“Kur’an Dışı Din Anlayışının Temelleri”

“Kur’an Dışı Din Anlayışının Temelleri”

Özgür-Der Çorum Şubesi 2008-2009 dönemine ait alternatif eğitim seminerlerinin sonuncusunu “ Kuran Dışı Din Anlayışının Temelleri ” konu başlığı ile Bartın Bilgi-Der’den Şuayp Mekeç sundu.

Allah'ın kullarını başıboş yaratmadığını, elçileri vasıtasıyla insanları hidayete, karanlıklardan aydınlığa çıkartacak vahyi gönderdiğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Şuayp Mekeç, zamanla sahih İslam algısının bozulduğunu, hakla batılın karıştığını belirtti.

Sahih İslam algısını kirlenme sürecine değinerek konuşmasına devam eden Şuayp Mekeç, kirlenmenin ve sonucunda algılanan din anlayışının ana sebebinin vahiyden uzaklaşmak olduğuna vurgu yaptı. Bu süreç de yaşanan başlıca sapmaları da Siyasi, Usulü, Tasavvufi, Diğer Kültürlerden Kaynaklanan Sapmalar ve Modern Sapmalar olarak sıraladı.

Başlıkları altının dolduran ve örnekler vererek sunumunu gerçekleştiren Mekeç, Hz.Peygamber'in (AS) vefatıyla başlayan yönetimsel ayrışmalar ve zaaflardan bahsetti. Özellikle Hz.Osman'ın hilafetinin ikinci döneminde gerçekleştirilen icraatlar ve daha sonra Muaviye ile şura temelli yönetimin nasıl salatana dönüştüğünden bahsetti.

Fıkıh, Kelam, Mezhepler ve metin tenkiti yapılmamış uydurma Hadislere de değinerek konuşmasını sürdüren Mekeç, vahiyden uzaklaşarak, mezhepleri önceleyen yönelimler ve yaşanan faklılıklara değindi. Fetihlerle ve tercüme hareketleri ile başlayan, vahyin eğitiminden geçmemiş toplamlar ve terk edilmeyen geleneksel Kuran'a aykırı kültürlerden kaynaklanan kirliliklere de değinen Mekeç, zamanla bu kirliliğin sahih İslam'a ciddi zararlar verdiğine vurgu yaptı. Sonraki süreç de yaşananlardan yanlış peygamber anlayışından, şefaat ve gaybi konulardan kaynaklanan sapmalara değindi ve tasavvuf düşüncesinden örnekler vererek nasıl sapmalar yaşandığını gözler önüne sermeye çalıştı.

Ulusçuluk, Tarihselcilik gibi bazı Modern Sapmalara ve ümmet bilincinden uzaklaşan müslümanların emperyalist güçlerin işini kolaylaştırdığını yaşananlardan örnekler vererek değinen Mekeç, müslümanların Kuran'a tüm önyargılarından sıyrılarak tekrara yönelmesi gerektiğini ve sahih bir İslami kimliğin öncellenmesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasına tamamladı.

Program sonunda, Bartın'dan, Zonguldak'tan ve Amasya Gümüşhacıköy'den gelen kardeşlerimizle beraber farklı ortamlarda karşılıklı fikir alış verişleri yapılarak gün boyu güzel bir birliktelik sağlandı.

Önceki ve Sonraki Haberler