Akhisar'da 'Kur'an'da Mağfiret Kavramı' İşlendi

Akhisar'da 'Kur'an'da Mağfiret Kavramı' İşlendi

Özgür-Der Akhisar Temsilciliği'nde bayanlara yönelik aylık olarak düzenlenen seminerin bu seferki konuğu Özgür-Der İzmir Şubesi'nden Behice Özarpacı oldu.

Behice Özarpacı, sunumunda mağfiret kavramının Kur'an'daki yerine değindi.

Behice Özarpacı, konuşmasında özetle şunları anlattı:

"Af kelimesinin terim anlamı 'çirkin bir şeyi görmezden gelmek; yapılan bir suçtan dolayı suçluyu cezalandırmamak; ceza uygulamasından vazgeçmek' şeklinde ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de af, safv, ğafr köklerinin yaklaşık olarak aynı anlamda kullanıldığını görüyoruz. Af, azarlasa dahi cezalandırmaktan vazgeçmek; safv, azardan da cezadan da vazgeçmek; ğafr ise ayıbının üzerini örtüp hiç olmamış kabul etmektir. Bu türden bağışlanma talebi sadece Allah'a yapılabilir.

Kime karşı işlenmiş olursa olsun her kötülük son tahlilde Allah'a karşı işlenmiş olur. Sonsuz ve mutlak bağışlayıcılık vasfı sadece Allah'a aittir. Ne kadar af dilenilirse o denli şeref kazanılan merci Allah'ın kapısıdır.

Aklını ve şahsiyetini vahyin inşa ettiği Allah Rasulü, Allah'tan gafil alınan tek bir nefes için bile mağfiret dilediğini dile getirmiştir.

"De ki: 'Size bir tanecik öğüdüm var: İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla birlikte, sakın Allah'a karşı esas duruşunuzu bozmayın!'" 34/46

Ne kadar günahkâr olunursa olunsun, dünya hayatındaki imtihan devam etikçe ye's anı olan ölümün kollarına düşmedikçe ümidi kaybetmek doğru değildir.

Bir hadis rivayetinde Peygamber (as) der ki: "Allah'ım! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi de günahlardan öylece arındır!"

"Ve onlar utanç verici bir iş yaptıkları yahut kendi kendilerine bir zulüm işledikleri zaman Allah'ı anar ve günahlarının affı için yalvarırlar. Zaten Allah'tan başka kim günahları affedebilir ki?"

Hz. Adem'in (Araf 23), Hz. Nuh'un (Nuh 28), Hz. İbrahim'im (İbrahim 41), Hz. Musa'nın (Kasas 16-17), Hz. Muhammed'in (Haşr 10, Tahrim 8, Âl-i İmran 193) istiğfar duaları Kur'an'dan af-tevbe dualarına örnektir.

Nasr Suresi'ndeki mağfiret kavramına yapılan vurgu, başarı ve zafer anında bile Rabbi'nden af dilenmeyi örneklendirmektedir.

Rabbimize tevazu, istiğfar, takat ve ihlasın birlikte dillendirildiği örnek bir yakarış olarak Bakara 285-286 verilebilir.

"ey Ğafur olan Rabbimiz! Sen affedicisin, affı seversini. Bize Nasuh bir tevbe ile sana yönelerek hidayet üzere yaşamayı kolaylaştır. Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında pişman olup hemen af dileyenlerden eyle!"

Seminer programı dinleyenlerin katkılarının ardından sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler