Özgür-Der Batman Seminerlerinde Bu Hafta

Özgür-Der Batman Seminerlerinde Bu Hafta

Özgür-Der Batman Şubesi Alternatif eğitim Seminerlerinde bu haftaki sunumları, Dr. Fatma Betül Üzer ile Mehmet Ceylan yaptılar.

Batman Özgür-Der Alternatif Eğitim Seminerleri çerçevesinde Haz-Yarar ve Hayrın Hayatımızdaki Yeri konulu sunumu Mehmet Ceylan yaptı. Haz, hedonizim kavramlarını açıklık getirerek modernizmin amacının hazza esir olan kitleler yetiştirmek olduğunu açıklayarak hazzın çeşitlerine değindi. Hazzı merkeze alan modern insan tipinin ne kadar bireyci, çıkarcı, kendini merkeze alan paylaşımdan yoksun ve kutsalları öteleme durumunda olmasını günümüz gençliğinin değerlerden yoksun sıradanlaşan yaşamlarından kesitler verdi.

Yarar ve hayır kavramları arasındaki farka değinerek fıtri zevklerin aynı zamanda insana haz verdiğini, müslüman olarak sabitelerimizin bize çizdiği meşruiyet çerçevesinde hayatın nimetlerinden faydalanmanın gereğine değindi. Hayır kavramının mü'minin hayatına ne kadar anlam kattığını örneklerle anlattı. Mü'minlerin pragmatisk, günü birlik, samimi emeklerin ürünü olan ortam ve imkanları kişisel çıkar ve menfaatleri çerçevesinde bir şıçrama alanı olarak kullanılmasının gayri ahlakiliğine değinerek sunumunu bitirdi.

Aynı tarihte gündüz kadınlara yönelik Kuranda Hz.Musa konulu sunumu Songül Bakaç yaptı. Firavunun hakim olduğu düzenin temel unsurlarına değinerek sunumuna başlayan Bakaç, Firavun, Mele, Mütref gibi kavramların günümüz egemen sömürgeci güçler ve onları ayakta tutan kurum ve yandaşlarıyla ilgili nasıl bir temsiliyet ifade ettiğini dile getirdi. Harun-Musa ilişkisinin önemli istişari bir mekanizme ifade ettiğini, Samirinin günümüzdeki yansımasının ifsat edicilikteki gücü üzerinde durarak konuyla ilgili ayetlerle sunumunu bitirdi.

Özgür-Der Alternatif Eğitim Seminerleri kapsamında gündüz bayanlara yönelik Hz.Meryem Örnekliğinde Adanmışlık Bilinci ve Müslüman Kadının Şahsiyeti konulu sunumu Dr. Fatma Betül Üzer yaptı. Hz.Meryem'in kısaca hayatını işledi. Annesi Hanne tarafından Rabbine adanması sürecinde karşılaştığı sosyal ve dinsel anlayışlara deyinerek adanmışlık kavramına arınma, kimlik, sorumluluk çerçevesinde açıklık getirdi. İran yapımı Meryem flimine de değinerek içinde İsrailiyat kültürünü barındırmasına, pasif bir Meryem profili çizmesinde rağmen güzel mesajlar içerdiğini de anlattı. Çin, Hind, Yunan, İslam öncesi cahiliye toplumlarındaki kadının nasıl algılandığı konusuna değinerek seküler çağdaş modern toplumlardaki kadının yerine değindi. Asır saadetteki İslam toplumunda kadının üstlendiği misyonla ilgili geniş örneklemelerde bulundu. Hz.Aişe, Ümmü Derda, Ümmü Gülsüm, Ümmü Varaka, Ümmü Hani gibi müslüman kadın şahsiyetlerin sosyal hayattaki aktif çaba ve duyarlıklarının altını çizdi. Müslüman kadınların mahrem konularda bile Peygamber Efendimizle kurdukları doğal iletişime değindi.

Sekülarizmin tüm dünyada en güçlü çağını yaşadığı bu dönemde Müslüman kadının bu ifsat akımına karşı mücadele azmini ve dinamiklerini kendine yakışır bir sorumluluk duygusuyla mücadeleye katılmasının İbadi bir görev olduğu gerçeğine deyinerek sunumunu bitirdi.

Akşam saat 17:30 da erkeklere yönelik sunumu İhsan'ın Hayatımızı Değiştirme Gücü başlığı adı altında Mehmet Baylan yaptı. Cibril hadisiyle konuya giriş yapan Baylan İhsan'ın Kur'ani kökleri üzerinde durdu. "Kendin için istediğini kardeşin için de istemendir."hadisinin sosyolojik açılımını yaptı. İhsan kelimesinin türevlerine açıklık getirerek İhlas, sevgi, takva ve Salih amel gibi kavramlarla konuyu çerçevelendirdi. İhsan'ın tevhidi bir bilinçle sosyal yaşama aktarımının ancak anlamlı olabileceğini hayatlarla açıkladı…

Akraba, anne-baba'ya sıla-i rahmin İhsan'ın bir parçası olduğunu vurguladı. İhsan'ın sosyal yaşantımızda mesajımızı ne kadar anlamlı hale getireceğini açıklayarak sunumunu bitirdi.

 

Haksöz Haber/Meryem Beyza Sevim

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler