Akhisar'da Zeyneb Gazali konuşuldu

Akhisar'da Zeyneb Gazali konuşuldu

Özgür-Der Akhisar Temsilciliğince düzenlenen bayanlara yönelik "Öncü Hanım Şahsiyetlerimiz" konulu seminerler dizisinin beşincisi olan "Zeyneb Gazali'nin Hayatı" konulu seminer, Akhisar Temsilciliği'nden Emine Düzgün'ün sunumuyla gerçekleştirildi.

Özgür-Der Akhisar Temsilciliğince düzenlenen bayanlara yönelik "Öncü Hanım Şahsiyetlerimiz" konulu seminerler dizisinin beşincisi olan "Zeyneb Gazali'nin hayatı" konulu seminer, Akhisar Temsilciliğinden Emine Düzgün'ün sunumuyla gerçekleştirildi.

Sunumuna Mısır'ın içinde bulunduğu durum ve İhvan-ı Müslimin hareketi hakkında kısa bir önbilgi vererek başlayan Düzgün, daha sonra özetle şunları anlattı:

"İslam davetinin örnek kadın öncülerinden Zeyneb el-Gazali el-Cebili, 2 Haziran 1917 tarihinde, Kahire yakınlarındaki Meyyit Yaiş köyünde dünyaya gelmiştir. Babası El-Ezher alimlerindendi ve aynı zamanda pamuk ticaretiyle uğraşıyordu. Gazali, on yaşına kadar eğitimini babasından almıştır. On yaşına geldiğinde babasının vefat etmesi üzerine ailesiyle birlikte Kahire'ye taşınırlar ve Gazali eğitimine burada devam eder. Gazali'nin hocaları arasında Ezher'in önde gelen alimleri de bulunmaktadır. Lise yıllarından sonra, seküler dünya görüşüne sahip olan, feminist ve batı yanlısı bir örgüt olan "Kadınlar Birliği"ne katılır ancak aradaki görüş ayrılığının yol açtığı sorunlar nedeniyle kısa zaman sonra bu kuruluşla yollarını ayırır.

Gazali, daha sonra "Müslüman Kadınlar Birliği"ni kurarak, Mısır'da İslami ve siyasi alanlarda çalışmaya başladı. Bu birliği kurduğunda henüz yirmi yaşındaydı. Birlik gerçekleştirdiği eylemlerle kısa zamanda ülke siyasetinde etkili bir konuma geldi. Gazali, 1948 yılında Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) teşkilatına katılarak, bu teşkilatın başında bulunan Hasan el-Benna'ya biat etti.

Müslüman Kardeşler'i dağıtarak tüm mallarına el koyan Mısır devlet başkanı Cemal Abdünnasır, Zeyneb Gazali'nin evini ve özel eşyalarını da gaspetti. Zeyneb Gazali, 1959 yılında Müslüman Kardeşlerin yeniden toparlanmasında büyük rol oynadı. Gazali 1965 yılındaki tasfiye hareketinde tutuklandı ve çok ağır işkencelere maruz kaldı. Bütün bu eziyet ve zulme rağmen hiç bir zaman taviz vermedi ve imanlı duruşunu muhafaza etti. Daha sonra 6 yıl kadar cezaevinde kaldıktan sonra 1971 yılında serbest bırakıldı.

Bu kadar sıkıntı çekmesine rağmen davasının üstün ve hak olduğunu bilen Gazali, geniş bir coğrafyada çalışmalarını sürdürüyordu. Pakistan, İngiltere, Amerika, Arabistan, Sudan, Ürdün ve Cezayir gibi pek çok ülkeye tebliğ çalışmaları için seyahatlerde bulunmuştur. Gazali'nin tebliğ çalışmaları için seyahat ettiği ülkelerin arasında Türkiye de bulunmaktadır.

Onu burada dinleyenler üzerinde bıraktığı izlenim, ilerleyen yaşına rağmen tebliğini sunarken içine girdiği dirayetli, dinamik yapısı ve vakarlı duruşu olmuştur.

Son yıllarında Seyyid Kutub'un kız kardeşi Emine Kutub'la birlikte, genç bayanlara yönelik ilmi çalışmalar yapan Gazali, daha sonra bu çalışmalarını kitaplaştırarak "Nazarat Fi Kitabillah" (Kur'an'a Bakışlar) ismini verdiği tefsirini oluşturmuştur.

Hayatını böyle mücadeleye adayan Zeyneb Gazali,3 Ağustos 2005 tarihinde 88 yaşında Kahire'de vefat etmiştir. Geride yetiştirdiği binlerce genç, sayısız konferans ve makale bırakan Gazali, kitapları ile halen davetine devam etmektedir.

Allah, hayatını davet ve mücadeleye adayan ve gerçek bir direniş önderi olarak kendimize örnek almamız gereken bu yiğit mü'min kadından razı olsun. Mekanı cennet olsun."

Zeyneb Gazali'nin Türkçeye çevrilmiş eserleri şunlardır:

 1-Zindan Hatıraları

 2-Müslüman Aileye Doğru

 3-Gençlerle Mektuplaşmalar

 4-Kur'an'a Bakışlar

Önceki ve Sonraki Haberler