Adana Özgür-Der Gençliğinden Yıl Sonu Etkinliği

Adana Özgür-Der Gençliğinden Yıl Sonu Etkinliği

Adana Özgür-Der Temsilciliği Üniversite Gençliği yılsonu gezisi için Yumurtalık / Ayas'ta bir araya geldi.

Sabah Adana merkezden Yumurtalık'a doğru yol alan Üniversite gençliği sabah kahvaltısını yaptıktan sonra  tanışma konuşması yapıldı. Gençlik kısa bir Hasbihalden sonra denize giren gençlere öğle namazı kılındıktan sonra Şehmus Yaman tarafından bir sohbet programı gerçekleştirildi.

Konuşmasında Kurani Kavramlardan olan "Sunetullah" ve Peygamber için kullanılan  "Usvetun – Hasene " kavramı üzerinde durdu . Sünnetullah  kavramının Kur'ani çerçeve içerisinde aldığı anlamları, kavramın yaşadığı tarihsel tahrifatı, sorumluluk, irade ve toplumsal yasalar çerçevesinde geniş bir düzlemde ele aldı. Bu kavramın  hayatımızdaki yerinden örnekler verdikten sonra  İslam dünyasının ilk dönemlerden günümüze birçok badirelerin ihmallerin sebebi sünnetullahı (Allah'ın tarih içerisindeki davranış tarzı) anlayamamaları kavrayamamaları olduğundan bahsetti . Sünnetullah kavramını sadece tabiat kanunları olarak görüp yozlaşan İslam toplumu mevcut değişimi ister durdurma ister yavaşlatma veya istenilen yöne yönlendirmede akıl ve fikir donukluğu yaşadığını dile getirdi.

Daha sonra Usvetun Hasene  çerçevesinde Kuranda Peygamberin Sunnetinden bahsedilmediği ve bizler için Onda çok güzel örnekler olduğu üzerinde durarak, Kuranda Allahın sünnet olarak sadece Kendi Sünnetinden bahsettiğine Resulun örnekliğine ise Bu terimin kasdettiği anlam  karşılığında Kuran'da ' Usvetun Hasene', 'Siracen Munir', 'Atıur Rasul'  adlandırmalarına değindikten sonra Konuşmasına Ahzap Süresi ile devam etti . " Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır." (Ahzap 21)

Daha sonra ; ''İçinizden size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, size Kitabı ve hikmeti öğretecek ve size bilmediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik.'' (Bakara 2/151) Ayeti ve ''Ey nebi,biz seni hakikatın şahidi,müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.O'nun izniyle Allah'a çağıran ve ışığı tükenmeyen hep aydınlatan bir kandil olarak onları aydınlatmaktasın'' (Ahzab,45-46) ayetleri çerçevesinde  şunları söyledi.

Kitab'ın pratik açılımları, güzel kavrayış ve yorumlayış inceliği,Rabbimizin elçileri yoluyla insanlara öğrettiği, ana belirleyicisi Kitab'ın ayetleri olan, kavrayabilme, hüküm çıkartabilme, bizlere İslamı yaşamanın  usul ve uslubunu öğreten özde bilgi melekesi anlamlarına geliyor. Hikmetin fıkhetme anlamında,  kavrama yetisi ve meselelere çözüm üretme anlamlarına geldiği aşikardır. Rabbimiz, hakikatın şahitliğini yapmakla görevlendirdiği elçisine İslam ümmetinin yeniden temellerini atmayı ve onu ,Müslümanların ilki yani  örneklik başlatanı  göreviyle gönderdiğini  bildiriyor. Kur'an'da hüküm verme konusunda Allah'a ve Rasulullah'a karşı gelinmemesi, onlara itaat edilmesi, ihtilaf edilen konularda Allah'a ve Rasulullah'a başvurulması  öğretiliyor. Kuran'ın, temel belirleyici olarak, Rabbimize yönelttiğimiz kulluğumuzu anlamlandıran yegane hüccet olduğunu ve bunun geleneğinin Muhammedi Sünnet ışığında  inşa olacağına inanıyoruz. Peygamberimizi örnek almayı onun fiziki görünüşü, arap örfüne göre giyinişi veya o dönemin araç gereçlerinin sırf o kullandı diye bu gün taklid edilmesine indirgeyen yaşam biçimlerini ve yanlış algılar üzerinde durdu.

Şehmus Yaman Konuşmasını bitirdikten sonra  Mahşuk Özdemir Kuran Tilaveti -Meal ve yorum merkezli bir konuşma yaparak,  Konuşmayı bitirip Öğlen yemeğine geçildi. Yemek sonrasında Tekrar  Deniz ve Voleybol etkinliği yapıldı . İkindi Namazının Akabinde Adana ya geri dönüş yapılarak gezi sonlanmış oldu.

adana-20150521-01.jpg

adana-20150521-02.jpg

adana-20150521-03.jpg

Haber: Metin EFE

Önceki ve Sonraki Haberler