Çorum’da “Modernizm ve Müslümanlar” Semineri

Çorum’da “Modernizm ve Müslümanlar” Semineri

Özgür-der Çorum Şubesi Bayan seminerler dizisinde, “Modernizmin Müslüman Kadın ve Gençlerin Üzerindeki Etkileri” konusu Emine Bayram tarafından anlatıldı.

Emine Bayram, Asr Suresi ve mealini okuyarak seminerine başladı. Bu surenin ışığında Rabbimizin geçmişte ve gelecekte insanların içinden iman eden, salih amel işleyen ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeyenlerin dışında tamamının hüsranda olduğunun beyan edildiğini ifade ederek şöyle devam etti;

" Bu ayetlerden de açıkça anlaşıldığı gibi Rabbimizin ilahi hükümleri çağlar üstüdür.  Müslümanların bu hükümlerden bağımsız olarak gündelik hayatımızda karşılaştığımız durumlarla ilgili yani yeme, içme, giyim, kuşam ya da modernizmin her an dayattığı tüketim ilgili tasarruflarını kendi keyfiyetleri doğrultusunda yapamazlar. Müslüman içinde bulunduğu dönem her ne olursa olsun ölçülerini Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda oluşturmalıdır."

Emine Bayram, Modernizmin ilk olarak Avrupa'da ortaya çıktığını ve oradan tüm dünyaya yayıldığını ifade etti. Ve İslam Dünyasında Modernizmin, Batılılaşma olarak algılandığını ifade ederek bu durumun toplumsal alanda Batılı olanın herhangi bir sorgulamaya gerek duyulmadan iyi kabul edilip, taklit edilmesine dönüştüğünü ifade etti. Bayram şöyle devam etti;

"Modernizmin en önemli araçlarından bir tanesi olan reklamların hem kadınlarımız hem de gençlerimiz üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz bu reklam filmleriyle modern kadının ve modern gencin dışarıdan bakıldığı zaman nasıl olması gerektiğini öğreniyorlar ve taklit ederek uyguluyorlar. Modern Müslüman sentezi kadınlar ve gençler yaygınlaşıyor. Burada Müslüman kadının tek sembolü başörtüsü olmasına rağmen tesettürden uzak bir giyim tarzını benimsiyor. Başörtüsü başını bağlıyor ancak bedenini bağlamıyor. Gerek kız ve gerekse erkek olan gençlerimiz ise uygun olmayan ortamlara rahatlıkla gidip eğlenebiliyorlar."

Emine Bayram konuşmasının devamında "Çağlar üstü olan Kuran'ın hükümlerini mi yoksa içinde bulunduğumuz çağın bize gereklilik olarak sunduklarını mı tercih ediyoruz?" sorusunun ve cevabının önemli olduğunu belirterek; herkesin "Ben modernizmin neresinde duruyorum" muhasebesini vicdanı ile yapması gerektiğinin önemini ifade etti.

Emine Bayram seminerinin sonuç bölümünde şöyle devam etti; "Modernizmin hayatımızın her alanını kuşatan bir konu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak ben özellikle taklit ederek onlardan biri gibi olmak isteyen Müslüman kadın ve gençlerden konuşmayı tercih ettim. İslamı hayatının her alanında indirgeyerek modern bir şekilde yaşamayı tercih edenler; aslında İslam'dan uzak yaşamaktadırlar. Oysaki İslam, kendi emirlerine muhalif olan hiçbir düşünce yapısı ile uzlaşmaz. Ve İslam'ı tercih edenlere bir yaşam biçimi oluşturur ve Müslüman olanlara ilahi ölçülerle İslami bir kimlik inşa eder. Bizim Müslüman kimliğimiz gerek geleneksel gerekse de modern din dışı dayatmalardan arındırılmış, ilahi ölçülerle doğruları ve yanlışları ortaya konulmuş ve sadece bizleri yaratan Rabbimize adanmış hayatlarımızla ifade edilebilir."

Seminer soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler