Batman'da Gençler Kurban'ı Konuştu

Batman'da Gençler Kurban'ı Konuştu

Batman Özgür-Der 'in çocuklara ve gençlere yönelik 1 aydır başlattığı çalışmalara bu hafta toplu bir etkinlikle devam edildi. Kurban bayramı dolayısıyla "Kurban " kavramı panel olarak işlendi.

Oturum başkanlığını Zeynep Sevim 'in yaptığı panelde konuşmacılar genç kardeşlerimizden M. Beyza Sevim ve Şüheda Çevik'di.

İlk konuşmacı Beyza Sevim; kurbanın kavramsal açıklamasını yaptı. Kurbanın tarihinin Habil ve Kabil ile başladığını ve bütün din ve inanışlarda farklı bir uygulamayla ortaya konan kurbanın tarih içerisindeki çeşitliliğine değindi. İlahi dinlerde kurban başlığı altında şu vurgular ön plana çıktı:

- Yahudi anlayışına göre kurban bir suçun ahiretteki cezasına kefaret olmamakta fakat bu dünyadaki günahlarından dolayı hemen ölmelerini engellemektedir.

- Yahudilikte en yaygın olan kurban çeşidi hayvandır. Bunlar: kefaret, şükran, adak, fısıh kurbanı şeklindedir.

-Tahrif olmuş Tevrat'a göre kurbanı sadece kahinler kesebilir ve onun eti de onlara aittir.

-Ayrıca yahudilikte kansız kurban türleri olarak yemek sunuları (minhah) da geçmektedir.

Hristiyanlıktaki kurban anlayışını ise şöyle özetledi:

-Hristiyanlar kanlı kurbanları reddederler. Günahı ortadan kaldırmayacağına inanırlar.

-Hristiyanlıkta İsa Mesih "kurbanlık kuzu" "tanrı kuzusu" olarak tanımlanır. İncillerin temel yaklaşımına göre İsa Mesih insanlığın günahı için kendini kefaret kurbanı olarak sunmuştur.

-Ekmek-Şarap Ayini Hristiyanların bir kurban ritüelidir. Ekmek; İsa Mesihin etine, şarap ise onun kanına atfedilir.

Sevim sözlerine şöyle devam etti:

-İslamda ise kurban "kendisiyle Allah'a yaklaşılan şey " manasındadır.

-Kurbanın en belirgin özelliği Allah'a karşı sevgi ve bağlılığın ancak en değerli ve kıymetli olan şeyin feda edilmesiyle gösteriliyor olmasıdır. ( Hz. İbrahim örneği)

-Allah'ın dışında hiçkimse adına kurban kesilemeyeceğine vurgu yapan konuşmacı türbelerde vb yerlerde kesilen hayvanların cahiliyeden kalma şirk kültürünün devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Sözlerine kurbanlık hayvanların en değerli varlığı sembolize ettiklerini dolayısıyla bu değer kimine göre evlat, kimine göre şöhret, makam, rütbe vb olurken kimine göre de servet olabilmektedir diyerek Ali Şeriatinin şu sözüyle konuşmasını bitirdi:"Adet olsun diye kurban kesmek kasaplıktır."

Oturum başkanı Zeynep Sevim ilk konuşmacının sözlerini özetleyip kurbanın neden gündem edildiğinin önemine değindikten sonra sözü Şüheda Çevik'e verdi.

Konuşmasına kurbanın İslam inancında özellikle de Kur'an bütünlüğü içerisinde hangi anlamları barındırdığına değinerek başlayan Şüheda Çevik şunlara değindi:

-"Kurban niçin kesilir?" başlığı altında sunumunu yapan Çevik, kurbanın anlam dünyamızdaki yerini sorguladı.

-Kurbanın dünyevileşmeye bir reddiye olduğunun altını tarihten örneklerle çizdi.

-Akide uğruna herşeyin feda edilmesi gerektiğini ve kurbanın da bize adamayı öğrettiğini ifade etti.

-Kurban Allah sevgisinin bir tecellisidir.

-Kurban bir yönüyle bireysel bir yönüyle de toplumsal bir ibadettir.

-İnsanlar kurbanın amacından uzaklaşınca tarihte görüldüğü gibi buzağıya bile tapacak duruma düşebiliyorlar. Bu nedenle Allah'ın eşyaya ve insana yüklediği anlamı iyi kavramalıyız.

-Kurban Allah'a her türlü yaklaşmayı öğretiyor.

-Kurban bizim hatalarımızda ısrar etmememizi sağlayan ve Allah ile olan bağımızı diri tutan bir ibadettir.

-Belli kalıplara sıkıştırılan kurbanın yılda bir defa yapılarak vicdani bir rahatlamanın ötesine gidilmediğini bu nedenle de kurbanın hayatımızda hakkıyla anlam bulamadığının altını çizen konuşmacı sözlerini Tevbe suresi 24. ve En'am 162. ayetlerle ve duayla bitirdi.

Oturum başkanının konuyu özetlemesinin ardından panel soru ve cevaplarla devam etti. Soru ve cevap bölümünde kurban kavramının açılımı ve gündemleşmesi konuya bereket kattı.

Her hafta görüşen gençlerin ayda bir kardeşleriyle ortak etkinlik gerçekleştirmeleri beğeniyle takip edildi. Kardeşliğin ve birlikteliklerin hayırla devam etmesi temennisiyle son buldu.

Esra Nur Sevim / Haksözhaber

Önceki ve Sonraki Haberler