‘Kur’an Dışı Vahyin İmkansızlığı’

‘Kur’an Dışı Vahyin İmkansızlığı’

Özgür-Der Çorum Şubesinin düzenlediği Alternatif Eğitim Seminerlerin de bu hafta ‘Kur’an Dışı Vahyin İmkansızlığı’ vurgulandı.

Özgür-der Çorum Şubesinin düzenlediği Alternatif Eğitim Seminerlerin de bu hafta 'Kur'an Dışı Vahyin İmkansızlığı' vurgulandı. M.Yaşar Soyalan tarafından sunulan seminere yoğun bir katılım gerçekleşti. Soyalan, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an'ın topyekün bir özgürleştirme projesi olduğunu belirtti. Güce dayalı baskıcı sistemlerde köleleştirilmiş, zayıf bırakılmış toplumların dini, ekonomik, siyasi her türlü alanda yeniden tevhid ve adalet temelinde bir inşa projesi olduğunu vurgulayan Soyalan sunumunun devamında; "Yüce Allah, adaleti inananlar eliyle yeniden tesis etmeleri için vahyini Rasul'ü vasıtasıyla insanlara iletmiştir. Ekonomideki tekelleşmeyi, sosyal hayat içinde kadına hiçbir değer atfetmeyen zihniyeti, kölelik mekanizmalarını, şirk unsurlarından oluşan her türlü yaşam tarzını, nesli ifsad eden ve zulmü yaygınlaştıran baskıcı sisteme karşı bir duruş sergileyen Hz. Peygamber ve ashabı, vahiy sayesinde dinamik bir Kur'an nesli oluşturmuşlardı.

Ancak Hz.Peygamberin vefatından yaklaşık 30 yıl kadar sonra Tevhid ve Adalet temelleri üzerinde yükselmiş olan yapı, ilahi vahiyden alan dinamizmini kaybetti ve saltanat sistemine dönüştü. Siyasi çekişmeler ve kontrol edilemeyen fetihler İslam toplumunda günümüze kadar devam edecek ciddi travmalara yol açtı. İslam coğrafyasında baş gösteren dünyevileşme, İslam dışı başka kültürlerin egemenliği altına girmeyi de beraberin de getirdi. Kur'an'ın rehberliğini yitiren coğrafya,  baskıcı zalim sultanların da eliyle mevcut statüye boyun eğmeyi şartlandıran kaderci anlayışı da içselleştirdi. Sonuç itibariyle İslam dışı din algısı doğrultusunda peygamber telakkisinde de ciddi kırılmalar yaşandı. Hz.Peygamber örnek alınamayan, beşer üstü-melek bir rasul olarak algılanmaya başlandı. Hz.Peygamberin her yaptığının vahiy mahsulü olduğu anlayışı yer etti. Rasul'e aidiyetinde şüphe olan birçok rivayet de ona isnad edilerek İslam kaynaklarında yerini aldı. Gayri-metluv vahiy anlayışı akaid kitaplarında yerini aldı ve Rasul'ün örnekliği adeta hiçbir tasarrufu olmayan peygamber anlayışı ile özdeşleşti" belirtti. Soyalan sunumunun devamında Kur'an dışı vahye delil olarak gösterilen ayetlerden örnekler göstererek Hz.Peygambere Kur'an dışında herhangi bir vahiy gelmediğini vurguladı. Sunumun ardından katılımcıların yönelttiği sorularla program sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler