Akhisar'da ''Modern Kadın İmgesinin Kurgulanışı'' Semineri

Akhisar'da ''Modern Kadın İmgesinin Kurgulanışı'' Semineri

Akhisar Özgür-Der temsilciliğinde düzenlenen seminer programlarının konuğu İzmir Özgür-Der'den Nurcan Büyük oldu.

''Modern Kadın İmgesinin Kurgulanışı'' başlıklı konuyu anlatan Büyük öncelikle modernitenin, sanayileşmenin kadın üzerindeki etkilerini özetledi. Kötü çalışma koşulları nedeniyle kadınların kendi haklarını alma gayretlerini ve bunun sonucunda oluşan feminizm hareketinin Tanzimattan itibaren Osmanlı kadınları  üzerindeki etkilerinden bahsetti. Büyük  bu tarihsel arkaplanı anlattıktan sonra konu hakkında özetle şunları anlattı:

Tanzimat’tan itibaren Türk modernleşmesi doğu-batı meselesi, yeni bir millet, yeni bir medeniyet, yeni bir gelecek oluşturmaya çalışmıştır. Ancak Cumhuriyet dönemi modernleşme çabaları ile Tanzimat dönemindeki modernleşme çabaları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Devletin bütünlüğünü sağlamak için gerçekleştirilen modernleştirici düzenlemeler, Cumhuriyet döneminde bir projeye dönüşmüştür. Bu proje içinde şapka ve kıyafet devrimi, batı müziği, takvimi ve Latin alfabesinin kabul edilmesi,  soyadı kanunu, haftalık tatil gününün Cuma gününden Pazar gününe alınması, ezanın Türkçeleştirilmesi gibi düzenlemeler yer almaktaydı.

Cumhuriyet döneminde kadının, devletin Osmanlı/İslam geleneğiyle bağlarını koparmak için bir araç olarak kullanıldıklarını söyleyebiliriz. Kadın konusundaki tutumlar ve reformlar eski düzenin yıkılmasının ve eskiyle bağların koparılmasının  en önemli göstergelerinden biri sayılmaktadır. Bu nedenle de kadınlar 1920’lerde başlatılan modernleşme projesinin temel taşıyıcıları olmuşlardır. Kadınların konumu ve kamusal alandaki görünürlükleri bu projenin başarısını temsil etmekteydi. Kadınlar için düzenlenmiş giyim tarzı ve davranış kuralları Türk toplumunda modernleşmenin sembolünü oluşturmaktaydı.

Osmanlı’daki feminist kadınlar Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bir araya gelerek, Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmadan önce Kadınlar Halk Fırkasını (KHF) kurmuşlardır. Ancak parti tüzüğü resmi makamlarca çok sert bulunduğu için partinin kurulmasına izin verilmemiştir.

Cumhuriyet öncüleri için kadınların kamusal hayata, sosyal ilişkilere tam bir yetki ve kişilik özgürlüğü içinde katılması gerekiyordu. Kız öğrencilerin okuması kadar meslek sahibi, çalışan kadın imajı Cumhuriyet’in kadın kimliğini oluşturmaktaydı. Cumhuriyet kadınları, modern giysili, davranışlarında batılı davranışların hakim olduğu kadınlardı. Buna karşın kadınların erkeklerle ilişkileri, aile içindeki şahsi algılanmaları geleneksel özellikler taşıyordu. Cumhuriyet yönetimi, kadınların toplumdaki rolünü iyi bir anne ve eş olmaya indirgemişti. Cumhuriyet kadını, yeni toplumsal projelerin dışında kalmamalıydı ama aynı zamanda da siyasi otoriteye sadık ve bağlı kalmalıydı.

Seminer programı sorulan soruların cevaplanması ve yapılan katkılarla sona erdi.

 

akhisar-20140119-01.jpg

 

akhisar-20140119-02.jpg

akhisar-20140119-03.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler