“Yükselme Dönemi Devlet, Din ve Toplum Yapısı”

“Yükselme Dönemi Devlet, Din ve Toplum Yapısı”

Özgür-Der Çorum Şubesi 2009-2010 dönemine ait tarih seminerlerine her on beş günde bir Cumartesi günleri devam ediliyor. Bu haftaki semineri “ Yükselme Dönemi Devlet, Din ve Toplum Yapısı ” konu başlığı ile Orhan Kuyu sundu.

Osmanlı Devletinin şerii, askeri, merkeziyetçi ve mutlak monarşik bir devlet yönetimine sahip olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Orhan Kuyu, Osmanlının Saltanat Rejimine sahip, Şeriat tarafından sınırları belirlenmiş, hedefi İslam olan, gücünü de askerden alan bir devlet yapısından bahsetti.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethi ile bazı Bizans adetlerinin Osmanlı yönetimi tarafından benimsendiğine değinen Kuyu, böylelikle devletin merkeziyetçi ve oligarşik bir yönetime doğru kaydığını belirtti.

Osmanlı yönetiminin Şerii ve Örfi olmak üzere iki şekilde hukuk kuralları bulunduğunu vurgulayan Kuyu, Ebu Suud başta olmak üzere, ulemalardan ve verilen fetvalara değinerek, yönetimin icraatlarının İslam adına nasıl meşrulaştırıldığından bahsetti.

Orhan Kuyu konuşması süresince Osmanlının benimsediği Hukuk, Toprak, Vergi Sistemi, Askeri Yapısı ve Eyalet Yönetimi, Farklı Etnik Gruplar ve Gayri Müslimler ile olan ilişkiler ile Toplumun Din yapısı hakkında bilgiler verdi.

Osmanlı'nın İslamlaşma politikaları gütmediğinden bahseden Kuyu, toplum içinde kabul görmüş tarikat ve esnaf birlikteliklerine değinerek Mesnevilik ve Bektaşilik yapılarından ve etki alanlarından bahsetti.

Toplumda rüşvet ve ahlaki çöküntülerin yaşandığından bahseden Kuyu, faiz, yolsuzluk, fiyat ve nüfus artışının toplumda çözülmelere sebep olduğuna değinerek konuşmasını tamamladı.

Program, soru cevap bölümünü ve karşılıklı görüş alış verişlerinden sonra sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler