“İslam Akaidine Sızan Yanlışlar ve Ölçü” Semineri

“İslam Akaidine Sızan Yanlışlar ve Ölçü” Semineri

Özgür-Der Çorum Şubesi alternatif eğitim seminerleri devam ediyor. Bu haftaki semineri “İslam Akaidine Sızan Yanlışlar ve Ölçü” konu başlığı ile Prof. İbrahim Sarmış sundu.

Yoğun bir katılımının gözlemlendiği seminerde Prof. İbrahim Sarmış, vahye ilk muhatap olmuş Müslümanların yirmi üç yıllık bir süreçte aşama aşama ve özümseyerek arı duru sahih İslamı algılayarak ve cahili değerlerden sıyrılarak nasıl Asrı-Saadet dönemine ulaştıklarından bahsetti.

 

Hz. Muhammed (s)'in vefatından sonraki sürece değinerek konuşmasına devam eden Sarmış, vahiyle uyarılmadan ve ıslah edilmeden kontrolsüz gerçekleştiren fetihlerle sahih İslam algısının bozulduğunu söyledi.

 

İslam'ın gerçek mesajına muhatap olmamış toplumlar, barındırdıkları cahili kalıntılardan sıyrılamadıklarını için geçmiş inançlarına ait birçok düşünceyi İslam'a mal ettiklerine değinen Sarmış, bunun sonucu olarak vahye aykırı birçok inanışların toplumlar tarafından benimsendiğini örnekler vererek aktardı.

 

Müslümanların fetihler ile karşılaştıkları toplumların inançlarından bahsederek konuşmasına devam eden Sarmış, Hıristiyan, Yahudi, Mecusi, Şaman, Budist vb. birçok inanca sahip toplumların bu inanışlarına ait düşüncelerin, tasavvuf, rivayet kültürü, yanlış kader anlayışı, mesih ve mehdi inancı gibi şekillerde İslam'a sirayet ettiğini söyledi.

 

Konuşması süresince İslam akaidinin vahiy temelli şekillenmesi gerektiğinin önemini sürekli vurgulamaya çalışan Sarmış, toplumlar tarafından benimsenmiş Kuran dışı düşüncelerin ve eylemlerin vahiy ile örtüşmesi gerektiğini, vahiy ile çelişen düşüncelerden arınmanın gerekliliği belirterek konuşmasını tamamladı.

 

Program, soru cevap bölümünü ve karşılıklı görüş alış verişlerinden sonra sona erdi.

 

Önceki ve Sonraki Haberler