İlkav Kapatılamaz!

İlkav Kapatılamaz!

İLKAV, Ankara’da İslami kimlik doğrultusunda faaliyet gösteren, haksızlıklar karşısında insani ve İslami tepkilerini ortaya koyan çalışmalarıyla sadece Allah rızasını gözeten ilkeli bir vakıfdır.

İLKAV(İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı), Ankara'da İslami kimlik doğrultusunda faaliyet gösteren, haksızlıklar karşısında insani ve İslami tepkilerini ortaya koyan çalışmalarıyla sadece Allah rızasını gözeten ilkeli bir vakıfdır. İLKAV 03 Aralık 2006'da Ankara'da "Resmi İdeoloji Kıskacında Eğitim Sistemi ve Din Eğitimi" konulu bir panel düzenledi.

Düzenlenen panelde, resmi ideolojinin eğitim sistemi üzerindeki tahakkümü ve gelinen süreçte mevcut eğitim sisteminin sonuçları ele alınmıştır.Söz konusu panelde, aralarında akademisyenlerin, yazarların ve eğitimcilerin de yer aldığı konuşmacılar, Resmi İdeoloji kıskacındaki eğitim siteminin toplumda meydana getirdiği çürüme ve yozlaşmaya dikkat çekerek, bu büyük ve yaygın bozulmanın sebeplerini ilmi bir muhtevayla irdelemişlerdi. Araştırmalar, raporlar ve anketlerle ortaya konan bu çürümeye ve gençler arasında giderek yaygınlaşan uyuşturucu, şiddet ve tecavüz eğilimlerine, şahsiyetleri öğütme, dönüştürme ve tektipleştirmeyi hedefleyen militarist resmi ideoloji dayatmasının ve dini dışlayan seküler-pozitivist eğitim programlarının sebep olduğuna dikkat çekmişlerdi. Eğitim sisteminin bütün din ve ideolojilerden soyutlanarak, din ve ideolojilerle ilgili derslerin, talep edenler için seçmeli hale getirilmesi ve bu seçmeli dersler dışında kalan alanda fıtri-insani erdemleri esas alan ve insan hakları zeminine oturan nötr eğitim programları uygulamasına geçilmesi teklifinde bulunmuşlardı. İdeolojilerden arındırılması istenen kamu okulları dışında her din yada ideolojinin kendi eğitim kurumunu açmasına da fırsat verilmesi ve bu bağlamda laik devletin eğitiminden bağımsız İslami eğitim kurumlarının da, tıpkı AB ülkelerindeki gibi, açılabilmesi gerektiği ifade edilmişti. Ayrıca, toplumu teşkil eden bütün kesimler için özgürlük ve adalet talep edilerek, insanların hangi dini ya da ideolojiyi tercih edeceklerinin kendi özgür iradelerine bırakılması gerektiği ifade edilmişti. Bu bağlamda, eğitim, din ve düşünce özgürlüklerinin önündeki tüm engellerin, yasakların ve okullardaki, fıtratları bozan militarist ve ideolojik dayatmaların kaldırılması gerektiği gündemleştirilmişti.

Panelin ardından kartel medyasının figüranlarından M.Ali Birand sunduğu ana haber bülteninde 'çığırtkanlık' yaparak ,panel başlangıcında okunan Kur'an-ı Kerim'i ve kemalist ideoloji eleştirilerini hedef göstererek vakfa yönelik linç girişimini başlattı.Linç başlangıcının  ardından Devlet Bakanı M.Ali Şahin ,panelin içeriğini bile öğrenme ihtiyacı hissetmeden İLKAV'ın  kapatılmasına yönelik soruşturma talimatını bizzat kendisi verdi.28 Şubat'ta yaptığımız basın açıklamasında da belirttiğimiz gibi ,linç girişiminin trajikomik yönü ise  M. Ali Şahin'in de, Refah Partisi ve Fazilet Partisi saflarında kartel medyasının ve 28 Şubat hukuksuzluğunun mağdurları arasında yer almasıydı.Ancak  Şahin zihniyeti, o zaman muhtemelen haksız ve hukuksuz bulduğu MGV' ye yönelik kapatma kararını bile bugün İLKAV'ın kapatılması için örnek alınması gereken bir karar olarak mahkemeye sunabiliyor. "muhafazakâr demokratlar" silahlı bürokrasiden daha fazla kralcı davranarak resmi ideoloji eleştirilerine karşı müsamaha göstermeyeceklerini böylece ortaya koymuş oluyorlar. AKP Hükümeti'nin tavrının ise; ilkesiz, kraldan fazla kralcı,pragmatist ve karşıtına sığınmacı tavrı temsil etmekte olduğunu da göstermiş oldu.

İlkavı kapatmaya yönelik bu soruşturma, aynı zamanda İslami kimliğe açılmış bir soruşturmadır.M.Ali Şahin'i ve içinde bulunduğu AKP hükümetini , İlkav'a yönelik açtıkları kapatma davasından  ve ilkesiz politikalarından dolayı kınıyoruz!İlkav'ları kapatma politika ve baskıları Müslümanları asla yıldırmayacak.08 Mart Perşembe günü saat 12:00'de Sıhhiye'de 26.Asliye Mahkemesinde gerçekleşecek ilk duruşma için tüm duyarlı insanların İlkav'a destek vermesini bekliyoruz.

İlkav'a Bin Selam..

Özgür-Der Çorum Şubesi

Önceki ve Sonraki Haberler