Akhisar Özgür-Der'de Gece Namazı Konuşuldu

Akhisar Özgür-Der'de Gece Namazı Konuşuldu

Akhisar Özgür-Der'de bayanlara yönelik olarak yapılan seminer programlarının sonuncusunu Gülay Acar sundu.

Gece Kıyamı/Namazı başlıklı konu hakkında Gülay Acar özetle şunları anlattı:

"Rahman'ın has kulları ki, onlar yeryüzünde tevazu ve vekar içinde yürürler ve ne zaman kötü niyetli, dar kafalı kimseler kendilerine laf atacak olsa (sadece) 'selam!' derler. Onlar ki, gecenin derinliklerinde secdeye vararak ve kıyama durarak Rablerini anarlar." (Furkan suresi, 25/63-64)

Gecenin derinliklerinde secdeye ve kıyama durmak birçok ayette Rabbimiz tarafından kullarının erdemli bir davranışı olarak övülmüştür. Bu övgüye layık olmak ve hak etmek tabii ki, hayatımızın yegane gayesi olmalıdır. Gece kıyamının ilahi övgüye mazhar olmuş bir eylem olduğunda kuşku yoktur. O halde bu övgüye sebep olan güzellikler, erdemlilikler, kazanımlar nelerdir? Bu konuda yoğunlaşmak gerekmektedir.

Beşer eli ile oluşmuş bulunan toplumsal hayat birçok ifsad örneği ile doludur. Hiç kimse tertemiz bir hayata gözlerini açmamaktadır. Toplumsal yaşam, verili bir alan olup bin bir çeşit süslenmiş şirk davranışları ile dolu olduğu bir vakıa. Biz insanlar ise, bu vakıa içinde gözlerimizi dünyaya açmaktayız. Hemen kabul edilmesi gereken gerçek, doğru ile yanlışın içice geçtiği bir hayat içinde yaşamaya başlıyor oluşumuzdur. O halde bu vakıayı reddetmek, hiçbir şeyi değiştirmez. Önemli olan, verili olan bu hayattaki kirlilikten tanımak ve benliğimizi koruma yollarını öğrenmektir.

Rabbimiz, cahiliyyenin karanlığını bir meşale gibi ışık huzmeleri saçan ayetleri ile aydınlatmaktadır. İşte bu ayetlerin bazıları, zamanın idrakine varmamızı sağlayıcı işaretlerle doludur. Yüreklere çöreklenmiş olan cahiliyye alışkanlıklarından arınmak ve gündüz yapılacak mücadeleye hazırlık için, gecenin uygun bir vakit olduğunu belirtilmiştir. Peygamberimiz gibi öncü mü'minlere muhkem bir şekilde ilan edilen gece kıyamı ile ilgili ayetlerde vurgulanan ortak husus; bunun bir öz benliğimizi ve çevremizi irşad etme

Gece kalkıp çalışmayı, ibadet etmeyi öğütleyen Müzzemmil suresi ayetlerinde 'Kur'an'ı tertilen okumak'emredilmektedir. Bu uyarı sadece mekanik bir plan yapmayı değil; aynı zamanda yüreklere işleyen bir özümsemeyi de gerektirmektedir. Rabbimiz gecenin sağlayacağı imkanlara dikkatimizi celbetmektedir. Gece, derin düşünüş ve hikmetli engin bir kavrayışa ulaşabilmek için uygun bir vakittir. Gece, ilahi bir nimettir; Rabb'e yaklaşmak, görev olarak planlanacak işlere kendini vermek için gündüzden daha çok imkan sunmaktadır.

İsra suresinde buyrulduğuna göre teheccüd namazı, nefsi tekamül ettirir; makam-ı mahmuda yükseltir: "Ve gecenin bir vaktinde kalkıp kendi isteğinle yaptığın nafile (ilave) bir eylem olarak teheccüd namazı kıl! Ki, böylece Rabbin seni belki makam-ı mahmud'a (övgüye değer bir konuma) yükseltir." (İsra, 17/79)

Yoksa siz, gece boyunca secde ederek yahut ayakta durarak / kıyam ederek kendini Allah'a ibadete adayan, Ahirete öncelik veren ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (ile kendinizi bir mi tutuyor) sunuz ? De kil Hiç bilenlerle (alimlerle) bilmeyenler (cahiller) bir olur mu? Ancak yalnızca akıl-izan sahipleri bunun farkındadır." (Zümer, 39/9)

Gece az uyumak övülmüş bir salih ameldir. Yüce Allah cennetini hak eden takva sahiplerin özellikleri arasında "az uyuyup çok ibadet ve zikirle meşgul olmayı" saymıştır: "Gecenin az bir kısmında uyurlardı, bağışlanmak için kalplerinin derinliğinden gelerek yalvarırlardı." (Zariyat, 51/17-18)

Gece kıyamının yüreklerimize katkısını unutmayalım. Çünkü, gece yapılan ibadet özgüven aşılar, kalbe dinginlik kazandırır, insan ve cin şeytanlarına karşı cihadımızda bilinç hazırlığı sağlar, bizi diğer insanlarından üstün kılar. İnsanları birbirinden üstün kılan hasletin ne olduğunu, daha sarih bir şekilde Rabbimizin beyanlarından öğrenebiliriz.

Önceki ve Sonraki Haberler