Diyarbakır’da "Hz. Muhammed'in (a.s) Arınma Yöntemleri" Konuşuldu

Diyarbakır’da "Hz. Muhammed'in (a.s) Arınma Yöntemleri" Konuşuldu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'nin "Alternatif Eğitim Dersleri" kapsamında dernek binasında düzenlediği eğitim dizisinde "Hz. Muhammed'in (a.s) Arınma Yöntemleri" konusu konuşuldu.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'nin "Alternatif Eğitim Dersleri" kapsamında dernek binasında düzenlediği eğitim dizisinde "Hz. Muhammed"in (a.s) Arınma Yöntemleri" konusu konuşuldu.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'nin "Alternatif Eğitim Dersleri" kapsamında düzenlediği programların yedincisi dün akşam dernek binasında yapıldı. "Hz. Muhammed"in (a.s) Arınma Yöntemleri" konusunun işlendiği program panel şeklinde yapıldı. 

Ahmet Akın'ın yönettiği oturumda Mehmet Şah Efe ve Recep Doğru panelist olarak tebliğlerini iki oturumda katılımcılarla paylaştılar.

Panel yöneticisi Ahmet Akın, yüce Allah"ın adını zikredip konukları selamlayarak paneli başlattı. Akın, "zikrin" ne olduğu? sorusuna verilecek cevabın yüce Allah"ın kitabında aranması gerektiğinin altını çizdi. "Zikir" kavramının birçok Kur"an kavramı gibi yanlış anlaşıldığını ve insanların çoğunlukla bu kavramın içini yanlış doldurduklarını belirtti. Zikrin Hz. Muhammed"in (a.s) hayatında önemli bir yer teşkil ettiğini belirterek sözü panelistlerden Mehmet Şah Efe"ye bıraktı. .  

Zikirle Arınma…

Zikrin ne olduğunu ve bilinçaltımızda meydana geliş şeklini şema ile gösteren Efe, Zikrin özel anlamda Kur"an"ın kendisi olduğunu, Kur"an"ın ise anlamına uygun olarak yüce Allah"ı hatırlatmak için gönderildiğine dikkat çekti. Zikir (ez-Zikru) sözcüğü kelime olarak, bir şeyi zihinde tutmak, ezberlemek, hatırlamak, yâd etmek, Allah'ı tesbih etmek, şükretmek, ayıplamak v.b. bir dizi anlam içerdiğini belirti.

Zikrin yanlış anlaşıldığına dikkat çekti ve toplumun yanlış zikir davranışlarından örnekler verdi. Bu yanlış anlaşılmaların aksine, hayat rehberimiz Kur"an"ı anlayarak okumanın ve yüce Allah"ı anmanın en büyük zikir olduğunu ifade eden Efe şunları kaydetti; "Zikir, kendini ez-Zikr diye nitelendirilen Kur'an'ı okumak, düşünmek, öğüt almak ve yaşamaktır. Salât etmek zikirdir. Kur'an'ın hükümlerini uygulamak zikirdir. Dua etmek zikirdir. Yapmakla Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağımız her eylem zikirdir. Zikretmek anlamadan, kuru kuruya bir şeyleri tekrar etmek, vird haline getirmek değil, aksine zikri anlamak ve anladığımızı pratiklerle göstermektir."

Efe, Allahın büyüklüğünü-yüceliğini idrak etmenin ve insanın kendi acziyetinin farkına vararak dua etmenin öneminden bahsederek konuşmasını sürdürdü.

İbadetlerle Arınma…

Daha sonra söz alan Recep Doğru, Hz. Muhammed"in farz ve nafile ibadetlerle yüce Allah"ı nasıl andığını anlattı. Hz. Muhammed"in (a.s) Mekke şirk toplumunda var olan yanlış ibadetleri kaldırma yerine onları, ihya ve ıslah ettiğini ve asli hüviyetine kavuşturduğunu söyledi.

Hz. Peygamber"in (a.s) ibadetleri Allahın rızasına ulaşmada bir araç olarak gördüğüne ve onlarla arındığına dikkat çekti.  Hz. Peygamber"in (a.s) namazı çok önemsediğine ve bu namazlarını huşu içerisinde kıldığına vurgu yaparak, kılınan namazın bir dahaki namaza kadar kişiyi koruyan kalkan görevi görmesi gerektiğinden bahsetti.  

Doğru, Hz. Muhammed"in (a.s) ibadetleri bilinçli yaptığına ve bu ibadetlerde dengeyi esas aldığına işaret etti. Tam bir adayış içerisinde yapılan ibadetlerin Allah"a olan şükrü ifadenin önemli araçları olduğunu anlatı.  Tutulan orucun, verilen zekât ve infakın bir arınma aracı olarak görülmesi gerektiğini anımsattı. Hz. Peygamber"in zekât ve infakın dağıtımında insanların şeref ve haysiyetlerini incitmediğini ve onları sevindirerek kendisinin de sevindiğini, bütün bunlarda bizler için güzel örnekler bulunduğunu söyledi.

Doğrusu erkek ve kadın müslümanlar, erkek ve kadın müminler, boyun eğen erkekler ve kadınlar; doğru sözlü erkekler ve kadınlar, sabırlı erkekler ve kadınlar, gönülden bağlanan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır. (Ahzab - 35)

Emin Altun / HAKSÖZ-HABER

Önceki ve Sonraki Haberler