Çorum’da “Kur’an’ın Amacı” Konuşuldu

Çorum’da “Kur’an’ın Amacı” Konuşuldu

Özgür-Der Çorum Şubesi 2008-2009 dönemine ait konferanslarına devam ediliyor. Bu haftaki konferansı “ Kuran’ın Amacını Kavramakta Bütünsellik ” konu başlığı ile Serdar Efe sundu.

Kur'an'ın amacına değinerek sözlerine başlayan Serdar Efe konuşmasında şu tespitlerde bulundu. " Kur'an, Cenabı Allah tarafından insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartarak doğru yolu bulmalarını, böylece dünya ve ahiret hayatını kazananlardan olmalarını amaçlayan ilahi bir kitaptır. Ancak; vahyin tamamlanmasının üzerinden geçen bin dört yüz yıllık süre içerisinde kendini İslam'a, Kuran'a nispet eden birçok anlayış, cemaat, mezhep, tarikat vs. türemiştir. Bunlar gerek akide, gerekse amel anlamında birbirinden çok farklı olmalarına rağmen hepsi Kur'an'dan deliller bulmakta ve doğru yolda olduklarını iddia etmektedirler. Bu düşünce ve hareket mensupları Kuran'a yönelirken amaçları kendi anlayışlarını, düşüncelerini destekleyecek deliller içerdiğini düşündükleri ayetleri cımbızla çıkartmaktadırlar." diyerek sözlerine devam etti.

Bazı mezhep, cemaat, tarikat vb. anlayış ve düşüncelerin dayandıkları ayetlerden bahseden Serdar Efe, ayrıca geleneksel Kuran yaklaşımlarını da örneklendirerek sözlerine şöyle devam etti:  " Kuran'a bütüncül bir şekilde teslim olmak yerine, parçacı bir yaklaşım Allah tarafından " Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? " ayeti ile eleştirilmiştir. Kuran'a parçacı yaklaşımların sonucu kimi çevreler Kuran'ın sadece ahlaki öğütlerini ön planda tutmuşlar, kimileri ise dini sadece hayır ve hasenata indirgemişlerdir. Bazı çevreler ise Kuran'ın bir şifre kitabı olduğuna inanmışlar ve gabya taş atmaya devam etmektedirler. Diğer bir kesim ise dini sadece ibadete indirgemiş ve dini vicdanlara hapseden bir anlayışı benimsemiştir.

Oysaki Kuran, hayatın içerisine tüm yönleriyle müdahil olan, onu değiştirip dönüştürmeye çalışan bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Kuran; vahye iman etmiş herkesi, Allah'ın razı olabileceği yaşama engel olan her türlü zulüm, şirk, sömürü ve vahiy karşıtı bütün münkerlere karşı dinamik bir duruş ve tavır içine sevk etmelidir." diyerek tamamladı.

Program, soru cevap bölümünden sonra, 27 Şubat Cuma günü yapılacak "Ehl-i Hadisin Yükselişi ve Sünni Düşüncenin Oluşum Süreci " konulu İslam tarihi seminerleri hatırlatılarak sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler