Çorum'da "Mesih-Mehdi Anlayışı" semineri

Çorum'da "Mesih-Mehdi Anlayışı" semineri

Özgür-Der Çorum Şubesi alternatif eğitim seminerlerinde bu hafta "Geleneksel Din Algısında Mesih ve Mehdi Anlayışı" başlıklı konu işlendi.

Yoğun bir katılımla ve oldukça verimli gerçekleşen semineri Prof. İbrahim Sarmış verdi.

Prof. İbrahim Sarmış, ayetlerden örnekler vererek gerçekleştirdiği sunumunda şu tespitlerde bulundu:

"Tarih boyunca bütün toplumlarda şu veya bu şekilde üstün bir kurtarıcı fikri bulunmaktadır. Sıkıntılara düşen ve çaresiz kalan toplumlar bu tür kurtarıcılara umut bağlamışlardır. Beklenen kurtarıcı fikri bütün din ve kültürlerde mevcuttur, karşılaşılan zulüm, adaletsizlik, siyasi ve içtimai karışıklıklardan çaresiz kalan halk, kendilerini karanlıklardan aydınlığa çıkaracak bir kurtarıcıyı her zaman beklemişlerdir.

Bunun açık örneği de tarihlerinde sık sık yenilgi, esaret ve sürgün hayatı yaşamış olan Yahudilerin, doğuşundan uzun zaman sonraya kadar umduklarını bulamayan Hıristiyanların ve Hz. Osman döneminde başlayıp Emevi ve Abbasi dönemlerinde zirveye çıkan ve Müslüman halkın büyük karamsarlığa ve kaosa düşmesine yol açan fitne ve savaşların olduğu dönemdeki Müslümanların durumudur.

Hicri birinci yüzyılda İslam toplumunda bu fitneler ve savaşlar sebebiyle kaos yaşayan ve karamsarlığa düşen kimi Müslümanların daha önce Yahudiler ve Hıristiyanların umutlarını bağladığı kurtarıcı inancını bilgi ve kültür iletişimi sonunda benimsedikleri ve kültürlerine sindirerek dinsel bir nitelik verdikleri, kimi ayetleri bu kültürel arka plan penceresinden yorumlayarak ve hadis diye birtakım rivayetleri de katarak Mehdi, Deccal ve Mesih edebiyatını geliştirmişlerdir.

Sorgulayıcı bir yöntem izleyen bazı İslam âlimleri, bu ithal inanç ve kültürü eleştirmişlerdir. Bu inancı reddederek, bu inancın hem Kur'an'ın evrensel mesajına, hem Hz. Muhammed'in son peygamber olup kıyamete kadar risaletinin ve Müslümanların devam edeceğine aykırı olduğunu belirterek, İslam dininde böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylemişlerdir.

Hz. İsa, iddia edildiği gibi kıyametten önce gelecekse, ya peygamber olarak gelecek ya da normal bir insan olarak gelecektir. Peygamber olarak gelmesi Kuran'a aykırıdır. Çünkü ayet, 'Muhammed peygamberlerin sonuncusudur' diyerek son peygamberin Hz. Muhammed olduğunu belirtmektedir. Hiçbir haber veya rivayet, ayetin verdiği bu kesin haberi yalanlayamaz ve değiştiremez.

Peygamber olarak değil de, sıradan bir insan olarak geleceğini söylemek ise, onun peygamberliğini belirten ayetleri inkâr etmek anlamına gelir. Çünkü ayetler onun peygamber olduğunu söylemektedir.

Mesih ve mehdi inancı hem Sünnetullaha hem de imtihan mantığına aykırıdır. 'Bir toplum kendini nefsini değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez.' (Rad, 11)"

Konferans dinleyicilerden gelen soruların cevaplanması ile sona erdi.

HAKSÖZ-HABER / Çorum

Önceki ve Sonraki Haberler