Diyarbakır’da: “Özgür Üniversite Gençliği” Buluştu

Diyarbakır’da: “Özgür Üniversite Gençliği” Buluştu

Türkiye’nin dört bir yanında okuyan genç üniversiteli öğrenciler Özgür-Der Diyarbakır Şubesinin düzenlemiş olduğu program çerçevesinde bir araya geldiler. İstanbul, Ankara, Adana, Malatya, Erzurum, Siirt, Konya, Mersin, Hakkâri illerindeki üniversitelerde

Bu yıl ikincisi düzenlenen buluşmanın ana teması "İslami Mücadele'de Üniversiteler ve Sorunlar" başlığını taşıyordu. İlk gün akşam düzenlenen tanışma yemeğinde öğrenciler hem birbirleriyle tanıştı hem de grup Özgürlük Türküsü'nün müzik dinletisini zevkle dinlediler.

İkinci gün sabah programında, Abdulhakim Beyazyüz, "İslami Sorumluluk Bakımından Üniversite Gençliği" başlıklı bir konferans verdi. Konferansta Beyazyüz, öğrenciliğin okuma ve kendilerini geliştirmek için hem zaman hem de imkânı bakımından elverişli bir dönem olduğunu, bunun en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek; bilgi, ibadet, zikir, ahlak, adanmışlık, tebliğ ve vasıf gibi hedeflere ulaşmak için hayatlarını disipline etmeleri gerektiğini anlattı. Bu hedeflere ulaşmanın önündeki en temel engellerin, nimetlerin farkında olamama, tembellik, plansızlık, ertelemecilik, küresel ve yerel ifsadı okuyamamanın getirdiği körlük, "tercih"in değerini yeterince fark edememe olduğunu söyledi. Ayrıca Beyazyüz, gençliğin İslami mücadelede çok önemli yerlerinin olduğunu ancak bunun öncelikle gençler tarafından fark edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hep birlikte yenilen öğlen yemeğinden sonra Ahmet Çiftçioğlu'un sunduğu, Metin Aldemir ve Suat Yıldız'ın müzakereci olarak katıldığı "İslami Mücadelede Tebliğ" başlıklı müzakereli seminere geçildi. Programda tebliğin İslami mücadele açısından gerekliliği, davetçinin vasıfları, günümüz davetçisinin davet sırasında karşılaştığı problemler ile çevresel ve içsel engeller,  muhataba ulaşmanın şartları gibi başlıklar tartışıldı. Ardından verilen akşam yemeği ile ikinci gün programı sona erdi.

Üçüncü günde ise hep birlikte pikniğe gidildi. Piknikte "İslami Mücadele ve Üniversite Gençliğinin İmkân ve Engelleri" başlıklı bir forum yapıldı. Öğrenciler bulundukları üniversitelerde ne tür çalışmalar yaptıklarını; hangi imkânlara sahip olduklarını ve bunları nasıl değerlendirdiklerini; çalışmalarını zayıflatan engellerin neler olduğunu, planlı çalışmanın ve istişarenin çalışmalara katkısını, üniversitelerde yapılan Kur'an çalışmaları, dünya ve Türkiye'den haberdar olmak açısından kitap ve dergi çalışmalarının gerekliliği gibi konular enine boyuna ve pratik karşılıkları üzerinden tartışıldı.

Dördüncü gün sabah ise "İslami Mücadelede Yöntem" başlıklı müzakereli seminer yapıldı. Semineri Mirpenç Akşit sunarken müzakereleri Yusuf Boğatekin ve Ceyhan Alu yaptılar. Seminerde, İslami Mücadelede Yöntem sorunu Türkiye'deki İslami mücadelenin tarihsel gelişimi ve bugüne yansımaları bağlamında tartışıldı.

Seminer sonrasında Özgür-Der'e açılan kapatma davası nedeniyle düzenlenen protesto eylemine katılan gençler öğleden sonra ise Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen atölye çalışmalarına katıldılar. "İslami Mücadele'de Öncelikli Meseleler" ana başlığı altında yapılan atölye çalışmasında oluşturulan gruplar 2 saatlik çalışmada şu alt başlıkları tartıştılar; 1. İslami Mücadelede Kaynak Sorunu, 2. İslami Mücadelede Merhalecilik, 3. Toplum Değerlendirmesi, 4. Toplumsal Sorunlara Yaklaşım Meselesi, 5. İslami Mücadelede Araç Sorunu 6. İslami Mücadelede Eğitim Sorunu. Çalışma sonrası her grup adına bir grup sözcüsünün atölyede tartışılan konuların genel bir değerlendirmesini yaparak yöneltilen soruları yanıtladığı ve katılımcıların görüşlerini aktardıkları bir forum düzenlendi.

Programda ayrıca her akşam öğrenciler gruplara ayrılarak farklı evlerde verilen sohbetli yemeklere katıldılar.

Program, son gün verilen kahvaltıyla sona erdi. Kahvaltıda programa dair genel bir değerlendirme yapıldı. Katılımın daha da yoğunlaştırılması, programda dile getirilen hususların ve paylaşılan tecrübelerin çalışmalara yansıtılması, özellikle istişare ve programlı çalışma konusunda titizlik gösterilmesi, okunulan üniversiteye yakın olan illerdeki kardeşlerin belli aralıklarla ziyaret edilmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve bir mail grubu kurulması gibi konularda fikir birliğine varıldı. Diğer yandan tüm öğrenciler birbirlerinin mail adreslerini ve irtibat telefonlarını alarak istişare sürecini tüm yıla yayma kararı aldılar.

Katılan öğrenciler programın çok verimli geçtiğini, diğer illerde okuyan Müslüman kardeşleriyle tanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını, pratik değeri olan çok önemli tecrübelerin paylaşıldığını ve sonraki yıllarda da bunun devamının gelmesini arzu ettiklerini belittiler.

 

Metin Aldemir / Islah Haber / Diyarbakır

Önceki ve Sonraki Haberler