Özgür-Der Çorum Şubesi Seminerleri devam Ediyor

Özgür-Der Çorum Şubesi Seminerleri devam Ediyor

Özgür-Der Çorum Şubesinde bu hafta sonu Toplantı, Sohbet ve Eğitim Adabı konulu seminer Serdar Efe tarafından sunuldu.

Özgür-Der Çorum Şubesinde bu hafta sonu Toplantı, Sohbet ve Eğitim Adabı konulu seminer Serdar Efe tarafından sunuldu. Toplantı, sohbet, seminer etkinliklerinin bilgilendirme, inanç ve davranış kazandırmaya yönelik boyutlarının olduğu vurgulandı. Duygu ve düşüncelerde derinleşmeyi hedef alan kimselerin oluşturduğu beraberliklere sohbet diyebileceğimizi vurgulayan Serdar Efe sunumunu :''Ortak amaç olması gereken toplantı, sohbet gibi etkinliklerde anlayış ve hareket birliği hedeflenmeli. İmkanlarımız doğrultusunda gerçekleştirebileceğimiz etkinliklerin eğiten,ahlaki değerler kazandıran bir boyutunun olabilmesi için nitelikli ve ilkeli bir çizginin takip edilmesi gerekir.Yine toplantı veya seminer gibi etkinliklerde sunumu gerçekleştiren konuşmacının üslubu çok önemlidir.Konuşmacı yumuşak bir üslupla, net ve açık bir şekilde mesajını kitleye iletmelidir.Kitlenin algılayabileceği dil seviyesinin tespiti elzemdir.Konuşmacı hitap ettiği kitlenin rahat anlayabileceği bir tarzda sade, bol örneklemeli bir şekilde sunumunu gerçekleştirmelidir. Tevazü, saygı ve ölçülü davranmayı Yüce Allah'ın bizlere kazanmamız gereken özellikler olarak belirttiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Dinlemek de gönüllülük esasına dayanır. Toplantıya katılacak kitlenin toplantıya zamanında gelmesi kadar önemli olan bir diğer hususta toplantıyı tertip edenlerin kararlı bir şekilde etkinliği zamanında başlatmalarıdır. Etkinlik sonunda kitlenin katkılarını, eleştirilerini ve sorularını da seviyeli, yapıcı bir tarzda gerçekleştirmeleri gerekir.'' sözleriyle bitirdi.

İkinci sunumu Ömer İslam 'Kur'an'ın Anlaşılmasında Usül' başlığı altında gerçekleştirdi. Kur'ani anlama çabasının samimi, önyargılardan uzak ve yaşamlaştırmaya yönelik kararlılıkla sağlanabileceğini vurgulayan İslam, sunumunu'' Kur'an'ın bir hayat metodu olduğunu hatırımızdan hiçbir zaman çıkarmamalıyız. Kur'an'a yaklaşımda yaşanan bir takım zaaflar onun anlaşılırlığını ve belirleyiciliğini engellemekte. Kur'an kendisini şekillendirmeye bırakan insanları yüceltir. Kur'anı okumak Allah adına okumakla başlamalıdır. Allah adına okumak da Kur'an'la hayat arasında ki irtibatı kurabilmektir. Kur'an'a parçacı, tarihselci veya mealci yaklaşımlar gerçek anlamayı perdelemektedir. Cahili bilgilerden ve önyargılardan sıyrılmadan vahyi doğru anlamamız mümkün olamayacaktır. Kur'an yaşamlaştırıldığı oranda anlaşılır ki bunun örnekliğini Hz. Peygamber'in ve ashabının şahitliğinde görmekteyiz. On ayeti anlayıp yaşamlarına geçirdikten sonra başka bir on ayeti öğrendiklerini siyer bilgilerinden bilmekteyiz. Dolayısıyla kuru bir şifa ya da ebced hesabı yapılan bir kitap değil iniş amacına uygun olarak hayatı değiştirip dönüştüren bir boyutunun olduğu bilinciyle Kur'an'a yaklaşmalıyız'' diyerek sözlerini tamamladı. Seminer 04 Kasım Pazar günü saat 12:00'de Ahmet Örs'ün sunacağı 'Nasıl Bir Tebliğ ve Şahitlik Faaliyeti Yürütmeliyiz?' konferansının hatırlatılmasıyla sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler