Kur’an’ı Siyerle Birlikte Okumak

Kur’an’ı Siyerle Birlikte Okumak

Özgür-Der Adana Temsilciliği’nde “Kur’an’ı siyerle birlikte okumak” semineri yapıldı.

Adana Özgür-Der aylık seminerlerini bu ay; "Kur'an'ı Siyerle birlikte okumak" başlığı altında Molla Kemal Aydın sunum yaptı.

Kur'an ayetlerinin anlaşılmasında Siyer'in ciddi bir rolü olduğunu söyleyerek söze başlayan Aydın, konuşmasında; "Sahabe sebebi nüzulü bildiği için ayetlerin hayatla irtibatını daha iyi kurabiliyordu. Ayetlerin sebebi nüzulünü peygamberimizin hayatıyla, hayatının pratiğiyle birleştirdiğimizde bizim hayatımızda ciddi bir katkı, sahih bir bilginin bizlerin sorunlarımıza çözüm bulmasında katkı sağlar.

Sorunların çözümünü ancak iyi bir siyer bilgisiyle, Kur'an'ı siyer ile birlikte okuyarak cevap verebiliriz. Müzemmil 10-12 örneğindeki gibi toplumsal ayetlerin peygamberimizin hayatından örneklerini rol model alarak kendi hayatımıza taşımamız gerekir.

Hadislerde peygamberimize atfedilen sözlerde nerede ne zaman hangi olay üzerine ne maksatla söylendiğine dair bilgi yoktur. Hadis ilminde de siyere başvurmanın çok önemli olduğu gerçeğini vurgulamak gerekir. Asıl mesele sahih siyere nasıl kavuşacağız. İlk siyer İbni İshak tarafından ve 120 yıl sonra yazılmış. Sahabenin siyer yazmaya ihtiyacı yoktu çünkü siyeri yaşıyorlardı zaten. Daha sonraki yüzyıllarda birçok siyer yazıldı ve birçok israiliyat ve hurafe bilgisi girdi. Bunun için siyeri de Kur'an süzgecinden geçirmek gerekir. Hadisi de siyer süzgecinden geçirmek gerekir. Bu anlamda İzzet Derveze'nin yazdığı siyer Kur'an süzgecinden geçirilmiş bir siyer kitabıdır.

Siyer bilgisi olmadan salt bir şekilde Kur'an'ı okumak istersek birçok hadise karşısında ne yapacağımızı bilmez ve yanlış bilgiyle hareket edebiliriz. Bu anlamda namaz, hac, kurban ve zekat gibi ibadetlerinin rükunlarını nasıl yapmamız gerektiğini peygamberin uygulamalarından öğreniyoruz.

Sahih bir siyer bilgisiyle Kur'an okunduğunda toplumdaki birçok yanlış gelenek ve hurafenin önüne geçilecek ve daha mükemmel bir toplum inşa etme fırsatı yakalayacağız.

1b2a0903-5727-42d2-b678-9e5439428800.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler