Diyarbakır’da "Osmanlılarda Batılılaşma Tarihi" konulu seminer

Diyarbakır’da "Osmanlılarda Batılılaşma Tarihi" konulu seminer

Özgür-Der Diyarbakır şubesinin 2007/2008 dönemi eğitim programları başladı. İç eğitim kapsamında ve on beş günde bir yapılması düşünülen programlar, bazen seminer bazen de panel tarzında yapılacak.

Özgür-Der Diyarbakır şubesinin 2007/2008 dönemi eğitim programları başladı. İç eğitim kapsamında ve on beş günde bir yapılması düşünülen programlar, bazen seminer bazen de panel tarzında yapılacak. Programlardan ilki seminer tarzında 26 Ekim 07 tarihinde saat:19.30'da dernek binasında yapıldı. Geçlerin yoğun ilgisine mazhar olan "Osmanlılarda Batılılaşma Tarihi" konulu semineri İshak ŞİMŞEK sundu.

Seminere "Batılılaşma", "Modernleşme", "Avrupalılaşma"  kavramlarına açıklık getirerek başlayan ŞİMŞEK, aslında bu kavramların aynı anlamı taşıdıklarına dikkat çekti. Osmanlı dönemindeki batılılaşma hareketlerini dört bölüme ayıran ŞİMŞEK, (1700–1800, 1800–1900, 1900- Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet dönemi-günümüz) özellikle 1700'lü yıllar ile Tanzimat dönemine kadar olan süredeki batılılaşma hareketlerine değindi.

Modernleşmeyi batıya uyum süreci olarak ifade eden ŞİMŞEK, Batı dışındaki ülkelerin özellikle 19. yy. dan sonra başlayarak yaptıkları reform ve ıslahatlarla,  Avrupa'nın dört yüz yılda yaşayarak ulaştığı noktaya kısa sürede  ulaşma hedefi güttüklerini ve bunu daha çok tepeden inme, halka rağmen halk için mantığıyla gerçekleştirdiklerini, bundan dolayı da bu ülkelerdeki   modernleşme çabalarının pek sonuç vermediğini belirti. Batının da, bu ülkeler için ekonomik alanda kapitalizmi, sosyolojik alanda liberalizmi hedef göstermesi aslında modernleşme denilen şeyin batının bu ülkeler üzerindeki hegemonya kurma aracı olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Osmanlıda batılılaşma serüveninin gerileme dönemiyle başladığını ifade eden ŞİMŞEK, tımar ve devşirme gibi iki temel sistemin iş görmemesi, yeniçeri ocağının siyasete müdahaleleri, savaşlarda alınan ağır yenilgiler, lale devri, matbaanın geç gelişi ve batının üstün silah teknikleri, Osmanlının yüzünü batıya çevirmesine neden olduğunu belirti. III. Selim'in ve özellikle II. Mahmut' un bu süreci hızlandırdıklarının altını çizdi.

Seminer sorulan soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler