Çorum’da “Kur’an Nesli” Konferansı

Çorum’da “Kur’an Nesli” Konferansı

Özgür-Der Çorum Şubesi 2008–2009 dönemine ait konferanslarına devam ediyor. Bu haftaki konferansını “Kuran Nesli İnşa Sorumluluğu” konu başlığı ile Ali Değirmenci sundu.

28 Şubat'ın 12. yıl dönemi hasebiyle Kuran Neslinin İnşa Sorumluluğunun önemine değinen Ali Değirmenci, 28 Şubat öncesi Müslümanların durumlarından ve zaaflarından bahsederek özeleştirilerde bulundu. Merhaleci oluşumlardan uzak yapıların en ufak bir müdahale ile nasıl dağıldığından ve 28 Şubat süreci ile zaaflı bünyelerin nasıl savrulduğuna tanık olunduğundan bahseden Ali Değirmenci, darbe sürecine rağmen Kur'an merkezli şahitlik çabasında olan az ancak nitelikli öbeklerin bu süreç ayakta kalmalarının önemli bir değer ve kazanım olduğuna da işaret etti.

Oysaki Kuran'a ve Hz. Peygamber'in sahih sünnetine baktığımızda vahye ilk muhatap olan Müslümanların vahyi yaşamlaştırmak için mücadele ettiklerini görmekteyiz. Kur'an ayetlerinin yarıdan fazlasının bir inkilap tarihi olduğunu kaydeden Değirmenci, Peygamber ve yanındakilerin vahyin nasıl şahitliğini yaptıklarına ve alt yapısına değinerek  Erkam'ın evindeki süreci de anlattı.Nuh(as) Peygamberin kıssasının çok önemli olduğunu belirttiği konuşmasında, Nuh Peygamberin inşa ettiği felah gemisinin dünyevi başarılara endekslenmeden ve adanmış bir sorumluluk bilinciyle inşa edildiğini ifade etti.

Vahyin insan hayatını, dolayısıyla toplumu nasıl değiştirdiğine de değinen Değirmenci, ahlaki sorunlarının ayyuka çıktığı ve zalimliğin zorbalığın kıyasıya yaşandığı Mekke toplumundan örnekler verdi. Köle olan Bilal'in, Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'nin ve Ebuzer'in vahiyle beraber nasıl dönüştüğünü ve değiştiğine değinerek, şuanda Kuran okuyan insanlarında bu değişimi ve dönüşümü yaşaması gerektiğinden bahsetti.

Şehit Seyyid Kutub'un Yoldaki İşaretler kitabını birçok müslümanın okuduğunu, ancak yeterince anlaşılmadığını ve bu kitabında Seyyit Kutub'un vahyin ilk muhataplarının cahili tüm değerlerden kendilerini soyutlamış ve hicret etmiş olduklarını belirttiğine değinen Ali Değirmenci, şimdide vahye muhatap olan Müslümanların gerek geleneksel ve gerekse modern cahili unsurlardan kendilerini soyutlamaları gerektiğini belitti.

Öncelikle insanların kendi ile barışık olması gerektiğini, kendi imkânlarımızın farkında olmamız gerektiğine vurgu yapan Ali Değirmenci, Kuran'da ki ekin misalini örnek vererek, şu anki oluşum ve yapılarında merhale sürecini yaşayarak ve olgunlaşarak sağlam bir gövdeye sahip olmaları gerektiğinden bahsederek sunumunu tamamladı.

Program, soru cevap bölümünden sonra sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler