Çorum’da Yaz Okulu Seminerleri Sürüyor

Çorum’da Yaz Okulu Seminerleri Sürüyor

Özgür-Der Çorum Şubesi Yaz Okulu faaliyetlerinde çocuklara yönelik Kur'an, İslam tarihi, modern kavramlar, Müslüman öncüler vb. konuların yanı sıra sosyal yeteneklerini geliştirici dersler de veriliyor.

Salı ve Perşembe günleri öğleden önce lise ve üniversite düzeyinde, öğleden sonra ise miniklere yönelik yaz okulu faaliyetleri toplam 6 hafta sürecek.

Gençlere yönelik derslerde İslam tarihinde öne çıkan ekollerden Cebriye, Mutezile, Ebu Hanife ve Rey Ekolü, Maliki, Şia, Hanbelî ve Şafii ekolleri işlenecek. Üçer saatlik derslerde ilk ders Kur'an dersleri olarak işlenmekte. Modern kavramlardan Modernizm, Ulusçuluk/Milliyetçilik, Demokrasi, Laiklik, Sosyalizm, Kapitalizm gibi kavramlar da işlenen konular arasında. Yine öncü şahsiyetlerden Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, M.Akif Ersoy, Seyyid Kutub, Ali Şeriati, Aliya İzzet Begoviç ve Ercümend Özkan da ders konuları arasında yer aldı.

Son olarak gençlere yönelik tartışma-müzakere konuları olarak da Nasıl Bir Tartışma Üslubu? Nasıl Bir Allah'a İnanıyoruz? Nasıl Bir Kitaba İnanıyoruz? Nasıl Bir Peygambere İnanıyoruz? Nasıl Bir Ahirete İnanıyoruz? Nasıl Bir İbadet Anlayışımız Var? gibi konular da yaz okulu çerçevesinde işlenen konular arasında.

Minikler de yine öğleden sonra 3 saatlik program dâhilinde yaz okuluna devam etmekteler. İlk ders miniklerin kişisel gelişimlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olup Bağlama kursu olarak belirlendi. İkinci ders olan Satranç kursu da yine miniklerin zekâ gelişimine ve sosyal ilişkilerinde zenginliğe vesile olması sebebiyle oluşturuldu. Oldukça neşeli bir ortamda işlenen derslerin sonuncusu da Drama/Öykü tarzında işlenmektedir.

Yaz okulu derslerinin bitiminde de yine gençlere yönelik piknik etkinliği düzenlenecek.

Haksöz-Haber / Çorum

Önceki ve Sonraki Haberler