Van SDİ: Kamu, vatandaşa öfke ve nefretle değil, adaletle muamele etmelidir

Van SDİ: Kamu, vatandaşa öfke ve nefretle değil, adaletle muamele etmelidir

Van SDİ: "Adana’da bazı emniyet çalışanları tarafından sergilenen bu hukuksuz davranışı, kişilerin onur ve şerefine yapılmış insanlık dışı bir müdahale olarak görüyoruz."

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, Adana'da Furkan Vakfı üyelerine karşı polisin uyguladığı şiddeti yayınladığı basın açıklaması ile protesto etti:

Basın açıklamasının tam metni: 

"20 Mart 2022 Pazar günü Adana-Ceyhan Cevat Yurdakul Caddesinde tutuklu bulunan vakıf/dernek üyesi arkadaşlarının serbest bırakılması amacıyla üyelerce basın açıklaması sonrası özgürlük yürüyüşü yapılmak istenmiştir. “Etkinliğin yasa dışı olduğu ve dağılmaları konusunda yapılan uyarıları” dikkate almadıkları ve “korsan etkinliği yapma konusunda ısrarcı” olduklarıgerekçesiyle Adana emniyet mensubu bazı polisler tarafından yürümek isteyen kişiler üzerine jop, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edilerekyürüyüş engellenmeye çalışılmıştır.

Her ne kadar toplumun genelinin değerleri ve yaşantıları ile ilgili toplumsal tefrikaya neden olacak bazı hal ve hareketlerde bulunsalar bile bu sivil toplum kuruluşu mensuplarının bu protesto eylemine yönelik polisin müdahale biçimi ve bu esnada kimi protestoculara karşı uygulanan şiddet, hukukun gerekliliğine inanan ve vicdan sahibi herkesi derinden sarsmıştır.

Adana’dan yansıyan görüntüler karşısında, İslami ve insani kimliğimizin de gereği olarak diyoruz ki; Kamu; Vatandaşa Öfke ve Nefretle Değil, Hukukla, Adaletle Muamele Etmelidir!!!

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hakkındaki Anayasanın 34. Maddesi ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 3. Maddesinde: “Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” denilmektedir.

Emniyet mensuplarının görevi bireyin yasal ve anayasal haklarını engellemek için güç kullanmak değil, temel hak ve hürriyetlerini rahat bir şekilde kullanabilmeleri için güvenlik önlemleri almaktır.

Adana’da bazı emniyet çalışanları tarafından sergilenen bu hukuksuz davranışı, kişilerin onur ve şerefine yapılmış insanlık dışı bir müdahale olarak görüyoruz. Adana Valiliğince haklarında soruşturma başlatılmış olmasını isabetli ve yerinde bir karar olarak nitelendiriyoruz.

Sivil toplum kuruluşu üyesi kişilerin tutuklu bulunan arkadaşları veya başka kişiler için serbest bırakılmasına yönelik basın açıklaması sonrası yürüme taleplerine emniyet mensuplarının orantısız güç kullanarak cevap vermeleri hukuksuz ve orantısız yetki kullanmaktan başka bir şey değildir.

Ulusal ve uluslararası kamuoyu önünde bu ülkeye ve halka bu utancı yaşatan polisler ve talimat veren amirlerinin 1990’lı yıllarda kaldığına inanmak istiyoruz.Hiç vakit kaybetmeden ve kimseye ayrıcalık tanınmadan soruşturmanın ivedi bir şekilde sonuçlanmasını, bir daha bu tür eylemlere teşebbüs edilmemesi adına gerekli önlemlerin alınmasını İçişleri Bakanlığı’ndan talep ediyoruz.

Olaylarda, kim tarafından yapılırsa yapılsın orantısız güç kullanımını ve kamuoyu vicdanını kanatacak muameleyi tasvip etmiyoruz. Bu orantısız güç kullanımını çok manidar buluyor, yapılan bu hukuk ve insanlık dışı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz.

Van-SDİ

(Van Sivil Dayanışma İnsiyatifi)

Önceki ve Sonraki Haberler