'İlk Dönem İslam Tarihi ve Ekoller'

'İlk Dönem İslam Tarihi ve Ekoller'

Akhisar Özür-Der temsilciliğinde düzenlenen eğitim seminerlerinin 2010-2011 dönemindeki son programı panel şeklinde gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Mehmet Alacı'nın yaptığı panelde konuşmacılar Hüsamettin Yılmaz ve Ünal Öz ''İlk Dönem İslam Tarihi ve Ekoller'' konusunda bir dönem boyunca yapılan seminerleri değerlendirdiler. İlk sözü alan Ünal Öz özetle şunları anlattı:

Tarihi bilmenin günümüz dünyasını anlamada çok önemli veriler sunduğunu biliyoruz. Aynı zamanda tarihte olmuş olaylardan ibret alma yada doğru örneklerden ders çıkarma amaçlı olarak tarihi konuları işliyoruz. Tarihi olaylara bir usül çerçevesinde yaklaşmalıyız. Tarihi övgü ya da sövgü için okumuyoruz. Olayları ve kişileri kendi tarihsel dönemleri içinde anlamaya çalışmalıyız. Tarih yazıcılarının da çeşitli mezhebi ve siyasi görüşleri olduğunu dikkate alarak onlardan yararlanmalıyız. İlerlemeci tarih anlayışının ürettiği zaaflara dikkat etmeli, tarihin insanlar ve kavimler arasında döngüsel bir şekilde gerçekleştiğini unutmamalıyız. İlk dönem İslam Tarihi'nden çıkarmamız gereken dersler şunlardır: Aslolan müslüman olmaktır, mezhebi veya siyasi görüşlerimiz dinin aslı değildir. Bu yüzden bu konularda farklı yorumlar olabileceğini akılda tutarak aramızdaki anlaşmazlıklarda itidalli davranmamız gerekir. Aramızdaki işlerimizi istişare ederek yürütmeliyiz. Sonuçta Rabbimiz hepimiz hakkında ahirette hükmü verecektir. Aslolan kişiler değil vahyi değerlerdir. Hayatımızı vahyi değerlere düzenlemeli, insanların kim olurlarsa olsunlar bu değerlere bağlı oldukları sürece kıymetli olduklarını hatırda tutmalıyız.

İkinci konuşmacı Hüsamettin Yılmaz ise özetle şunları anlattı:

Günümüzde İslam dünyasındaki mezhebi, siyasi farklılıkların temelinin ilk dönem İslam tarihinde oluştuğunu biliyoruz. Bu yüzden bu dönemi bu seneki ders programımızda işlemeye çalıştık. Ekolleri ve günümüzdeki durumlarını konuştuk. Farklılıklarımızın olduğunu ancak bunların müslüman kardeşler olmamızı engellemeyecek tali konular olduğunu gördük. İslam dünyasında en önemli zaaflarımızdan birinin şahıs merkezli cemaat oluşumları olduğunu söyleyebiliriz. Oysa şahıs değil fikir temelli önderliklere ihtiyacımız var.

Yapılan katkılar ve soru cevap bölümünden sonra seminer sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler