Özgür-Der Batman Seminerleri Başladı

Özgür-Der Batman Seminerleri Başladı

Özgür-Der Batman Şubesi 2009-2010 yılı seminerleri 10 Ekim Cumartesi günü "İmtihan Bilinci" sunumuyla Ramazan Çelikal ile başladı. Gündüz Saat:13.00'da Bayanlara yapılan seminerin tekrarı Akşam Saat:20.00'da Baylar için yapıldı.

Bir sezon sonra biraraya gelen katılımcılara geçen yıllar dikkate alındığında hayatımızda ne tür değişikliklerin meydana geldiği ve bunların Rabbimizin istediği yönde olumlu mu, yoksa olumsuz mu olduğu noktasında kendimiz için bir sorgulama yapmamız gerektiğini vurgulanarak giriş yapan Çelikal; Niçin imtihan olunuyoruz sorusunun cevabını ebedi hayatımızın akıbeti için öğrenmemiz gerektiğini vurguladı.

İnsanoğlunun zaaf sahibi ve unutkan olduğu, Allahu Taalanın bizim bu özelliklerimizi en iyi bilen olduğu için bizi diri tutmak ve sorumluluklarımızı hatırlatmak için, Elimizde bulunanlarla şımarmayıp, Yitirdiğimize karşı da isyan etmememiz için, İman olgunluğumuzun test edilmesi için, Yaratılış amacımıza uygun davranıp davranmadığımızın kontrolü için ve son olarak Ahiret varlığını varoluşumuzla anlamlandırabilmek için imtihan olunduğumuzun altını çizdi.

En şiddetli imtihanları peygamberlerin yaşadığını ve Rabbimizin bu mücadeleleri bizlerin imtihanlar karşısında nasıl davranmamız gerektiği konusunda örnek olsun diye verdiği kanaatinde olduğunu söyledi.

Hz Yusuf (as)'ın Şehvete karşı zindanı tercih etmesi, Hz İbrahim (as)'ın ateşle ve İsmail'le imtihanını, Hz Eyyub (as)'ın bela ve musibetlere sabretmesi vb birçok peygamberin imtihanlarını nasıl verdiklerini, Ayrıca Hz Adem (as)'ın Yasak ağaçla, Hz Yunus (as)'ın mücadele yerini terk etmesiyle olumsuz başlayan imtihanlarının Tevbe ve Allah'a samimi yakarışlarının sonucunda olumluya dönüştüğünden hareketle herbirimizin imtihanlarının özel olduğunu ve bizlerin kendimize; Yasak ağacımızın, Sorumluluk alanlarımızın, Zindanlarımızın, Ateşlerimizin ve İsmallerimizin neler olduğunu akli selim düşünerek bu imtihanlardan başarıyla çıkmamız gerektiğinin altını çizdi.

Daha sonra nelerle imtihan olunuyoruz sorusunu Bakara 155-157- 214, Kehf 7, Tevbe 24 ve Ali İmran 186. ayetler ışığında bulmamız gerektiğini ve bunlarında Korku, Açlık, Mal, Can ve Ürünlerde eksiltme, Yoksulluk, Dünya güzellikleri (Dünya hayatı), Yakın Aile Fertleri (Çocuk, Eş, Baba, Kardeş...) Aşiret (Kavim), Zarara uğramasından korktuğumuz Ticaret, Meskenlerimiz ve Son olarak Eziyet verici sözler (Kınayıcının kınaması) olduğunu vurguladı. Ayrıca bu imtihan vesilelerinin günümüz ortamında neye tekabül ettiğini de kısa örneklerle açıkladı.

Son olarak tüm bu anlatılanlardan çıkaracağımız dersler olduğunu bunların da;

Dünyevi başarı ve başarısızlık imtihanın sonucu konusunda bir ölçü değildir.

Her şey yaratılış istikametinde hareket ettiği sürece iyidir ve imtihan başarılmıştır. Dünyalık Musibetler bunu değiştirmez.

Zorlukların ve sarp yokuşun aşılması bu yolda gösterilecek olan sabır, ısrar ve istikrar ile birebir ilintilidir.

Müslümanların mücadelelerine devam etmelerinin bahane ve basit mazeretlerin yeri olmamalıdır.

"Uğradığınız her iyilik Allah'tandır. Başınıza gelen her kötülük kendinizdendir....." (Nisa 79)

Önceki ve Sonraki Haberler