Özgür-Der Çorum'dan AYM’ye Protesto

Özgür-Der Çorum'dan AYM’ye Protesto

Özgür-Der Çorum Şubesi, Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik yasanın iptal edilmesinin gerekçeli kararı üzerine bir basın açıklaması yaptı:

Basın Açıklamasının Tam Metni:

İnsan fItratInI ve İslamİ değerlerİ ezmeye çalIşan hİçbİr kararI ve gerekçesİnİ de tanImIyoruz!

 

Anayasa Mahkemesi başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik Anayasa'nın 10. ve 42. maddelerindeki değişikliğini 9'a 2 oyla iptal etmişti.

Anayasa Mahkemesi 5 ay gibi uzun bir zaman sonra iptal kararının gerekçesini açıklamış ve Resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu gerekçeli kararla Anayasa Mahkemesi devam eden hukuksuzluğa ve zulme kılıf bulmaya çalışmıştır.

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında;  Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gözetildiğini, Anayasa'nın 10. ve 42. maddelerinde yapılan düzenlemenin, yöntem bakımından dini siyasete alet etmek olduğunu, içerik yönünden de başkalarının haklarını ihlale ve kamu düzeninin bozulmasına yol açması nedeniyle laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığı vurgulanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin bu gerekçeli kararı ile hukukun, adaletten uzak, aklın, mantığın iptal edilmesi ve keyfiliğin, dayatmacılığın ikame edilmesi anlamına geldiği bir kez daha vurgulanmıştır.

Red oyu kullanan Anayasa Mahkemesi başkanı dahi, mahkemenin yetkisini aşarak kendisini iktidar yerine koyduğunu ve şekil yönünden incelemesi gereken anayasa değişikliğini iptal ettiğini belirtmiştir.

Bu gerekçeli karar ile meclisin konumu tekrar tartışılmaya başlamıştır. Çünkü; Anayasa Mahkemesi Meclisin yetkisini gasb etmiştir. Bu gerekçeli kararla meclis artık hiçbir şekilde anayasa değişikliği yapamayacak, teklif dahi edemeyecektir.  

İslami kimlik sahibi kimseler olarak bizler biliyoruz ki, kim tarafından ve her ne şartla olursa olsun,  hiç bir güç Allah'ın emri olan başörtüsünü yasaklayamaz.

İnancımızı ve kimliğimizi yasaklamaya kalkan hiçbir kararı kabul etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz!

İnsan fıtratını ve İslami değerleri ezmeye çalışan hiçbir kararı ve gerekçesini de tanımıyoruz!

Adaleti ve iyiliği ayakta tutmak üzere Allah Teâlâ'nın Müslümanlara yüklediği kulluk görevi her zaman ve şartta devam etmektedir. Bu yasaklama ve baskılarla İslami değerlerimizi yok edemeyecekler, yaşantımızdan ve zihnimizden söküp atamayacaklardır!

Bu kararı alanlar Müslümanların Allah'a ve O'nun rızasını temsil eden sembollere olan bağlılığında bir zayıflama olacağını zannetmesinler.

Duyarlı ve tutarlı tüm insanlar da bu yasaklamalara karşı tavrını ortaya koymalı ve adaletsiz, keyfi uygulamalara karşı sesini yükseltmelidir!

 

Özgür-Der Çorum Şubesi

Önceki ve Sonraki Haberler