“Medyada Algı Yönetimi”

“Medyada Algı Yönetimi”

Özgür-Der Akhisar Temsilciliğinde düzenlenen programda Ali Soylu “Medyada Algı Yönetimi” başlıklı konuyu işledi.

Ali Soylu özetle şunları anlattı:

Algı Yönetimi Nedir?

Algılama yönetimi kimilerine göre hedef kitleleri kendi çıkarları doğrultusunda kandırmak ve onlarıkendi hedefleri doğrultusunda kullanacakları birer unsur haline getirmek amaçlı bir iletişim disiplini; kimilerine göre bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda birinci aşama olan ikna etme yolunda kullanılması gereken olmazsa olmaz tekniklerin bütünüdür.

Algı Yönetiminin Ortaya Çıkışı

Algılama yönetimi kavramı ilk kez ABD Savunma Bakanlığı içindeki birimler tarafından kullanılmıştır. ABD Savunma Bakanlığı tarafından şöyle bir tanımı yapılmıştır: Algılama yönetimi, yabancıların her seviyedeki istihbarat birimleri ve liderleri de dahil olmak üzere, bu ülkedeki geniş kitleleri kendi (ABD) hedefleri doğrultusunda tavır almaları ve resmi adımlar atmalarının sağlamak amacıyla, seçilmiş bilgi akışını ve somut belgeleri yönlendirerek ya da reddiyesini oluşturarak, kitlelerin hislerini, güdülenmelerini, düşünce sistemlerini etki altına almaya çalışmak için yürütülen eylemlerin tamamıdır.

SOSYAL MEDYA

Bu yeni nesil medya sayesinde düşünce gümrükleri ortadan kalktı ve dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan gelişmelere anlık olarak ulaşma imkânı doğdu. Başka bir ifade ile sosyal ağlar üzerinden yayınlanan herhangi bir bilgi, anında küresel boyutta yayılma ve kitleleri etkileme gücüne ulaştı. Dolayısıyla sosyal medya, algı yönetiminin en etkili ve en eğlenceli silahlarından biri oldu. Kitle iletişim teknolojilerinin bireylere rahatlıkla ulaşabilmesinin doğal bir sonucu olarak da hedef alınan kitleleri etkilemek çok daha kolay hale geldi.

Bu bağlamda sosyal medya, "ortaya çıkaran sebep" olmaktan ziyade "kolaylaştırıcı/şekillendirici" rolüyle karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle, kendi menfaatleri doğrultusunda algı oluşturmak isteyenler tarafından kurgulanan bilgilerin medyada sürekli tekrarlanması ile hedef kitlelerin hem algıları yönlendirilmekte hem de zihinleri, düşünceleri şekillendirilmektedir.

İletişim ve Algı Yönetiminin Örnekleri

Enformasyon ve teknoloji yüzyılında artık savaşların uygulama yöntemi de değişikliğe uğramıştır. 19.yy sonlarına kadar silahlı olarak uygulanan savaş yöntemleri 1.Dünya Savaşı'ndan itibaren silahlı savaşın yanı sıra silahsız bir yöntem olan psikolojik operasyon/psikolojik savaş da düşman veya dost ülkelerin/halkların tutum ve davranışlarını değiştirmek için kullanılmıştır.[4]

Psikolojik operasyonlar yazılı, sözlü, görsel medya kadar, sanat dalları (müzik, sinema, tiyatro, resim, heykel gibi), akademi, spor, teknoloji, edebiyat gibi birçok alanda uygulanmaktadır.

Global şirketler, iletişim çalışmalarında '' global düşün, yerel hareket et'' ilkesini benimsemişlerdir. Bu ilkeden hareketle bulunduğu ülkenin çeşitli yörelerinin dahi değer sistemlerine ve kültürel farklılıklarına saygı göstermeye büyük önem vermektedirler. Buna en dikkat çeken örnek Coca-Cola' nın iletişim çalışması olabilir. Coca- Cola Türkiye'nin 11 değişik bölgesinin ritim ve duygusuna göre yeniden cıngıllar düzenlemiştir. Hatta ramazan aylarında dini kültür ve değerlere uygun ve saygılı reklamlar yapmaya özen göstermiştir.

Medyada Algı Operasyonları Nasıl yapılıyor?

 Kelimeler silahlardan daha tehlikeli olabilir. Belli bir akıl, kelimeleri silaha çevirerek ve onunla karşıdakini, şuuraltını zedeleyecek biçimde vurarak amacına ulaşabilir. Maharet isteyen bu tehlikeli operasyonun olmazsa olmazları tek tek aşağıdaki gibi sıralanabilir. Başlıklar halinde değinmeye çalışacağım algı operasyonlarına ilişkin başlıklar birbirinden bağımsız olmadığı gibi verilecek örnekler de birden fazla başlıkta kullanılabilir niteliktedir.

1- 'Ben' merkezci kurgu

2- Jargon farkı/yasaklı sözler

3- Tekrarlanabilirlik

4- Eş zamanlı göz ve kulak manipülasyonu

5- 'Kullan çek'

6- Zamanaşımı ve konjonktürel algı

7- Ad koyma/isnat etme/yaftalama/yeniden sıfatlandırma

8- Bilimsellik zırhı ve istatistik veriler

9- Meşruiyet oluşturma

10- Magazinsel kılma

11- Seçenekli dayatma

12- Yok sayma

13- Çelişkileri ve çatışma alanlarını farklılıklar bütünü olarak gösterme

14- Ajite etme/acı yarıştırma

15- Ters algı

Algı Operasyonlarına Karşı Çözüm

Hemen her şeyin çıkara tahvil edildiği bir çağda söz konusu algı yönetiminin, onun medyasının ve sair unsurlarının bir kutsalı olmadığı gibi merhameti ya da ahlakı da yoktur. Bundan dolayı böylesine gözü dönmüş 'profesyonellere' karşı verilebilecek en iyi cevap, bir mücadele varsa bunu kazanabilmenin yegâne yolu, yine öze dönmek ve elimizdeki en kıymetli şeyi, ahlakımızı tüm kitlesel davranışlarımızda, tüm medyamızda hâkim kılabilmekten geçer. Aksi takdirde aynı ölçüsüzlük, aynı fütursuzluk bizleri de bir girdaba sürükler ki bu da bir Müslüman'ın durması gereken en son yerdir.

p_20161111_211157.jpgp_20161111_211210.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler