Batman'da Alternatif Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

Batman'da Alternatif Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

Batman'da Özgür-Der Şubesi'nin her hafta erkeklere ve bayanlara yönelik düzenlediği eğitim seminerleri devam ediyor.

Özgür-Der Batman Şubesi alternatif eğitim seminerleri kapsamında bu hafta gündüz bayanlara yönelik, Diyarbakır Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Semra TÜRKMEN YILMAZ tarafından " Tüketim Kültürü ve Çözüm arayışlarımız" konulu sunum yapıldı. Sunumuna tüketim toplumunun tarihteki serüveniyle giriş yapan YILMAZ, Tüketim ideolojisi ya da Batıl Tüketim Dini başlığı altında tüketim olgusunun batıl bir din ve bu dinin mabetlerinin alışveriş merkezleri, tebliğcilerinin ise reklam sektörü olması gerçeği üzerinde ve Medyanın tüketim üzerindeki etkisine ve pazarlama teknikleri üzerinde durdu. Haciyat, Zaruriyat, Tezinat ve tahsiniyat gibi kavramlara açıklık getirerek Araf Süresi 31. Ayeti çerçevesinde işledi. "Lüks"- "Fahşa" kavramı ilişkisini açıklayarak kapitalist tüketim mantığına karşı " Hududullah" disiplinin önemini vurguladı. Kur'an-ı Kerim'de Müslüman şahsın inşasında infak anlayışının oturtulmaya çalışıldığı, sosyal sınıfların keskinleşmesinin önüne geçildiği, zekat ile malın arındırılmasının farziyetini işledi. Kapitalist sistemin yarattığı tüketim dininin zevk kategorisinde sunduğu Coca- Cola, Marlboro, Mc Donalds vs. bir kültürün ötesinde söz konusu sistemin putları olarak görmenin netleştirilmesinin Müslümanlar için gerekli olduğunu vurgulayarak İsraf –İnfak dengesinin müslümanlar tarafından netleştirilmesi ve boykot bilinci gibi duyarlılıkların bir ibadet gibi algılanmasının gerekliliği üzerinde durdu. YILMAZ, Tevbe Süresinin 24. Ayetiyle sunumunu bitirdi.

Akşam, erkeklere yönelik olarak ise Eğitimci-Yazar Sıtkı KARADENİZ tarafından "Oryantalizm ve Küreselleşme" başlıklı sunum gerçekleştirildi. Küreselleşme ve Oryantalizm kavramlarına açıklık getirerek sunumuna başlayan KARADENİZ, Oryantalizmin 18. yy'da seyyahların yazmalarıyla bir süreç, bir külliyatın temel adı olduğunu vurguladı. Oryantalizmi değişik dönemler şeklinde kategorize ederek, Marco POLO ile başlayan klasik dönem, modern zamanda devam ettirilen ve şu anı da  kapsayan dönem, doğulu olan ancak batılı gibi doğuya bakan bir bakış açısının belirgin olduğu dönem, şeklinde tanımlayarak oryantalist bakış açısının kolaycı bir yaklaşım oduğunu, Oryantalizmin arka planında Doğu merakı var gibi görünse de temelde bunun Doğuya karşı güdülen kinin olduğunun altını çizdi. Oryantalist bakış açısının medya ile beraber daha sistematik hale geldiğinin maliyetine, Küreselleşme kavramının modernizmle ilişkisine de değinerek küreselleşmeyi herhangi bir şeyin belli araçlarla yaygınlaştırma süreci olarak tanımladı. Küreselleşmeye Kapitalizmin yaygınlaşması olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle 11 Eylül sonrasında iki kavramın örtüştüğü noktalara dikkat çekti. İtalyan devlet başkanının " Haçlı Seferi" ifadesi, Afganlı açık bayan spikerin " İşte Medeniyetin İşareti" ,Irak İşgalinin, "Özgürlük" operasyonu şeklinde tanımlanması vb. örneklerle oryantalizmin nasıl bir şuur tortusu oluşturduğunun altını çizdi. Sonuç olarak da Batının zihnindeki imajın eski imaj olduğu gerçeğine değindi bunun en tipik örneği güncel olarak karikatür krizini verdi.

 

Haksözhaber/ Abdullah SEVİM

Önceki ve Sonraki Haberler