''Türkiye'de Anayasalar ve Darbeler Tarihi''

''Türkiye'de Anayasalar ve Darbeler Tarihi''

Akhisar Özgür-Der temsilciliğinde düzenlenen seminer programında Taha Soylu ''Türkiye'de Anayasalar ve Darbeler Tarihi'' konusunu anlattı.

Taha Soylu özetle şunları anlattı:

Anayasalar, devletlerin esas teşkilatlarını, siyasal ve sosyal yapılarını, temel organlarını, bunların kuruluş biçimlerini, görev ve yetkilerini düzenleyen, devlet iktidarını sınırlayan, bireysel özgürlükleri güvence altına alan hukuki çerçeve yasalardır. 1) Devletin kuruluşu ve yapısı, 2) Devletin biçimi, 3) Devletin siyasal rejimi, 4) Yüksek devlet organlarının kuruluşu, işleyişi, yetkileri ve ilişkileri, 5) Kamu hürriyetleri" şeklinde cevap vermiştir. Anayasa, siyasal hayatın yapısal unsurları arasında denge kurmakla ödevli olduğu cihetle bir toplum sözleşmesi olarak kabul edilebilir. İşte Anayasacılık Hareketi de devlet iktidarının sınırlandırılması ve temel hak ve hürriyetlerinin güvencesinin yazılı belgeler ile saptamak yolu sağlanması amacını güden çabalar olarak anlaşılmaktadır. Bu çabalar 18. Yüzyılda Avrupa'da gelişmiş ve oradan dünyaya yayılmıştır. Osmanlıda ve Türkiye'de anayasal süreçler şunlardır:

- Osmanlı Devleti'nde anayasal gelişmeler

1- Sened-i İttifak

2- Tanzimat Fermanı

3- Islahat Fermanı

4- Kanûn-ı Esâsî

- Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasal gelişmeler

1- 1921 Anayasası

2- 1924 Anayasası

3- 1961 Anayasası

4- 1982 Anayasası

Soylu bu süreçleri anayasaların ve darbelerin oluştuğu siyasi ortamı anlatarak işledi. Anayasaların birbirine göre farklarını anlattı. Günümüzde yapılan düzenleme hakkında bilgiler verdi.Sorulan soruları cevaplarken girdiği davalarda oluşan sorunlardan bahsetti. Konuşmacı önümüzdeki sürecin hayırlara vesile olması temennisiyle konuşmasını bitirdi.

tahasoylu-2.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler