Akhisar Özgür-Der’de “Mehdi’yi Beklerken” Başlıklı Seminer Yapıldı

Akhisar Özgür-Der’de “Mehdi’yi Beklerken” Başlıklı Seminer Yapıldı

Akhisar Özgür-Der’de 2018 yılının ilk seminer programında Ali Soylu, “Mehdi’yi Beklerken” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Ali Soylu, özetle şu hususlara değindi; "Mehdi kimdir, nasıl bir tiptir? Farklı mehdi tipleri var mıdır? Kimler niçin, hangi sebeplerle mehdilik davasında bulunur? Mehdi nasıl bir zihniyete sahiptir? İslam'ın teorik olarak bu kavramla ilişkisi var mıdır, yok mudur? Diğer bir ifadeyle mehdi inancı akaid itibariyle İslami bir inanç mıdır? Değilse, tarih boyunca İslam toplumlarında hangi kesim olursa olsun mehdilik hareketlerinin her zaman ve zeminde yer bulmasının sebepleri nelerdir?Kendimize bu soruları sorup cevaplarını bulmamız gerekiyor.

Dinler tarihi araştırmaları,değişik halkların inançlarındaki kurtarıcıların çokluğunu tarihi bir olgu olarak önümüze sermektedir.Bir kurtarıcı ve beklentisini zamanımızın ve geçmişin büyük dinlerinde görüldüğü gibi,ilkel kabile dinlerinde de görülmektedir diyerek Hinduizm,Budizm,Zerdüştlük,Yahudilik,Hıristiyanlık ve İslamdaki mehdi tasavvurlarının menşei hakkında detaylı bilgiler veren konuşmacı sonuç kısmında;'Mehdilik'kavramı mitolojik,dolayısıyla İslam'la ilgisi olamayan bir kavramdır.Bu kavram Müslümanların inancını içine,belli bir takım tarihsel saiklerle nüfuz etmiş olup,özellikle erken İslam tarihinde fetihlerle İslam toplumuna entegre olan mevalinin mistik ve dini kültürü ile yakından ilgilidir.'mehdi'inancını Kur'an'la test ettiğimizde ise hiçbir şekilde ele alınır tarafı bulunmamaktadır.Kur'an müminlere,mucizevi,sihirli bir kurtarıcı vadetmiyor.Bilakis,adaletin tesisi,toplumun ıslahı ve şirkin yerine tevhidin ikamesi için sünnetullahı kavratmak istiyor diyerek konuşmasını bitirdikten sonra katılımcıların katkıları ve soruları ile program devam etti. 

75-001.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler