TEV'den başörtülülere hakaret gibi sözler

TEV'den başörtülülere hakaret gibi sözler

Türk Eğitim Vakfı’nın Çorum’daki toplantısında konuşan TEV Genel Müdürü ve yardımcısı, başörtüsünün eğitimsizliğin bir göstergesi olduğunu belirterek İslami değerlere hakaret ettiler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özgür-Der Çorum Şubesi, eğitimi destekleyen bir kurum görüntüsü altında laik yaşamı dayatan ve İslami değerlerimize saldıran TEV'in, laik yaşamı benimsemeyen gençlerimizi kurumlarında İslam dışı yaşam şeklini benimsemeleri için burslarıyla adeta "eğittiği" ifade edildi. Açıklamada, TEV'in toplum mühendisliği rolünden vazgeçmesi ve hakaretlerinden dolayı özür dilemesi gerektiği belirtildi.

 

Özgür-Der Çorum Şubesi'nin yaptığı açıklama:

 

TEV, İSLAMİ DEĞERLERE SAHİP HERKESTEN ÖZÜR DİLEMELİ ve

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ ROLÜNDEN VAZGEÇMELİDİR!

Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) Cumartesi Çorum Anitta Otelde düzenlediği toplantısında İslami değerlere hakaret niteliğindeki sözlerine binaen Özgür-Der Çorum Şubesi olarak bir açıklama yapma ihtiyacı duymuş bulunmaktayız.

TEV'in 'Çorum Buluşması' olarak adlandırdığı bu toplantıda TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt ve Genel Müdür Yardımcısı Güsel Bilal'in yaptığı açıklamalar İslami kimliğimizin asli değerlerinden olan başörtüsüne hakaret niteliğindedir. Genel müdürün "Toplantılarımızda bir tane türbanlı bulamazsınız!" ve genel müdür yardımcısının "Akıllı biri o bez parçasını takar mı? Türban, eğitimsizliğin göstergesidir!" şeklindeki açıklamaları, İslami değerlerimize ve bu İslami değerleri benimsemiş insanlara da hakarettir. Kendisini eğitimi destekleyen bir kuruluş olarak tanıtan TEV, acaba İslami değerlere saldırmakla neyi amaçlamaktadır? Yüce Allah'ın elçisi aracılığıyla bizlere ilettiği ilahi vahyiyle özgürleşen insanlara ve Allah'ın açık emirlerine saldırmak bir kez daha TEV'in zihniyetini açıkça ortaya koymuştur. Sözde eğitimi destekleyen bir kurum görüntüsü altında laik yaşamı dayatan ve İslami değerlerimize saldıran TEV, laik yaşamı benimsemeyen gençlerimizi kurumlarında İslam dışı yaşam şeklini benimsemeleri için burslarıyla adeta 'eğitmektedir'. TEV, Çorumlu sanayici veya esnaflarından alınan yardımlarla Çorumlu gençleri İslam dışı bir yaşam şekli doğrultusunda eğitme hakkına sahip olamaz!

İslami değerlere, hassasiyetlere sahip olmayı ve benimsemeyi 'eğitimsizlik' olarak tanımlamaları onların nasıl bir eğitim anlayışına sahip olduklarını göstermektedir. Yani başörtüsü takan bir bayan veya namaz kılan bir genç onlar için eğitimsiz oluyor ancak bu değerlere sahip olmayanlar eğitimli mi oluyor!? İşte onlarca yıldır çağdaşlaşma adı altında bu toplumu da bu şekilde eğiten baskıcı ve tepeden inmeci bu zihniyet, toplumu cahil, eğitimsiz olarak tanımlamakta ve toplumu kendi düşünce ve yaşam şekline göre şekillendirmek için değişik kampanyalar altında faaliyet sürdürmektedirler. Üstelik bu faaliyetleri için gereken maddi desteği de büyük ölçüde yine bu toplumdan almaktadırlar.

Sonuç olarak TEV de dâhil hiç kimse İslami değerlere hakaret edemez ve topluma da İslam dışı yaşam şeklini dayatamaz. TEV, İslami hassasiyetlere sahip gerek Çorumlu gerekse dünya insanlarından özür dilemeli ve toplum mühendisliği rolünden vazgeçmelidir!

Bülent Gökgöz

Özgür-Der Çorum Şubesi

Önceki ve Sonraki Haberler