"Kur'an’da Aile ve Sorumluluklarımız"

"Kur'an’da Aile ve Sorumluluklarımız"

Özgür-Der Adana temsilciliğinin bu ay ki seminerini Şefik Sevim sundu.

Özgür-Der Adana temsilciliğinin aylık olarak düzenlediği seminerlerin ikincisi olan Kur'an'da Aile konulu konferansta konuşmacı olarak Şefik Sevim sunumunu gerçekleştirdi.

Konuşmasına modern hayatın aile üzerindeki etki ve oluşturduğu erozyonlardan bahsederek başlayan Sevim, batılaşmanın getirdiği değişimlerden en fazla etkilenen müessesenin aile olduğunu söyledi. Özellikle teknolojik araçların yaygınlaşmasıyla her an herkesin her şeye ulaşması, hatta neredeyse herkesin her şeyi yaşıyor olması ailede ve toplumda mahremiyeti öldürdüğünden bahseden Sevim, modern hayatın bir sonucu olarak gittikçe belirginleşen seküler ideolojik işleyişin aileyi aşındırıcı bir zemin oluşturmada kararlı göründüğünü söyledi. Konuşmacı yaratılan bu ideolojinin kendi içerisinde yeni, kutsallardan arındırılmış, bir yaşam tarzı, bir aile formu ilişki ağı ve bir dil sunmaktadır dedi.

Modern hayatın bu ve benzeri etkilere karşın farkındalık yaratmaktan bahseden Sevim, ailenin varlığı asli bir unsurdur ve sünnetullah gereği olduğunu söyledi.Tıpkı anne rahmi gibi :sevginin, merhametin, şefkatin ve güvenin yuvası olan ailenin kalpsiz bir dünyada son sığınağımız olduğunu vurguladı.

Aile hakkında Kur-anı kerim insan fıtratına en uygun hükümleri koyduğunu söyleyen konuşmacı; İslam, aile hayatını kendi başına bırakmamış,bir düzene oturtarak o düzen ölçüsünde gitmeyi temin etmiştir dedi.

Şeytanın ilk vukuatının eşlerin arasına girmek olduğunu söyleyen Sevim ;ikinci vukuatının yine aileye dönük olduğunu söyledi. İki kardeşin –Habil ile Kabil-arasına nifak sokup ilk kanın akıtılmasına neden olduğunu hatırlatan konuşmacı; şeytanın insanlık tarihinin başlangıcından beri aileyi hedef aldığını vurguladı.

Buna karşın Müslümanların sosyal hayatı düzenlerken nereden başlaması gerektiğinin cevabının ailede olduğunu söyleyen Sevim ; Peygamberimiz vahyi ilk aldığında sokağa değil eve döndü. Çünkü ev nereden başlamalı sorusunun cevabı olduğunu söyledi.

Kur-an'da Hz Musa ve kardeşinin mücadelesine değinen konuşmacı; yüce Allah Mısır'da tevhit mücadelesini yürüten ve işine nereden başlayacağını bilemeyen Hz. Musa ve kardeşine evden başlamalarını emrettiğini hatırlatarak Yunus süresi 87.ayete vurguda bulundu.

Allahın bal arısına bile ev yapmayı önerdiğini söyleyen Sevim ; farklı sosyal grupların ailenin değişik birleşme ve sıralanmasından (tayfa, kabile, ümmet, millet …vb) ortaya çıktığını vurguladı.

Bu sebeplerden dolayı kur-anda evliliğin ebedi bir akd,ağır ve sorumluluk isteyen bir anlaşma olduğunu söyleyen Sevim; eşlerin aile kuruluşunda ,evlilikte ve anlaşmazlıklarda karşılıklı görevlerini hatırlattı.

Kur-anda ailenin sevgi ve huzurun yuvası olması gerektiğini ayetlerin vurguladığını söyleyen konuşmacı; eşler birbirleri ile iyi geçinip anlaşmalı ve barış içinde olmalıdırlar dedi. Bakara 187 de geçen' …Onlar sizin için bir örtü, sizde onlar için bir örtü hükmündesiniz.' ayetini okuyan Sevim; eşler birbirlerini olgunlaştırmalı eksik ve kusurlarını gidermelidir dedi.

Sözlerine Hz. İbrahim'in aile modeline vurgularda bulunarak bitiren konuşmacı; ebedi selam yurdunu kazanmak isteyenlerin bunun provasının evlerinden, yani aile hayatlarında yapmaları gerektiğini söyledi ve sonsuz daru's –selam-ı isteyenler, işte bu tadımlık kadar şeyi kendi şahsi hayatlarında ve aile hayatlarında inşa etmek, yaşamak, tatmak durumundalar dedi.

Proğramı düzenleyen Adana Özgür-Der temsilciliği sonra ki aylar içinde bu benzeri proğramların olacağını söyledi ve katılımcılara teşekkür ederek proğramı sonlandırdılar.

 

adana-20151227-01.jpg

 

adana-20151227-02.jpg

 

adana-20151227-03.jpg

adana-20151227-04.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler