iki kavramın nasıl bir kültür haline dönüştüğünün tarihsel arka planını aktardıktan sonra, Müslümanların tatil ve eğlenceye bakışlarının nasıl olması gerektiğini ayetler ve rasulün uygulamalarından örnekler vererek değerlendirdi.

Tatilin sözlük anlamının dinlenmek amacıyla çalışmaya ara vermek demek olduğunu ve tatil kavramının atalet kökünden geldiğini, ataletin de atıl kalmak, boş kalmak anlamlarına geldiğini ifade eden Sildir şöyle devam etti; "İnsanların mutlaka dinlenmeye ihtiyaçları vardır ancak bu bir kültür ve sektör haline gelmiş olan tatil tanımından oluşamaz. Müslümanların yine Müslümanlara fayda getirecek şekilde birbirleriyle görüşmeleri şeklinde olabilir. Akraba ziyaretleri gerçekleştirilebilir. Eğlence anlayışı da yine modern toplumlarda bireyselleşmenin bir sonucu olarak kişinin salt kendi istekleri doğrultusunda canının her istediğini yapabilmesi halini almıştır. Eğlence, Arapçada insanı amelinden uzaklaştıran her şey demektir. Gerek tatil gerekse de eğlence anlayışında temel yanılgı insanın zamanının ve ömrünün kendisine verilmiş bir emanet olduğunu unutarak, tasarruf hakkını kendisinde görmesinden kaynaklanmaktadır."

Hatice Sildir sunumunun devamında; "Kur'an'la inşa edilmiş bir zihin yapısında beden ve yürek beraber hareket edecektir. Çocuklarımızı biyolojik olarak sağlamlaştırırken sevgiyle de ruhlarını beslemeliyiz. Ve onlara mutlaka kendilerini yalnız hissetmeyecekleri, kendileri gibi düşünen arkadaşlarıyla beraber olabilecekleri sosyal ortamlar hazırlamalıyız. Bizim vaktimizi nasıl değerlendiriyor olduğumuz çocuklarımıza örneklik oluşturacaktır. Özellikle boş vakitlerimiz de ne yapıyorsak çocuklarımız da aynısını yapacaktır. Bu bağlamda çocuklarımızın kabiliyetlerini ve ilgi alanlarını belirleyerek onları yönlendirmeliyiz. Çocuklarımızla beraber onların izlediği programları izleyerek içeriğindeki olumlu ve olumsuz yönleri konuşmalıyız. Ve çocuklarımıza yaşlarına göre yerine getirebilecekleri sorumluluklar vermeliyiz. Eğlence ve tatil anlayışının Müslümanlar açısından nasıl olması gerektiğini çocuklarımıza aktarmamız uzun ve ciddi gayretlerle mümkün olabilecektir. Bunun için de ebeveynlerin işe kendilerini Kur'an'la eğiterek başlamaları gerekir" dedi.

Hatice Sildir, seminerinin sonunda Müslümanların eğlence ve tatil anlayışının ise İnşirah Suresinin 7.ayetinde belirtilen Allah'ın razılığına dönük bir kuşatıcılıkla oluşturabileceğini ifade etti.

"…öyleyse bir işi bitirdiğinde hemen başka bir işe koyul."

Seminer soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler