Akhisar'da 'Kur'an' a Göre Kavramlar' Semineri

Akhisar'da 'Kur'an' a Göre Kavramlar' Semineri

Akhisar Özgür-der temsilciliğinde bayanlar için düzenlenen 'Kur'an' a Göre Kavramlar' üst başlığı taşıyan seminerlerin ilki Emine Düzgün'ün sunduğu 'Tevhid-Şirk' konusu ile gerçekleştirildi.Düzgün özetle şunları anlattı:

"Sözlük anlamı olarak tevhid: Birlemek, tekleştirmek, bir şeyin tek olduğu hakkında hüküm vermek, bir bilmek demektir.

Terim olarak ise: Allah'ı zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde tek kabul etmek, eşi ve benzeri olmadığına İman edip ibâdet ile de O'nu birlemektir. Yani  ibâdeti O'ndan başkasına yapmamak ve yalnız O'na tahsis etmektir.

İşte, Rabbiniz, Allah budur. O'ndan başka ilâh yoktur. O her şeyi yaratandır.  O her şeye vekildir.  Gözler O'nu görmez,  O bütün gözleri görür.  O latiftir -her şeyden-  haberdardır."  (6/En'âm, 102-103)

İslâm dininin en temel esası tevhiddir. Tevhid kelimesi ise, Lâ ilâhe illâllah'tır. Mânâsı: Allah'tan başka ilâh yoktur, yani bütün kâinatta Allah'tan başka ibâdet edilmeye, O'nun dışında mutlak olarak itaat edilmeye ve boyun eğilmeye layık kimse yoktur.  Dikkat etmek gerekir ki kelime-i tevhid önce Allah'tan başka diğer ilâhları reddetmekle başlıyor. Müslüman, önce Allah'tan başka bütün ilâhları reddetmeli ve sadece ilâh olarak Allah'ı kabul etmelidir.

Kur'ân-ı Kerim baştan sona kadar tevhid'den söz etmektedir. Bütün peygamberler tevhid'i ikame etsinler diye gönderilmişlerdir. Kur'an'a  baktığımız zaman, bütün peygamberlerin üzerinde ısrarla durdukları ve insanların kavramaları için her türlü zorluklara katlandıkları hususlar; Allah'ın her hususta, yani hayatın her sahasında "tek"  olarak kabul edilmesi ve O'na kesinlikle şirk koşulmamasıdır.

Şirk Lügat olarak şirk; mülk ve saltanatta ortaklık anlamına gelir.

Istılahta şirk; Allah'a zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde ortak ve denk tanımaktır. Şirk koşan kişiye müşrik denir. İki veya daha çok ilâh tanımak, herhangi bir varlığı ma'bud (ibâdet edilen) olarak bilmek, Allah'ın yaratıcı, kadim, baki gibi sıfatlarını başka varlıklara vermek şirktir. Kısacası, Allah'ın ilâhlık vasıflarını Allah'tan başkasına vermek şirktir.

Şirkin olduğu yerde sâlih amel olmaz. Çünkü amelin kabul olması için ihlâs yani, yalnız Allah için yapılmış olması gereklidir. Allah Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Rabbine kavuşmayı uman kimse, sâlih amel işlesin ve Rabbine ibâdette hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak tutmasın.." (18/Kehf, 110)

Şirk, Allah'ın asla affetmediği bir günahtır. Allah, şirk inancı ile âhirete gelenleri asla affetmeyecektir.

 "Allah kendisine şirk (ortak) koşulmasını elbette bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar." (4/Nisâ, 48)

Tevhid ve şirk insanlık tarihi boyunca insanların bağlana geldiği iki dinin adıdır. İnsanlık tarihi şirkle tevhid arasındaki mücâdeleden ibârettir. Bütün Peygamberlerin tebliğlerinde vurguladıkları temel esas tevhiddir. Kur'ân-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu konu tevhidin önemi ve şirkten uzak durulması konusudur.

Kur'ân-ı Kerim, müşrik tipi yeryüzünde birliği, huzuru bozan, çirkin ve insanlar için zararlı bir tip olarak görür ve necis olarak nitelendirir ( tevbe, 28).

Günümüzde;atalar dini,eskiden beri devam eden putçuluk,falcılık,kurtarıcı liderlik,siyasal güçler,mezarda yatan ölüler,spor kulüpleri,ikon (put) haline getirilen sevgililer,her bir şeyi taklit edilen sanatçılar,dünya çıkarları,makamlar,her bir yana dikilen heykeller ve ölümlü kişiler birer şirk aracı konumuna getirilmişlerdir."

Seminer programı, izleyenlerin katkılarının ardından sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler