Akhisar’da “Kur’an’ın Korunmuşluğu” Konuşuldu

Akhisar’da “Kur’an’ın Korunmuşluğu” Konuşuldu

Özgür-Der Akhisar Temsilciliğince düzenlenen alternatif eğitim seminerlerinin on birincisi "Kur'an'ın Korunmuşluğu" başlıklı seminerle gerçekleştirildi. Semineri İzmir Özgür-Der şubesinden Özlem Öz sundu.

Sunumuna Kur'an'ın ilk muhataplarının vahyin Allahtan geldiği konusunda kuşkuları olduğunu ve buna Kur'an'ın cevaplar verdiğini anlatarak başlayan Öz özetle şunları anlattı:

Kur'an nasıl korunmuştur sorusu günümüzde de sıkça sorulan önemli bir sorudur. Allah'a ve kitabına iman edenler için 'O Zikri (Kitap)ı biz indirdik biz; ve O'nun koruyucusu da elbette biziz!' (Hicr 9) ayeti yeterlidir.

Ama vahye inanmayanlar açısından da sorunun cevaplanması gerekmektedir. Bu konudaki en önemli delil Kur'an 1400 önce vahyedilmesine ve ilk dönemlerden beri savaşan ekoller olmalarına rağmen İsmaili Şiiler, Harici İbadiler, Yemendeki Zeydiler, Selefiler, Şafiler, Hanefiler, Malikiler dahil günümüze kadar yaşayan tüm farklı mezheplerdeki müslümanların ellerindeki Kur'an nüshaları bir harf bile değişik değildir. Bize kadar mütevatir bir biçimde ulaşmıştır.

Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durma.Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize ait (bir iş)tir. Şu halde, Biz onu okuduğumuz zaman, sen de okunuşunu izle.(Kıyamet 16-18) ayeti Kur'an'ın Allah tarafından elçisine ezberletilerek korunduğunu gösteriyor.

Yine ''Doğrusu bu Kitap, sadece arınmış olanların dokunabileceği, saklı bir Kitap'da mevcutken Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kuranı Kerim'dir.''(Vakıa 77-80) ayetide şeytanların ona erişemeyeceğini göstermektedir.

Allah Kur'an'ı levhi mahfuzda, cebrail ile elçiye gönderirken ve elçinin kalbinde de koruduğunu yine Kur'an'dan öğreniyoruz.

Abdullah b. Sa'd b. Ebi Sarh Abdullah b. Revâha gibi okuma yazma bilen müslümanlardı. Yine Allah rasülü kendi sözleriyle vahiy karışır kaygısıyla kendi sözlerinin yazılmasını yasaklamıştır. Vefatından yaklaşık 150 yıl sonra hadis kitapları derlenmiştir.

Vahyin tertibini yani surelerin kitaptaki yerlerini Allah rasülü belirlemiş vefatından sonra da vahiy sona erdiği için Kur'an toplanmış tedvin edilmiştir. Hz Osman döneminde çoğaltılarak İslama giren ülkelere gönderilmiştir.

Günümüzde de Kur'an'ın korunmuş olmasına bir şey diyemeyenler yorumlamada Kur'an'ın amacını, mesajını bozmaya çalışıyorlar. Tarihselcilik ve çok anlamlılık/görecelilik gibi modern ve post modern söylemlerle Kur'an'ın mesajını karıştırmaya anlaşılması ve yaşanması noktasında zihinleri karıştırıcı yeni tezler üretmeye çalışıyorlar. Bizler vahyi yaşama gayreti içindeki müslümanlar olarak bu konularda bilinçli olmalıyız.

Konuşmacının sorulan soruları cevaplamasından, dinleyenlerin de katkılarından sonra program sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler