Çorum’da “Küresellik ve Müslümanlar” Konferansı

Çorum’da “Küresellik ve Müslümanlar” Konferansı

Çorum'da Özgür-Der'in düzenlediği ve Hayri Kırbaşoğlu’nun konuşmacı olduğu “Küresel Sistem ve Müslümanlar” konferansına yoğun ilgi gösterildi.

Özgür-Der Çorum Şubesi'nin düzenlediği ve Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Küresel Sistem ve Müslümanlar" başlıklı konferans Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Programa katılım hayli yoğundu.

Hayri Kırbaşoğlu, öncelikle 'Küresel'likten ne anlamamız gerektiğini ve Müslümanların küresel olaylara neden ilgi göstermelerinin zorunlu olduğunu açıklayarak sunumuna başladı. Kırbaşoğlu sunumunun devamında şu vurguları yaptı: "Dünya ölçeğinde küresel olarak tanımlayabileceğimiz güçlerin işgal, ihtilal, kan ve gözyaşına boğdukları bir dünya içinde bulunmaktayız. Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin olduğu bir model gelişeceği yerde insanların kitleler halinde ölüme, işsizliğe, açlığa mahkûm edildikleri bir dünya ile karşı karşıyayız. Son elli yılda bu modern dünyada yirmi yedi milyon insan katledildi. Biz Müslümanları doğrudan ilgilendiren ve tüm insanlığı tehdit eden nükleer tehditlerden ekonomik adaletsizliklere kadar bir dizi problem karşımızda durmaktadır."

Kırbaşoğlu devamında son günlerde bazı duyarlı kuruluşlar tarafından protesto edilen ancak çok zayıf kalınan Nato Füze Kalkanı projesine de değindi. Konunun 1 Mart tezkeresinden daha önemli olduğunu vurgulayan Kırbaşoğlu, tezkereye karşı yükseltilen tepkilerin olumlu sonuç verdiğini aynı mücadelenin füze kalkanı projesi için de verilmesi gerektiğini ifade etti.

İslam dünyasını tehdit eden her türlü projeye karşı tavır alınması gerektiğini vurgulayan konuşmacı Nato'ya üyeliğimizin sorgulanması gerektiğini de belirtti.

Kırbaşoğlu, yeryüzünde stratejistlerin 'önemli' gördükleri otuz iki sıcak nokta bulunmaktadır diyerek konuşmasına şöyle devam etti: " Bu otuz iki sıcak noktanın yirmisi İslam coğrafyasında bulunmaktadır. Bugün Irak, Filistin, Afganistan, Pakistan, Bosna, Çeçenistan gibi işgal altında bulunan coğrafyaların yanında Sudan, Yemen ve Somali'yi hedef alacak, işgalcilerin iştahını kabartan ve potansiyel işgal ve katliam operasyon hazırlığı yapılmaktadır. Ayrıca küreselleşmenin mimarı Batı'ya ait IMF, BM, NATO, Dünya Bankası, Ticaret Örgütü gibi kurumların tüm kararları bizleri ilgilendirmelidir. İşte bu sebeplerden dolayı Müslümanlar küresel gelişmeleri dikkatle takip etmelidir.

Endülüsün meşhur âlimlerinden olan İbn Hazm'a göre İslam dünyasının herhangi bir yerinde bir insan açlıktan ölse bunun sorumlusu o toplumun tamamı olur ve devlet olur. Ve ölen kişinin diyetini herkes ödemek zorundadır. Hersek gücü oranında bu zulme karşı durmamışsa sorumludur. Adalet olarak Müslümanların sistemi tüm dünyaya hâkim olmalıdır.

İslam dünyası sürekli birbiri ile kavga edecek meselelerle oyalanırken sömürgeciler coğrafyamızı talan etmektedirler. Şii, Sünni, Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık, Acem taassubu gibi olgular Müslümanların daha da parçalanmasına sebep olmuştur.

Batının dayattığı kapitalizme karşı daha adil, daha özgürlükçü, daha eşitlikçi, daha paylaşımcı başka bir dünyayı ancak Müslümanlar sunabilir. Latin Amerika'da yükselen onurlu tavırlar da kapitalizmin sömürgeci politikalarına karşı konulan ve başka bir dünyayı arzulayan kitlelerin talepleridir. Müslümanlar olarak küresel sömürüye karşı erdemli, onurlu herkesle; ister sosyalist, ister Nasranî fark etmez adalet temelli platformlar kurabilmeli ve birlikte direnişler ortaya koyabilmeliyiz"

Program Hayri Kırbaşoğlu'nun soruları cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

<:o:p>

<::o:p>

<:::o:p>

Önceki ve Sonraki Haberler