Kasım 2009 Hak İhlalleri Raporu

Kasım 2009 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi İnsan Hakları Komisyonu tarafından her ay periyodik olarak hazırlanan aylık hak ihlalleri değerlendirme raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi Kasım 2009 İnsan Hakları Değerlendirme Raporu ve Bilânçosu'nu kamuoyu ile paylaştı. İşte Kasım ayında öne çıkan hak ihlalleri ve değerlendirmesi:

 

ÖZGÜR-DER

KASIM 2009 İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ

 

Devlet Silahıyla Yine Cinayetler İşlendi!

 

Yaşam hakkı ihlallerinin önünün bir türlü alınmadığı, kolluk güçlerinin ve özellikle korucuların devlet tarafından kendilerine verilen silahlarla insanları hiç acımadan canice öldürdüğü ortadayken ve koruculuk düzeninin lağvedilmesi gerektiği aklı başında herkes tarafından ifade ediliyorken, devletin bunun gereğini yapmaması, zulümlerin ve cinayetlerin devam edeceği anlamına gelmektedir.

 

Diyarbakır'ın Ergani ve Van'ın Başkale ilçelerinde, korucuların sebep olduğu katliam gibi saldırılar sonucu her iki olayda dörder kişi olmak üzere toplamda 8 kişi katledilmiştir. Devlet tarafından kendilerine verilen uzun namlulu silahların sunduğu gücü, baskı ve korku ortamı oluşturmak için kullanan korucuların silahları ellerinden derhal alınmalı ve korucu sultasına artık bir son verilmelidir.

 

Hasta Mahpuslar Öl(dürül)dü!

 

Güler Zere ile gündeme gelen hasta tutuklularının cezaevinde ölüme terk edilişleri, bununla birlikte adli tıbbın sağlık durumları ileri derecede kötüleşen mahkûmların durumunu belirleyen raporları hem geç vermesi hem de bu konuda keyfi uygulamalarda bulunması, cezaevinde yaşanan ihlallerin bitmeyeceğini ve mahkûmların ölüme terk edilişlerinin devam edeceğini göstermektedir. En son olarak, Bilecik cezaevinde tutuklu bulunan felçli Zeki Dökenel isimli mahkûm, adli tıp kurumundan olumlu raporun çıkmasını beklerken cezaevinde yaşamını yitirdi.

 

Cezaevlerinde ölüme terk edilen çok sayıda mahkûm bulunmaktadır. Durumu çok ağır olan, tedavi edilmeyi bekleyen ve ölümle pençeleşen mahkûmların uygun şartlarda tedavi edilme hakkından mahrum bırakılmaları yeni ölümlere davetiye çıkarmaktadır..


Cezaevlerinde yaşanan ihlaller ölümcül hastalıkları bulunan mahkûmların uygun şartlarda tedavi edilmeyişleri ile sınırlı kalmamaktadır. Çoğu mahkûm kelepçeli olarak muayene edilmeye zorlanmakta, bazı mahkûmlar ise her defasında gerek infaz görevlilerinin gerekse sağlık çalışanlarının hakaretlerine maruz kalarak psikolojik işkenceye tabi tutulmaktadır. Ayrıca, bazı cezaevlerinde Kürtçe konuşma yasağı, selamlaşma yasağı, gardiyan zulmü, kimi yayınlara ulaşım zorluğu gibi muhtelif ihlaller de hala yoğun biçimde sürmektedir.

Şüpheli Ölümlerde Artış Oldu

 

Ergenekon soruşturması kapsamında isimleri zikredilen subayların şüpheli biçimde ölmeleri ve bu ölümlerin de çoğunlukla "intihar" şeklinde gerçekleşmesi manidardır. Özden Örnek'e ait darbe günlüklerinde ismi zikredilen Albay Belgütay Varımlı'nın da aynı şekilde ölmesi, Ergenekon terörünün kimi şahısların konuşmalarını engelleme girişimi olarak değerlendirilmeyi hak etmektedir.

 

Şüpheli ölümler kapsamında değerlendirdiğimiz askerde yaşanan ölümler Kasım ayında da devam etti. Çocuklarını askere gönderen ailelere oğullarının cesetleri gönderilmekte ve çoğunlukla da "intihar" ettikleri ve bu nedenle öldükleri söylenmektedir. Askeri yetkililere teslim edilen bu gençlerin canları, onlara komutanlık eden görevlilere emanetken, bunca ölümün her ay yoğun biçimde yaşanması şüphelerin artmasına neden olmaktadır. İntihar ettiği söylenen askerlerin aileleri, çocuklarının intihara tevessül edecek kişiler olmadıklarını, evlatlarının ciddi anlamda problemleri bulunmadığını belirtmeleri ve TSK'nin asker cenazeleri hakkında yeteri kadar aydınlatıcı açıklamalarda bulunmaması, kamuoyunu askerde yaşanan ölümler hususunda endişelendirmektedir. Unutulmamalıdır ki, her askerin canı bu devlete emanet edilmiştir ve devlet, bunca ölümün sebebini aydınlatmakla, oluşan kuşkuları göz önünde tutup soruşturmaları derinleştirmekle ve bu ölümler konusunda ihmali bulunanları tespit edip cezalandırmakla mükelleftir.

 

Başörtülü Küçük Kız Sürgün Edildi


İnanç özgürlüğünün hiçe sayıldığı, inançlarının gereği gibi yaşamak isteyen insanların yaşam alanlarının her geçen gün daha da daraltıldığı bu ülkede; sistemin devşirdiği yöneticiler ilköğretim çağındaki çocukların örtülerini yasaklamakta ve bu yasağın gereği olarak zalim yöntemlere başvurmaktan hayâ etmemektedirler. Diyarbakır'da Hamravat İlköğretim Okulu öğrencisi 12 yaşındaki Ece Nur Özel'in başörtüsüyle okumak istemesi, okul yöneticilerini çok rahatsız etmiş olmalı ki, Ece Nur'u ikna odalarına alma, psikolojik baskılara tabi tutma, arkadaşlarının yanında örtüsünden dolayı rencide etme gibi insani olmayan çabalar sergilemişlerdir.


Ece Nur'un başörtüsünden vazgeçmemesi sonucu, tutulan tutanakla okuduğu okuldan başka bir okula adeta sürgün edilerek cezalandırılmasına karar verilmiştir. Başörtüsüne tahammülü bulunmayan despotların, güçlerini ilköğretim çağındaki bir çocuk üzerinden göstermeye kalkışmaları utanç vericidir. Ece Nur'un yaşadığı sıkıntılar göstermektedir ki;  "haydi kızlar okula" kampanyası adı altında "kardelenleri okutalım" sloganları, Kemalist zihniyetin inşa etmek istediği nesle vurgu yapmakta, inanan insanların hiçbir şart altında inandığı değerlerle birlikte okumalarına müsaade edilmeyeceğini beyan etmektedir.

 

28 Şubat Tekrar Hortladı!

 

28 Şubat hukuksuzluğunun ürünü olan katsayı adaletsizliğini sona erdiren ve meslek liselerine giden öğrencilerin üniversitelere yerleşmelerinin önündeki engelleri kaldıran YÖK kararının, Danıştay tarafından iptal edilmesi, yargı bürokrasisinin halen 28 Şubat anlayışını benimsediğinin açık örneğidir. Cuntacıların talebi doğrultusunda İstanbul Barosu tarafından YÖK'ün aldığı kararın iptali için Danıştay'a yapılan başvuru sonucu, Danıştay tarafından daha evvel verilen "katsayı belirleme yetkisinin sadece YÖK'te olduğu" kararıyla açıkça çelişmesine rağmen, Danıştay başvuruya olumlu cevap verip YÖK'ün kararını iptal etmiştir.

 

Daha evvel de birçok hukuksuz karara imza atan yargı bürokrasisinin almış olduğu bu karar, halkın taleplerinin görmezden gelindiğinin ve sistemin halkın isteklerinden rahatsızlık duymaya devam edeceğinin ilanıdır. Bu yönüyle, Danıştay'ın vermiş olduğu karar asla hukuki değildir ve konjonktür gereği alınmış siyasi bir karardır.

 

Irkçı ve Şoven Saldırılar Oldu


Kürt açılımı için somut adımların atılması beklenirken, halen birçok yerde çocuklarına Kürtçe isim vermek isteyenler için soruşturmalar açılmakta ve bu isimlere izin verilemektedir. Bununla birlikte seçim çalışmalarında Kürtçe konuştukları gerekçesiyle siyasetçilere hapis cezası verilmekte, kutlama amacıyla asılan Kürtçe pankartlara da tahammül gösterilmemektedir.

Açılımın ülkeye barış getireceği söylemi, kirli savaştan bıkan ve yaşanan acıların artık bir son bulmasını isteyen herkesi umutlandırmaktadır. Lakin ülkenin birçok yerinde, milliyetçi hamasetin estirdiği nefret ortamından etkilenenler, Kürtlere yönelik ırkçı saldırılarda bulunmakta ve toplumsal şiddeti körüklemektedirler. Kan üzerinden siyaset yapanların dolduruşuna gelenler, savaşın bitmesi halinde güçlerini yitireceğini bilenlerin hamasi söylemleri sonucu öfkeyi kuşananlar, ırkçı saldırılarla sadece militarist tahakküme hizmet edeceklerini iyi bilmelidirler. Çünkü olası bir toplumsal çatışma, sadece militarizmin işine yarayacaktır.


Buna paralel, ırkçı ve şovenist saldırıların bir başka örneği de İzmir'de yaşandı. DTP başkanı Ahmet Türk'ün İzmir' e gelişini karşılamak isteyen DTP konvoyuna taşlı saldırılar düzenlendi ve birçok insan yaralandı. Milliyetçi nefretin bir tezahürü olan bu saldırı, Kürt nüfusunun yoğun olduğu İzmir'de tedirginliğe yol açmış ve sözde en "modern" kentlerden biri olan İzmir'de faşizmin vardığı boyutu algılamamıza yardımcı olmuştur.

 

Cuntanın 'Kafes Eylem Planı' Deşifre Oldu!

 

Cunta özlemi içinde olanların, plan üstüne plan yapmaları, Ergenekon soruşturması ile darbe girişimlerinin ayyuka çıkmasına rağmen bir türlü bitmek bilmemektedir. Yakamoz, Ay Işığı, Sarı Kız darbe planlarını takiben, kamuoyunda günlerce tartışılan "İrtica İle Mücadele Eylem Planı"nın ardından bu defa da Taraf Gazetesi tarafından haberleştirilen "Kafes Planı" darbe severlerin bir türlü vazgeçmeyeceklerinin ispatı olmuştur.


Korkunç cinayetlerin planlandığı, çocukları bir gemiye tıkıp bombayla öldürme hayallerini içeren ve azınlıklara saldırılar yapıp bunu bazı kesimlerin yaptığı izlenimini uyandıracak eylemlerden müteşekkil olan, bu eylemlerden sonra oluşacak kaos ortamında cuntacıların hükümeti devirip yönetime el koymasını planlayan Kafes Planı, Kemalist Oligarşinin iktidarını yitirmemek için akıl almaz planlar yapabileceğinin göstergesi konumundadır. Cunta özlemi içinde olanlarla her şart altında hesaplaşılmalı ve erdemli her insan cuntacıların işlemek istediği cürümlerin teşhiri için çaba sergilemelidir.


4 İnsanı Öldürmenin Cezası 9 Yıl

 

Bu ülkede yargının iki başlı olmasından kaynaklanan çifte standartlara ve askeri yargının hesap vermez duruşundan kaynaklanan hukuksuzluklara bir yenisi daha eklendi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde askeri kışlada, İbrahim Öztürk isimli askerin nöbette uyumasını cezalandırmak için pimi çekilmiş el bombasını bu askerin eline veren ve el bombasının patlaması sonucu 4 askerin ölümüne neden olan Teğmen Mehmet Tümer'e, açılan davanın karar duruşmasında sadece 9 yıl hapis cezası verilmiştir.


Bilinmesi gerekir ki, yaşam hakkı kutsaldır. Askere giden her gencin can güvenliği devletin güvencesi altında olması gerekirken, bir subayın keyfi talimatları sonucu hayatını kaybeden bu askerlerin ölümüne yol açan teğmene verilen cezanın azlığı ve hafifliği, hukukun askeri kışlalarda geçerli olmadığını, militarizmin hukuk katili olduğu gerçeğini yinelemiştir.

 

Özgür-Der Kapatıl(a)madı!

 

Özgür-Der Genel Merkezi ve şubelerinin de imzasının bulunduğu "İnancımızın ve Kimliğimizin Aşağılandığı; Resmi İdeolojinin Dayatıldığı Törenlere Tavır Alalım!" başlıklı ortak açıklama üzerine İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Özgür-Der hakkında açılan kapatma davası 4 Kasım 2009'da karara bağlandı. Mahkeme, İstanbul Valiliği'nin Özgür-Der'in kapatılması yönündeki talebini reddetti. Açılan kapatma davasının hukukla bir ilgisinin olmadığı mahkeme kararıyla belgelenmiş oldu. Statüko muhafızları bilmeli ki; resmi ideolojinin dayatmalarına boyun eğmeyen ve bu amaçla direnen kurum ve kişileri cezalandırmaya çalışmak, sistemin zalim uygulamalarına karşı sürdürülen mücadeleyi yok edemeyecektir.

 

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu

 


KASIM 2009 İNSAN HAKLARI BİLANÇOSU

 

YAŞAM HAKKI


Devlet Göz Yumdu, Korucular Katletti

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde 4 Kasım 2009'da geçici köy korucusu İsmail Akyol ile oğlu Abbas Akyol'un bir otomobile düzenlediği silahlı saldırı sonucu otomobilde bulunan Süleyman Aras, Belkisa Aras, Necmettin Aras ve Şevki Aras yaşamını yitirdi. Ölenlerden Süleyman Aras'ın da geçici köy korucusu olduğu ve İsmail Akyol'un kızı ile evliliğini bitirmesi için İsmail Akyol'dan tehdit aldığı öğrenildi. İHD Diyarbakır Şubesi'ne 1 Ekim 2009'da başvuran Süleyman Aras'ın Ergani Jandarma Karakolu'na yaptığı suç duyurusunun da sonuçsuz kaldığı bildirildi. (Radikal- 4 Kasım)


Düğünde Korucu Dehşeti: 4 Ölü

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç (Xaşkan) Köyü Nehlecewaz Mezrası'nda taraflardan birinin korucu olduğu husumetli iki aile arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu, Erdem Atli, Behzat Akkaya ve Vahdettin Akkaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Çatışma sırasında 9 kişi yaralandı. (ANF - 9 Kasım)

 

Çatışma Değil İnfaz

İstanbul'da polis, Alaaddin Karadağ'ı silahla vurarak öldürdü. İnfaz edilen Alaaddin Karadağ'ın, TKİP örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasını çektiği cezaevinde katıldığı ölüm orucu eylemi nedeniyle sağlığının bozulması üzerine 2001 yılında Kırıklar F Tipi Cezaevi'nden tahliye olduğu öğrenildi. (ANF- 20 Kasım)


Polis Yine 'Dur İhtarına Uymadı' Diye Öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişi ile polis arasında çıkan silahlı çatışma sonucu Davut Kömür olduğu tahmin edilen yurttaş öldü. (Birgün- 21 Kasım)


CEZAEVLERİ

İzmir'de Mahkûmlara Kesici Alet Vererek İntihara Sevk Ediyorlar

ÇHD, İzmir 1 No'lu F tipi Cezaevi'nde yaşanan hak ihlali ve insanlık dışı uygulamaların son iki ayda inanılmaz derecede arttığını belirtti. Hazırlanan raporda, mahkûmların ölesiye dövüldüğü ve kendilerine kesici alet verilerek intihara sevk edildiği iddia edildi.(Birgün- 2 Kasım)


Cezaevinde Kadın Tutuklulara 'Çalışma İşkencesi'

Bozkurt (Denizli) Açık Kadın Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülerin zor şartlar altında, uzun çalışma süresi içinde ve kendi rızaları olmaksızın çalıştırıldığı, cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldıklarını yakınlarını anlatan Sevinç Ergen'in ise sürgün edildiği öğrenildi. (atilim.org - 4 Kasım)


Bir Tutuklu Ailesine El Sallarsa!

Silivri (İstanbul) L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Toruntay Salman'ın (19), 31 Ağustos 2009'da adliyeye getirilirken ring aracında ailesine el sallaması üzerine araçta bulunan jandarma erlerinin Toruntay Salman'ı copla dövdüğü, 2 Kasım 2009'da görülen duruşmaya getirilen Toruntay Salman ve başka bir tutuklunun yine ring aracında darp edildiği ve Toruntay Salman'ın yanında bulunan tutuklunun bileğinin kırıldığı öğrenildi. (Evrensel - 5 Kasım)

 

Bolu F Tipi'nde Revire Çıkmamak da Suçtur!

Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Dalyan Alsaç, cezaevinde maruz kaldığı uygulamaları anlattığı mektupta, "slogan attığı", "revire çıkmadığı", "olumsuz davranışa yönelik grup oluşturduğu", "cezaevi etkinliklerine katılmadığı", "açlık grevi yaptığı" ve "telefon etmeye çıkmadığı" gibi gerekçelerle kendisine 2005 yılının Mayıs ayından beri 21 defa disiplin cezası verildiğini yazdığı öğrenildi. (Günlük - 5 Kasım)


Kandıra'da Karikatür Yasak!

Kocaeli 1 No ' lu F Tipi Cezaevi idaresi, tutukluların çizdiği bütün karikatürlerde bir 'suç' unsuru bularak, imha ediyor. En son tutuklu Gökhan Gündüz'ün 9 karikatürü 'örgüt propagandası' iddiasıyla imha edildi. (ANF - 7 Kasım)


Hasta Tutuklulara Doktor Hakareti İddiası

Adana Karataş Kapalı Kadın Cezaevi'nde PKK davasından tutuklu bulunan Hatice Arat, Adana Numune Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde doktorun hakaretine maruz kaldığını iddia ederken, böbrek yetmezliği ve kemik erimesi hastalığı bulunan 60 yaşındaki Kaze Özlü'nün de tedavisinin yapılmadığını belirtti. (DİHA – 8 Kasım)


Kırıklar Cezaevinde İşkence İddiası

Tutuklu bulunduğu Kırıklar 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden yakın zaman önce tahliye olan adli tutuklu Ziya Aktaş, Kırıklar'da yeni işkence tekniklerinin geliştirildiğini ve cezaevinde adli veya siyasi hiçbir mahkûmun can güvenliğinin bulunmadığını öne sürdü. Özellikle cezaevine yeni atanan müdür Ayhan Çapacı'nın göreve geldiği 2 aydan bu yana cezaevinde 'Hepinizi adam edeceğim' anonslarının yapıldığını iddia eden Aktaş, tutuklu ve hükümlülerin kamera bulunmayan bu odaya konularak işkenceye maruz kaldığını iddia etti. (Günlük - 9 Kasım)


'Militan Tedavi Etmiyoruz'

Edirne Numune Hastanesi'ne sevk edilen tutuklu Masum Eldemir, kelepçeli alındığı muayene odasında doktorlar tarafından 'Bu şahıs PKK militanıdır, tedavisini yapmıyoruz' denilerek geri gönderildi. (Günlük - 10 Kasım)


Mektuba 'Türkçe Yazılmamış' Engeli

Muş E Tipi Kapalı Cezaevi yönetiminin, hükümlü Ahmet Oral'a gönderilen Kürtçe mektuba "Türkçe olması gerekirken Türkçe yazılmadığından" el konulmasına karar verdiği öğrenildi, (Günlük- 12 Kasım)


Hastaneye Götürülen Tutuklu Tedavi Edilmeden Geri Gönderildi

PKK davasından Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Vahit Yüksel, bel fıtığı ve romatizma şikayeti ile götürüldüğü Adana Numune Hastanesi'nde, muayene esnasında kelepçelerinin çıkarılmadığı ve kendisine hakaret edildiğini söyleyerek tedavi edilmeden cezaevine geri götürüldüğünü iddia etti. (DİHA - 13 Kasım)


Çelik, Ölüme Terk Ediliyor

Sincan 2 No'lu F Tipi'nde bulunan ve ilik nakli yapılması gereken kanser hastası Abdulsamet Çelik'in sağlık durumu giderek kötüleşiyor. Çelik için halen uygun ilik bulunamazken, cezaevlerinden yapılan bin 500 başvurunun çoğu taramaya bile alınmadı. Çelik'e daha önce günde iki ünite kan verilirken, şimdi bu sayı 4'e çıkarıldı. Böylelikle, kan alma baraj sınırının çoktan geçildiği belirtildi. (Günlük - 15 Kasım)


Ağır Hasta Olmak Yetmez, Ölmek Lazım!

Adana Karataş Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan; böbrek yetmezliği, kemik erimesi, tansiyon ve bağırsakların da sorun olan 60 yaşındaki kadın tutuklu Kaze Özlü'ye, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi tarafından sağlam raporu verildi. (Günlük - 16 Kasım)

 

Tutuklular Devleti Zarara Uğratmış!

Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan M. Emin Koçer, Çetin Sağır, Necmettin Kayhan, Mustafa Işıklı, Mevlana Oygur, Murat Gül, Vahit Ufuk Yüksel, Akın Can ve Serdar Yüceay'ın, sevk edildikleri hastanede kelepçeyle tedavi olmayı kabul etmeyerek "devleti zarara uğrattıkları" gerekçesiyle cezaevi idaresi tarafından kapalı görüşe çıkartılmama, telefon etmeme, mektup yazmama gibi disiplin cezalarına çarptırıldıkları öğrenildi. (Evrensel - 17 Kasım)


Ölümü Bekleyen Bir Hükümlü Daha!

13 yıl önce gözaltına alınarak, tutuklanan ve gördüğü ağır işkenceler sonucu 'Lenf Kanseri'ne yakalanan PKK hükümlüsü Nurettin Soysal'ın (39) hastalığı nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine rağmen,  hiçbir muayene yapılmadan geri gönderildiği öğrenildi. Soysal'a doktorlar 6 ay yaşam süresi tanımakta. (DİHA - 18 Kasım)


Erzurum Cezaevinde Kürtçe Yasağı Sürüyor

Erzurum H Tipi Cezaevi'nde 4 ay kaldıktan sonra tahliye olan Orhan Yıldırım, cezaevinde Kürtçe yasağının sürdüğünü, gardiyanlar tarafından oluşturulan özel ekiple şiddet uygulandığını, gazete dergi verilmediğini belirterek, hastane sevklerinin de 4 ayda çıkmadığına dikkat çekti. (ANF - 24 Kasım)


Cerrahtan Kelepçeli Tedavi

Kocaeli 1 No'lu F Tipi cezaevinde bulunan apandisit hastası Aydın Tunç'un, hastalığı nedeniyle gittiği hastanede muayene esnasında kelepçesinin çıkarılmasına izin verilmedi. Tunç doktorlar ve askerler hakkında suç duyurusunda bulundu. (ANF- 25 Kasım)


Tutuklular Birbirlerine Selam Verince

Kandıra 2 No'lu F tipi Cezaevi'nde 4 yıldır tutuklu bulunan hükümlü Hüseyin Koçuk'un babası Alaheddin Koçuk, oğlunun şunları aktardığını belirtti: 'Cezaevinde aynı bölümde kalan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış bir hükümlüye kafamı eğerek selam verdiğim gerekçesiyle hakkımda soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda bir aylık hak mahrumiyeti cezası verileceği söylendi." ( DİHA - 25 Kasım )


Dökenel'in Katili: Adli Tıp Kurumu

Bilecik M Tipi Cezaevi'nde kalan ve felç hastası olan Zeki Dökenel (65), rahatsızlığıyla ilgili rapor almak için 28 Kasım 2009'da geldiği İstanbul Adlî Tıp Kurumu'nun önünde beklerken rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. (atilim.org - 28 Kasım)


ŞÜPHELİ ÖLÜMLER


Karakolda İşkenceyle Ölüm İddiası

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde bir ay önce cezaevinden çıkan ve geçen cumartesi günü 17 yaşındaki kardeşi ile birlikte oto hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 23 yaşındaki Ahmet Cömert'in, polis merkezinin nezarethanede kendisini asarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Yakınları ise otopsi raporunda Cömert'in vücudunda darp izleri olduğunu söyleyip, olayın intihar gibi gösterildiğini iddia etti. (aktifhaber - 3 Kasım)


'Mevzide Öldürüldü'

Antep'in Nurdağı ilçesinde askerlik yapan 20 yaşındaki İbrahim Demir'in uyurken nöbetten dönen bir askerin silahından çıkan kaza kurşunuyla yaşamını yitirdiği iddia edildi. Akrabaları ise Demir'in uyurken bir asker tarafından öldürüldüğünü ve Demir'i öldüren askerin tutuklandığını iddia etti. (Günlük - 3 Kasım)


Iğdır'da Şüpheli Asker Ölümü

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde askerlik yapan Van'lı 20 yaşındaki Davut Yıldız'ın tüfekle intihar ettiği iddia edildi. (ANF - 10 Kasım)


Tekirdağ'da Kürt Askerin Şüpheli Ölümü

Tekirdağ Hayrabolu'da askerlik yapan Kemal Şimşek'in, bölüğünde bulunan bir çam ağacına kendisini LPG tüp hortumuyla asarak intihar ettiği öne sürüldü. (ANF - 11 Kasım)


'Derin Albay' Ölü Bulundu

İstanbul Göztepe'deki 17 katlı binanın sakinlerinden dün "10. kattan biri atladı" ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gittiğinde Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Heyetleri Kurulu Eski Başkanı, emekli Albay Belgütay Varımlı'nın cesediyle karşılaştı. Ergenekon davasına giren emekli Orgeneral Özden Örnek'e ait günlüklerde adı geçen Varımlı'nın intihar ettiği öne sürülürken, ölümdeki sır perdesi aralanmadı. (Birgün - 21 Kasım)


Gölcük Donanmasında Şüpheli Asker Ölümü

Gölcük Donama Komutanlığı'nda görevli Er Özcan Öztürk isimli bir askerin intihar ettiği öne sürüldü. Aslen Ardahanlı askerin intihar sebebi bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. (ANF - 23 Kasım)


İntihar Eden Askerin Ailesinden Korkunç İddia

Şırnak'ta askerlik yaparken intihar ederek hayatını kaybettiği iddia edilen Piyade Er Sedat Horuz'un (21) babası Zeki Horuz, "Oğlumla telefonla her zaman görüşüyordum. Beş ay sonra terhis olacaktı. Maddi manevi hiçbir sorunu yoktu. Cenazede gerekli incelemeleri köylümüz olan doktor yaptı. Her şeyi gördü. Tüm haklarımız saklı. Bu işin peşini bırakmayacağız." diye konuştu. (Zaman - 28 Kasım)


İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ


Eskişehir'de Başörtüsü Skandalı!

Eskişehir'de iki kız öğrenci, tasdikname aldıktan sonra öğretmenleri ile vedalaşmaya çalışırken bir öğretmenin hakaret ve fiili saldırısına maruz kaldıkları gerekçesiyle Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Zeynep Aka ve Şura Güldaş adlı öğrenciler, okula başörtülü geldikleri için böyle bir saldırıya uğradıklarını açıkladı. Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. (Vakit- 5 Kasım)


Denizli'de Örtülüye Keyfî Yasak

Denizli Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde Açık İlköğretim sınavına girmek isteyen yaklaşık 30 kadın, başörtülü oldukları gerekçesiyle sınava alınmadı. Sabah erken saatlerde okula gelen başörtülü kadınlar, sınav salonuna kadar girebildi. Ancak kadınlar, okul yönetiminin "İmtihanın başlaması için başörtülüler başörtüsünü çıkarsın" uyarısı üzerine kadınlar, "Biz başörtüsünü inancımız nedeniyle örtüyoruz. Buna kimse karışamaz." diye itiraz etti. (Vakit - 16 Kasım)


Aynur Tezcan'ın Ölümünden Kimler Sorumlu?

Soğuk algınlığı ve ateş şikâyetiyle 23 Nisan 2009 tarihinde İ.Ü. Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi acil servisine kaldırılan Aynur Tezcan (30) sağlık hizmeti almak için gittikleri hastaneye götürüldüğü andan itibaren birçok haksızlığa uğradı. Ambulansla Çapa'ya götürülen Tezcan'ı gören sorumlu servis doktorunun ambulans şoförüne mağdur ve beraberinde gelen annesinin kıyafetlerini göstererek azarladığı iddia edildi. Bunun dışında Tezcan'ın ailesi; 7 saat boyunca doktorların hastayla ilgilenmediği, yapılması gereken tıbbi işlemlerin ise alelade bir şekilde koridorda yapılmaya çalışıldığı, yapılmayan veya yapılmasında gecikilen müdahaleler sonucunda Tezcan'ın kalbinin durduğu ve elektroşok ile kalbinin çalıştırılmaya çalışıldığı, bütün bunlara rağmen acil hastalara yapılması gereken tıbbi teşhis ve tedavilerin uygulanmadığı, yer olmadığı iddiasıyla yoğun bakıma alınmadığı gibi somut iddialarda bulundu. Doktorların, hastanede yer olmadığını ve hastanın başka yere götürülmesini istemeleri üzerine de özel bir hastaneye götürülen Aynur Tezcan, 6 aylık tedaviden sonra eve gönderildi. Birkaç gün önce yeniden rahatsızlanan Aynur Tezcan bu kez Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ancak bir gün sonra hayatını kaybetti. (Haksözhaber - 17 Kasım)

 

Askerlik Şubesinde Başörtülüye Giriş Yok!

Gaziantep Şahinbey'de Hukuk Bürosu'nda asistan olarak çalışan Hülya Korkmaz, bir müvekkillerine ait belgeyi Şahinbey Askerlik Şubesi'ne götürdüğünde askerlik şubesi önünde nöbet tutan askerler, Korkmaz'dan başörtüsünü tavşan kulağı yaparak kulakları, boynu ve saçlarının ön kısmı gözükecek şekilde bağlamasını istedi ve aksi takdirde içeri alınmayacağı söylendi. (Vakit - 20 Kasım)

 

Yasakçılıkta Sınır Yok... Ece Nur da Açılım Bekliyor...

Başörtülü okumak isteyen ve bunun için mücadele veren Diyarbakır Yenişehir Hamravat İlköğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencisi Ece Nur Özel, olmadık baskılara maruz kalıyor. Önce okul yönetimi tarafından ikna ile başı açılmak istenen Ece Nur'a başarılı olunamayınca okul yönetiminin hazırladığı bir tutanak zorla imzalatılmaya çalışıldı. Ama ne baba ne de kızı bu tutanağı imzalamadı. Birçok defa okula çağırılan Ece Nur'un ailesi de büyük psikolojik baskı altında. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağırılan Ecenur'un babası adeta sorguya çekildi. Baba Murat Özel kızını okuldan atmakla tehdit eden Milli Eğitim personeline İlköğretim eğitimin anayasal olarak zorunlu olduğunu bunu yaptıkları takdirde suç işleyeceklerinin altını çizdi. Ecenur şimdilik 10 km ötedeki Yatılı Vali Nafiz Kaya Bölge Okulu'na sürüldü. (Vakit - 20 Kasım)

 

SORUŞTURMA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR


TAYAD'lı Kadına Slogan Hapsi

TAYAD üyesi Ayşe Arapgirli'nin (53), 8 Nisan 2007'de Tunceli'nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaşamını DHKP/C militanı Ergani Arslan'ın cenaze töreninde yaptığı konuşmada "suçu ve suçluyu övdüğü" iddiasıyla 10 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. (Radikal - 3 Kasım)

Yürüyüşe Katıldığı İçin 10 Yıl Hapis Cezası Aldı

Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle 4 Nisan 2009'da Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne bağlı Amara (Ömerli) Köyü'ne düzenlenen yürüyüşte gözaltına alınan ve tutuklanan Sabri Şahin 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. (ntvmsnbc.com - 3 Kasım)


Şanlıurfa'da Newroz Tertip Komitesi Üyelerine Hapis

Şanlıurfa'da 2008 yılında yapılan Newroz kutlamasının tertip komitesinde yer alan Halit Yılmaztekin, İmhan Sütpak, Mustafa Sevinçek, Sedat Gözkıran, Faruk Yayğın ve Reşit Yardımcı, kutlamada atılan sloganlar nedeniyle haklarında 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. (Günlük - 3 Kasım)


Silvan'da DTP'lilere Birer Yıl Hapis

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde DTP binalarına yapılan saldırıları protesto etmek için yapılan basın açıklamasına katılan Eşref Mamedoğlu ile Musa Alp, "yasadışı örgüt propagandası yaptıkları" birer yıl hapis cezasına çarptırıldı. (ANF - 3 Kasım)


Bitlis'te 5 Kişi Gözaltına Alındı

Bitlis'te yapılan ev baskınlarında DTP üyeleri Memduh Kaçan, Hüseyin Tepe ve ismi belirlenemeyen bir kişi gözaltına alındı. Tatvan ve Norşin'de yapılan baskınlarında da 2 kişi gözaltına alınmıştı. 5 kişi DTP Eşbaşkanı Emine Ayna'nın 29 Mart yerel seçimleri kapsamında yaptığı Bölge gezisi sırasında 'Yasadışı slogan atmak' iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. (Günlük - 6 Kasım)


Nizip'te Fırat Dağıtım Çalışanı Gözaltına Alındı

Urfa'dan, Ankara Sincan Cezaevi'ndeki abisiyle görüşmeye giden Fırat Dağıtım çalışanı Ersin Ağgöz, Antep'in Nizip İlçesi'nde askerler tarafından yapılan arama sırasında gözaltına alındı. (DİHA - 7 Kasım)


Açılım Yetişmedi; İki DTP'liye "Kürtçe Propaganda"dan Hapis

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde İzmir'de düzenlenen bir mitingde Kürtçe konuşan DTP Karabağlar Belediye Başkan adayı Cemal Coşgun ve Gaziemir Belediye Başkan adayı Şeyhmuz Seyhan, "propaganda yayınlarına ilişkin yasaklara muhalefet ettikleri "iddiasıyla 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. (bianet.org - 10 Kasım).


DTP Eski Başkanına 6 Yıl Hapis

Eski DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş, 28 Mart 2006'da Diyarbakır'da yaşanan olayları organize ettiği gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.  (Star - 10 Kasım)


Öcalan Posterine 7 Yıl Hapis Cezası

DTP Urfa İl Örgütünün geçtiğimiz Ocak ayında düzenlediği bir basın açıklamasına katılan ve Öcalan posteri taşıdığı iddia edilen Celal Altun 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. (DİHA - 10 Kasım)


Diyarbakır ve İstanbul'da DTP'lilere Baskın: 13 Gözaltı

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi ile İstanbul Başakşehir Güvercintepe'de DTP'lilerin evlerine düzenlenen baskınlarda DTP Silvan İlçe Yöneticisi Fidan Ebruk, Şener Güçer, Mahir Kazan, Emre Dinen, Emrah Taşkıran, Mizbah Munar ve Berxwedan Yaruk'u gözaltına aldı. Gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemezken, 7 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne İstanbul Başakşehir Güvercintepe mahallesinde de DTP üyeleri Cesim Kınalı, İzzet Kınalı, Murat Açıkalın, Kenan Beyhan, İbrahim Tarın ve isimi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. (ANF - 11 Kasım)


Derik'te 7 Kişi Gözaltına Alındı

Derik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınlarında Cebrail Çağırdan, Burhan Çelik, Arafat Özgen, Eser Çamcı, Ahmet Temel ve ismi öğrenilmeyen 2 kişi örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alındı. (ANF - 11 Kasım)


Görüşe Gitti Mahkûm Oldu

Siirt Cezaevi'ne görüşe giden 83 yaşındaki Kumru Korhan, yapılan kimlik kontrolünde daha önce hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla açılan davadan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtilerek, gözaltına alındı. (DİHA - 11 Kasım)

Cenazeye Katılan Belediye Başkanı'na Soruşturma

Bitlis'in Mutki ilçesi Şeyh Habib bölgesinde yaşamını yitiren HPG gerillalarından Mülazim Aysal (23) için düzenlenen cenaze törenine resmi plakalı araçla katıldığı için Tatvan Belediye Başkanı Abdullah Ok hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. (ANF - 13 Kasım)


'Eylemsizlik' İsteyenlere de Dava

PKK'nin ilan ettiği eylemsiz kararına destek vermek amacıyla Adana'da yapılan basın açıklaması nedeniyle, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 16 DTP'li hakkında dava açıldı. (Günlük - 14 Kasım)


'Dersim Katliamı' ve 'Davul Zurna' Suç Delili Oldu

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, üniversite öğrencilerine ait CD'lerdeki sözsüz davul zurna ritmi ile Öymen'in meşru gösterdiği Dersim Katliamı ifadesini örgüt üyeliğine delil saydı. (ANF - 16 Kasım )

 

DTP Yöneticisine 13,5 Yıl Hapis

Siirt'te 2008 yılının Şubat ayında düzenlenen protesto gösterilerini yönlendirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan DTP yöneticisi Mehmet Ay,13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
(haber7 - 19 Kasım)

 

DTP İlçe Başkanına 2,5 Yıl Hapis

Viranşehir'de 26 Mayıs 2009 tarihinde, DTP'li milletvekillerinin mahkemeye çağrılmasını protesto etmek için yapılan toplantıya katıldığı ve basın açıklamasını okuduğu gerekçesiyle DTP İlçe Başkanı Ethem Etli'yi Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi tarafında, "toplantı ve gösteri yasasına muhalefet ettiği" gerekçesiyle 2.5 yıl hapis cezası verildi. ( ANF - 20 Kasım)

 

Ceylan'ın Annesine Gönderilen Mektuba Soruşturma

EMEP Dersim İl Örgütü Kadın Kolları Başkanı Fatoş Argın Taşkale için Ceylan Önkol'un annesine gönderilen mektup nedeniyle soruşturma açıldı. (Evrensel- 24 Kasım)


Polis Helikopterine Saldıranlardan 3 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da IMF ve Dünya Bankası toplantılarını protesto etmek için, protestoları takip eden polis helikopterine havai fişek attıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı. (Zaman - 24 Kasım)

 

Gerilla Sözü İçin Baydemir'e 10 Yıl Hapis İsteniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir 'gerillalar ile askerler ölmesin' dediği için hakkında 'örgütü propagandası yamak'tan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (islahhaber.com- 24 Kasım)


Tunceli'de Basın Açıklamasına Katılanlara Hapis Cezası

HPG militanı 11 kişinin bir operasyonda yaşamını yitirmesine ilişkin Tunceli'de 11 Nisan 2008'de düzenlenen bir basın açıklamasına katılan 11 kişi hakkında "yasadışı örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla açılan davanın karar duruşmasında dokuz kişinin birer yıl, iki kişinin ise 10'ar ay hapis cezasına mahkûm olduğu açıklandı. (bianet.org - 24 Kasım)

Grevci 5 Sendikacı Gözaltına Alındı 

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Balıkesir Garı'nda greve katılan 5 sendika üyesinin gözaltına alındığını bildirdi. Sendikanın Merkez Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada gözaltıların nedeni açıklanmadı. (haber7 - 25 Kasım)

 

Bölge'de Ev Baskını Operasyonları

Hakkari'de gece boyunca birçok mahallede İzmir'de DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk'ü karşılayan konvoya yönelik saldırıyı kınamak amacıyla düzenlenen eylemlerden sonra polisler eş zamanlı olarak mahallerde ev baskınları düzenledi. Baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Siirt'te de çok sayıda eve baskın düzenledi. Baskınlarda Diyadin Yakut, Ahmet Kaçar, Rıdvan Demir, Sinan Taşçı ve Agit Taşçı'nın da aralarında bulunduğu 7 DTP üyesi gözaltına alındı. Urfa'nın Suruç ilçesinde de üç ayrı eve baskın düzenleyen jandarma, MEYA-DER yöneticisi Kemal Barlin ile DTP yöneticileri Bekir Acar ve Selam Argün'ü gözaltına aldı. (Günlük - 25 Kasım)

Baykal'a Domates Atan 4 Kişiye 1 Yıl 15 Gün Hapis Cezası

CHP lideri Deniz Baykal'ın Haziran 2008'de Diyarbakır'a yaptığı ziyaret sırasında parti otobüsüne yumurta ve domates atmak suretiyle, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Genel Sekreter Önder Sav'a hakaret ettikleri ileri sürülen 4 eylemciye 1 yıl 15'er gün hapis cezası verildi. Mahkeme, eylemcilerin 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi. (ANF - 26 Kasım)

 

Greve Katılan 400 Öğretmene Soruşturma Açıldı

Tekirdağ'da, Kamu-Sen ve KESK'in 25 Kasım'daki bir günlük iş bırakma eylemine katılan 400 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. (ANF - 26 Kasım)

 

EĞİTİM HAKKI


Önce Dipçik Yedi, Şimdi de Eğitim Hakkını Kaybetti

Hakkâri'de DTP'nin gösterisine katılan ve çıkan olaylarda özel harekat polisi tarafından silah dipçiği ile dövülen 17 yaşındaki Seyfullah Turan, iki yıl üst üste sınıfta kaldığı için örgün eğitim hakkını da kaybetti. (Zaman - 5 Kasım)

 

Taşımalı Eğitim Gören Öğrenciler, Servis Sorunu Nedeniyle Okula Gidemiyor

Hanak'ın Ortakent Mahallesi'ndeki 8 yıllık ilköğretim okulunda öğrenim gören Sazlıçayır köyünden 36 ilköğretim öğrencisi, 4 defa ihaleye çıkmasına rağmen çözülemeyen servis sorunu yüzünden yaklaşık 45 gündür okula gidemiyor. (Zaman - 7 Kasım)

 

Bu Ne Biçim Zorunluluk?

Ortaöğretimden mezun olan öğrenciler, ÖSS'ye girdikten sonra birde ÖSS Dil Sınavına giriyor. ÖSS Dil sınavına giren öğrenciler, İngilizce Dili ve Edebiyatı bölümü okuyacaksa İngilizce'den, Almanca Dili ve Edebiyatı bölümü okuyacaksa Almanca'dan, Fransızca Dili ve Edebiyatı bölümü okuyacaksa Fransızca'dan sınava girerken, Arapça Dili ve Edebiyatı bölümü okuyacak olan öğrenciler ise İngilizce, Almanca veya Fransızca'dan girmek zorunda kalıyorlar. Öğrencilerin İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerini öğrenme zorunluluğu olması, birçok öğrenciyi mağdur ediyor.(Vakit - 23 Kasım)

 

Danıştay'ın Kararı: Katsayı Zulmüne Devam!

İstanbul Barosu Başkanlığı, YÖK'ün yükseköğretime girişte katsayı puanı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin 21 Temmuz 2009 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini oy birliği ile durdurdu. (Haksözhaber - 25 Kasım)

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI

 

Eylem Yapan İşçiler Cezalandırıldı

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan 120 işçi işten atıldı. Müdürlüğün işlerini yapan Erenler taşeron firmasında çalışan işçiler, ekim ayında alamadıkları 4 ayık ücretleri için eylem yaptıkları için işten atıldıklarını söylediler. (Evrensel - 8 Kasım)


Tuzla'da Tersanede İşçi Cesedi Bulundu

Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki Çelik Trans Tersanesi'nde bir geminin ambarında boyacı olarak çalışan Mahmut Altınöz (30), yemekten dönen arkadaşları tarafından geminin alt güvertesinde ölü bulundu. (Haksözhaber - 24 Kasım)

 

İskenderun'da Slikozisten 44'üncü Ölüm

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde Kurulu Yazıcılar Demir-Çelik Fabrikası'nda çalışan Suat Aksoy, slikozis hastalığı nedeniyle öldü. Aksoy, İskenderun'da bu hastalıktan ölen 44'üncü kişi. (Evrensel - 24 Kasım)


KÜRT SORUNU


'Oremar'a 30 Ay Hapis

Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Grup Ahenk'in 3 üyesine, 'Oremar' parçasını söyledikleri gerekçesiyle toplam 3 yıl hapis cezası verildi. (Günlük - 6 Kasım)


Kurtalan'da DTP'lilere Kürtçe Konuşma Ve Pankart Soruşturması

Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde DTP İlçe Kongresi'nde Kürtçe konuşma yapan Selim Özalp ile Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz hakkında, kongre salonuna asılan Kürtçe pankartlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. (DİHA - 10 Kasım)


'Kürdistan' Adı Mahkemelik Oldu

Şanlıurfa'da 4 Şubat 2008'de doğan çocuğuna "Helin Kürdistan" adını veren Ahmet Atış (25), hakkında "basın yoluyla yasadışı örgüt propagandası yaptığı" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. İfadesi alındıktan sonra "yasadışı örgütün veya amacının propagandasını yaptığı" iddiasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Ahmet Atış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (islahhaber.com - 13 Kasım)

'Nujin' İsmine Kaymakam İzin Vermedi

Bismil Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Dayanışma ve Danışma Merkezi'nin isminin Belediye Meclis kararı ile 'Nujin' olarak değiştirilmesine Kaymakamlık izin vermedi.
Kaymakamlık, yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime olduğu ve bölücülüğe yol açacak nitelikte olduğu gerekçesiyle 'Nujin' ismini reddetti. (ANF- 18 Kasım)

 

Kürtçe Konuşan DTP'lilere 6'şar Ay Hapis Cezası

29 Mart Yerel Seçimleri'nde DTP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Cemal Coşkun ve Gaziemir Belediye Başkan Adayı Şeyhmuz Seyhan, Kürtçe propaganda yaptıkları için 6'şar ay hapse mahkûm oldular. (DİHA - 19 Kasım)

 

Kürtçe Anons 'Havacılığa' Aykırıymış!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma Bakanlığı'nın 2010 Bütçe Tasarısı görüşülürken DTP Milletvekili Osman Özçelik uçaklarda Kürtçe anons yapılmasını istedi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise bunun çok haklı bir talep olmadığını belirtirken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve THY ise Kürtçe anonsun havacılık kurallarına aykırı olduğunu iddia etti. (ANF - 20 Kasım)

 

Kürtçe İsme 'Sessiz' Engel

Çaldıran İlçe Nüfus Müdürlüğü 'iki ünsüz harf yan yana olamaz ve î harfi Türkçede yok' gerekçesiyle, 'Hanım' anlamına gelen Kürtçe 'Stî' ismini kabul etmedi. Kızının nüfus cüzdanı olmadığı için, sağlık karnesi de çıkaramadıklarını belirten baba Metin Adugit, 'Kızım sürekli hasta ve onu hastaneye sık sık götürmek zorundayız, ama her götürdüğümüzde kimliği olmadığı için bize sıkıntı çıkarılıyor, doğru dürüst bakılmıyor' dedi. (DİHA - 23 Kasım)


Polisin 'Roj Döner' Tahammülsüzlüğü

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde işyerinin adının 'Roj Döner' olması nedeniyle polis baskısına maruz kaldığını belirten Şerif Alkan, transit aracı üzerine yazdığı 'Roj Döner' adının da polisler tarafından zorla silindiğini öne sürdü. (DİHA - 23 Kasım)


DTP'li Özçelik Hakkında Fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik hakkında, DTP'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında, ''PKK'lı teröristleri övdüğü'' gerekçesiyle, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırladı. (Haber7 - 26 Kasım)

 

Askerler Kürtçe Pankartı İndirdi

Kurban Bayramı nedeniyle Yüksekova Belediyesi tarafından ilçenin giriş ve çıkışlarına asılan Kürtçe 'Cejna ve ya Qurbané Piroz be' yazılı pankart, askerler tarafından indirildi. (islahhaber.com -28 Kasım)


MİLİTARİZM


Köy Değil, İşkence Hayatı

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesine bağlı Gürkavak (Şagolord) Köyü'nün tamamı ve Köşkönü (Pışkesir) Köyü'nün ise bir kısmının 1994 yılında yakılması sonucu, köylerinden göç etmek zorunda kalan ve belli dönemlerde meyve ağaçlarındaki ürünlerini toplamak için köylerine giden yurttaşlar,  Dağlıca (Oremar) yolu üzerinde bulunan köylere akşam saat 15.00'dan sonra giriş ve çıkışların askerler tarafından kapatıldığını belirttiler. (Günlük - 6 Kasım)

 

Polisten Ahlaksız Teklif!

Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören Yiğit Ünal Yıldırım'ın iddiasına göre, kendisine 500 TL'ye ajanlık teklif edildi. Yıldırım, kendisini sürekli rahatsız eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. (Evrensel - 9 Kasım)

 

İzinli Geldiği Van'da Gözaltına alınan Askerin Hayatından Endişe Ediliyor

Nusaybin Demirtepe Karakolu'nda askerliğini sürdüren Osman Yavuz'un, daha önce katıldığı eylemler nedeniyle hakkında açılan dava dosyalarının birliğine gönderilmesinin ardından baskı ve şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ruh sağlığı bozulduğu gerekçesiyle izne gönderildiği belirtilen Yavuz, Van kent merkezinde üzerinde kimliği olmadığı gerekçesiyle 9 Kasım'da gözaltına alındı. İl Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtilen Osman Yavuz'un 4 gündür kendileriyle görüştürülmediğini dile getiren baba Ahmet Yavuz, oğlunun askere gittikten sonra gördüğü işkenceler sonucu ruh sağlığının bozulduğunu iddia etti. (DİHA - 13 Kasım)

Yargılananlar Darbeciler Olunca Hukuk Hiçe Sayılıyor

Millete ve hükümete komplo planında imzası bulunan Kurmay Albay Dursun Çiçek, ikinci kez tartışmalı şekilde tahliye edildi. Çiçek'in, cezaevine gönderilmesinin üzerinden 43 saat geçmeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hukukçu ve aydınlardan tepki geldi. (islahhaber.com - 15 Kasım)


Dersim'de 5 Bölgeye Giriş Yasağı

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde, Dersim'de 24 Kasım 2009 – 24 Şubat 2010 tarihleri arasında bazı bölgelerin 'Geçici güvenlik bölgesi' olarak belirlendiği ve bu bölgelere giriş yasağı uygulanacağı belirtildi. (ANF - 21 Kasım)

 

'Paşa Paşa Yargılansın' Afişi Yasaklandı

Sosyalist Demokrasi Partisi'nin (SDP) İstanbul'da asmak istediği "Kâğıt parçası değil, cunta belgesi - Genelkurmay Başkanı görevden alınsın - Paşa paşa yargılansın" yazılı afişlerin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs edildiği" iddiasıyla yasaklandığı öğrenildi. Yasaklama kararını veren İstanbul Valiliği'nin SDP yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulunduğu bildirildi (Radikal - 25 Kasım).


Kafes Planı: Suikast, Bombalama ve Kara Propaganda

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Binbaşı Levent Bektaş'ın ofisinde ele geçirilen bir film CD'sinin içerisine şifrelenerek gizlenen "Kafes Operasyonu Eylem Planı" korkunç planları gözler önüne serdi. Plan, Ergenekon kapsamında tutuklanan Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe tarafından hazırlandı. Eylemlerin ise çoğu Ergenekon soruşturmasında tutuklu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli muvazzaf ve emekli subaylar tarafından gerçekleştirileceği belirtiliyor. Hangi subayın hangi hücrede olduğu planda ayrılıtı olarak yer alıyor. Plana göre azınlıklara yönelik suikast, bombalama, adam kaçırma, kundaklama ve yıldırma eylemleri düzenlenecek. İrticaî örgütler adına üstlenilecek bu eylemler sebebiyle hükümet zor durumda kalacak. Cuntacıların 'Kafes' adını verdiği operasyonun öncelikli hedefi hükümeti düşürmek. (Taraf - 19 Kasım)

 

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

 

Hastane Yerine Karakola Götürüldüler

İstanbul Avcılar'da polisin yaptığı bir operasyonda yaralanan iki kişinin yaralı halde 45 dakika olay yerinde bekletildikleri ve ciddi kan kaybına rağmen herhangi bir tıbbi müdahale yapılmadığı ortaya çıktı. Olaydan sonra hastane yerine karakola götürülen Özkan Gerçek ve Ömer Adıgüzel'e burada işkence yapıldığı ileri sürüldü. (ANF - 10 Kasım)


Havaalanında Polis Dayağı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 11 Kasım 2009'da, iki polis memurunun, tartıştıkları Kurtuluş Bozkurt'u darp ettikleri ileri sürüldü. Bakırköy Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Kurtuluş Bozkurt'un, iki polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi- (Gündem - 11 Kasım)


Köy Korucuları Batman'da Çobanı Darp Ettiler

İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şubesi'ne başvuran İsmet Gürsel, Hasankeyf Üçyol mevkiinde sürüsünü geçirirken korucular tarafından önünün kesilerek para istenildiğini, vermeyince de hakarete maruz kalıp darp edildiğini söyledi. (ANF - 23 Kasım)


ÇOCUK HAKLARI

 

Çubukçu'yu Protesto Eden 4 Liseli Gözaltına Alındı

Ahmet Hakkı Balcıoğlu Ticaret Meslek Lisesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yu protesto eden 4 liseli gözaltına alındı. (DİHA - 8 Kasım)

 

Yatılı Okulda Şüpheli Ölüm

Muş'un Varto ilçesi Çaylar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) okuyan Mazlum Alan (7) adlı öğrenci yatağında ölü bulundu. (Star - 11 Kasım)


Adana'da 6 Çocuğa 28 Yıl Hapis Cezası Verildi

Silahlı örgüt üyesi olma ve propaganda yapma iddiasıyla yaşları 13-17 arasında değişen tutuksuz çocuklardan M.O. İ.G. ve Ö.Ö. 5 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.15 yaşından küçük tutuksuz sanıklardan İ.S. S.Ö. ve C.K.'ya ise 4 yıl hapis cezası verildi. "Örgüt adına suç işlemek" gerekçesiyle tutuklanan Murat K. ve Servet G. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi.
Batman'da da yaşları 13 ile 17 arasında değişen 7 çocuk hakkında polise taş attıkları gerekçesiyle 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. (ANF - 12 Kasım)

 

Çocuk Gününde, Çocuğa İşkence

Dünya Çocuk Hakları haftası nedeniyle birçok yerde çocuklara yönelik işkence ve kötü muameleye karşı eylem ve etkinlikler devam ederken, Adana'da 15 yaşındaki H.K isimli bir çocuk, ikamet ettiği Barbaros Mahallesi'nde okula taş attığı gerekçesiyle gözaltına alındığını ve polisler tarafından kendisine işkence yapıldığını iddia etti. (DİHA - 23 Kasım)


Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Çocuk Vurularak Yakalandı

Konya'da bir okulun kantinine hırsızlık amacıyla girdiği ileri sürülen üç zanlıdan biri, dur ikazına uymayınca polis tarafından yaralı olarak yakalandı, yaralı zanlının durumunun ağır olduğu kaydedildi. (Zaman - 28 Kasım)

 

IRKÇI SALDIRILAR


Ankara Üniversitesi'nde Milliyetçi Saldırı

2 Kasım 2009'da, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde, "demokratik açılım" çalışmalarını protesto eden aşırı sağcı bir grup, fakültede bulunan Kürt öğrencilere saldırdı. (Milliyet - 3 Kasım)


Konya'da DTP'ye Irkçı Saldırı

DTP Konya İl binasına giren bir kişi, binada bulunan parti çalışanının boğazına bıçak dayayarak, "Kürt olduğuna emin olanlar Türk kimliklerini aldıkları yere geri versinler. Kendi Kürt nüfuslarını alsınlar. Eğer halen şiddet devam ederse aynı şekilde karşılık verilecek" yazısını yazdırdıktan sonra ve altına da "Zagos" adıyla imza atarak binayı terk etti. (Gündem - 6 Kasım)


MKÜ'de Öğrencilere Ülkücü Saldırı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde, bölüm temsilcilikleri seçimlerinin ardından, okul dışından geldikleri belirtilen bir grup ülkücü, Kürt öğrencilere saldırdı. Kavga sonucunda biri ağır olmak üzere 6 öğrenci yaralandı. (Günlük - 12 Kasım)


Kürtçe Konuşan İşçilere Linç Girişimi

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'nde inşaatta çalışan Kürt işçilerin, dün akşam saatlerinde çalıştıkları inşaatın önünde Kürtçe konuştukları gerekçesiyle linç edilmek istendiği iddia edildi. Saldırı sonucu Selahattin Çalban, Metin Çalban ağır yaralanırken, Emrah Kılıçasalan, Mehmet Salan, Rojhin Çalban çeşitli yerlerinden yaralandı. (DİHA - 13 Kasım)


Afyon'da Faşist Saldırı

Afyon'da 17 Kasım 2009'da Kocatepe Üniversitesi öğrencisi Ali Canan, kendisine "nereli" olduğunu soran ve boynundaki poşuyu çıkarmasını isteyen aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Ali Canan'ın aldığı darbelerle burnunun kırıldığı öğrenildi. (Günlük - 17 Kasım)


DTP'lilere İzmir'de Taşlı Saldırı

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün İzmir'e gelmesini karşılamak isteyen DTP üyelerinin araç konvoyu, Üçyol Kavşağı'nda aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Olayla ilgili yapılan açıklamada, saldırıda 11 kişinin yaralandığı, beş kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. (islahhaber.com - 23 Kasım)


Çanakkale'de Kürtlere Kitlesel Linç Girişimi

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde Kürtlerin yaşadığı Harmanlık Mahallesi'nde toplanan 2000 kişilik grup, Bayramiç'de yaşayan Kürtlerin ilçeyi terk etmesini isteyerek evlere saldırdılar. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı üç Kürtün kendilerine verilmesini isteyen ırkçı grup İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde toplanarak "Kürtler dışarı" şeklinde slogan attı. (ANF - 26 Kasım)


DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ


Adıyaman'lı Gazeteciye Hapis Cezası

Adıyaman'ın Kâhta İlçesi'nde gazetecilik yapan 'Gerger Fırat Gazetesi'nin sahibi Hacı Boğatekin, 28 Şubat 2008'de yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan davanın, görülen karar duruşmasında "kamu görevlisine hakaret ettiği" iddiasıyla 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. (bianet.org - 18 Kasım)


'PKK'li Roman Karakterleri' Hapisle Yargılanıyor

Yazar Mehmet Güler'in, Belge'den çıkan ve Kürt sorunu ekseninde yaşanan olaylarla birlikte bir aşk öyküsünü anlatan 'Ölümden Zor Kararlar' isimli kitabının kahramanları bölücülük yapmaktan mahkemelik oldu. Güler'in, yayıncı Ragıp Zarakolu ile birlikte mahkemelik olduğu dava görülmeye devam ediyor. (ANF - 20 Kasım)

 

TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ


Kars'ta Halk Cephesi Üyelerine Gözaltı

Kars'ta Halk Cephesi üyelerinin 4 Kasım 2009'da ABD karşıtı düzenledikleri protesto gösterisinin "izinsiz" olduğunu iddia eden polis ekiplerinin gösteriye müdahale etmesi sonucu Halk Cephesi üyesi 13 kişi gözaltına alındı. (Zaman - 4 Kasım)

 

Kars'ta KESK Açıklamasına Müdahale: 30 Gözaltı

KESK Kars Şubeler Platformu üyeleri, sendikalarının yönetici ve üyelerine yönelik baskı ve tutuklamaları kınamak amacıyla basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Açıklama öncesi polisin izin alınmadığını gerekçe göstererek, açıklamaya izin vermemesi üzerine polis ile sendikacılar arasında yaşanan tartışma sırasında polisler, 27 KESK üyesi ile 3 DTP yöneticisini gözaltına aldı. (DİHA - 14 Kasım)


Ankara'da Kadına Gaz Günü

Ankara Kadın Platformu üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle YKM önünde bir araya geldi. Buradan Yüksel Caddesi'ne yürümek isteyen kadınlara polis biber gazı sıkarak izin vermedi. (ANF - 25 Kasım)

Sen misin Harç Zammını Protesto Eden!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptıkları" gerekçesiyle, 40 kişi hakkında, 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları istemiyle dava açtı.

Dava iddianamesinde, "Memur maaşlarına yüzde 3, üniversite harçlarına ise yüzde 8 zam yapılmasını" protesto etmek amacıyla, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlendiği kaydedildi. (Radikal - 29 Kasım)

 

HABER ALMA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Forum Sitesine Engelleme Kararı

Forum sitesi mazgirt.net adlı internet sitesine erişimin, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin koruma tedbiri kararı gereğince 8 Ekim 2009'da engellendiği 5 Kasım 2009'da öğrenildi. (TİHV - 5 Kasım)


Öcalan'a Taraf Yasak!

Ergenekon iddianamesini "sakıncalı" olduğu gerekçesiyle Abdullah Öcalan'a vermeyen İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Eğitim Kurulu, "Günlük" ve "Birgün" gazetelerinin yanında "Taraf" gazetesinin de "örgüt propagandası" yaptığı ve "Türk ve Kürt halkları arasında infiale sebep olacak yazılar yayımladığı" gerekçesiyle Öcalan'a verilmesini yasakladı. (islahhaber.com - 6 Kasım)


Vakit Muhabirine Çirkin Saldırı

Emekli Tümgeneral Osman Özbek'in, "Cumhuriyetin 86. yılında Türkiye" konferansında Vakit Muhabiri Ertuğrul Cesur tartaklanmak istendi. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nde düzenlenen konferansı izlemek isteyen muhabir, dernek üyelerinin tepkisi ile karşılaştı. Hakaret ve tehditler karşısında, gazeteci olduğunu ifade ederek görevini yapmaya çalıştığını söylemesine rağmen, zorla salondan dışarı çıkarıldı. (Vakit - 16 Kasım)


Sabah Gazetesi Muhabiri Gözaltına Alındı

Haber amacıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulundukları sırada jandarma tarafından gözaltına alınan Sabah muhabiri Barış Sözal ve ulaştırma görevlisi Ali Kocatepe yaklaşık 8 saat gözaltına alındı. Haklarında askeri mahalde fotoğrafını çekmek suçlamasıyla tutanak düzenlenen Sabah ekibinin poliste ifadesi alındı. (Zaman - 16 Kasım)

 

Taraf'ın "Kafes Planı" Haberine TSK'den Suç Duyurusu

Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında soruları yanıtlayan Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, Poyrazköy Soruşturma hakkında Taraf Gazetesi'nde yayınlanan "Kafes Operasyonu" hakkındaki haberler için suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. (islahhaber.com - 20 Kasım)


Günlük Gazetesi'nin Bu Kez De İnternet Sitesi Kapatıldı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Kasım 2009'da verdiği karara dayanarak Günlük Gazetesi'nin internet sitesi olan gunlukgazetesi.com adresine erişimi engelledi. (bianet.org - 19 Kasım)


Radyo Bakur'un Sitesine Erişim Engellendi

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara dayanarak internet üzerinden Kürtçe yayın yapan Radyo Bakur'un internet sitesi olan radyobakur.com adresine erişimi engelledi. (Gündem - 19 Kasım)


Yeniden Sosyalist Demokrasi Gazetesi'nin Yayını Durduruldu

SDP yayın organı olan ve 15 günde bir yayımlanan Yeniden Sosyalist Demokrasi Gazetesi'nin 84. sayısında yer alan "Barış ve Demokratik Çözüm Grubu'nun dokuz maddelik mektubu" nedeniyle gazetenin 27 Ekim 2009'da toplatıldığı ve yayınının bir ay süreyle durdurulduğu öğrenildi. (Radikal - 25 Kasım)


Yürüyüş Dergisi'ne Toplatma ve Yayın Durdurma Cezası

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş Dergisi'nin yayını, 22 Kasım 2009'da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 gün süreyle durduruldu. Ayrıca derginin 21. sayısının toplatılmasına da karar verildi. (sendika.org - 25 Kasım)


Günlük Çalışanları Gözaltına Alındı

Günlük ve Rojev gazetelerini dağıtan Merdan Berk ve Salman Akpınar Beyoğlu Tarlabaşı mahallesinde polislerce gözaltına alındı. (Günlük - 25 Kasım)

 

Bir Haber Sitesi Daha Engellendi

İnternet haberciliği yapan haberforum.net adlı internet sitesine erişimin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "koruma tedbiri" kararıyla engellendiği öğrenildi. (Gündem - 26 Kasım)


YARGI VE CEZASIZLIK


Küçük Seher'i Önce Doktor Sonra Yargı Felç Etti!

Henüz 1 yaşındayken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Seher Belketin adlı kız çocuğu, doktorun yanlış teşhisi ve tedavisi yüzünden şuan konuşamıyor, yürüyemiyor ve göremiyor. Ailenin yanlış teşhis koyan doktor hakkında açtığı dava, 7 yıl sonra 'zaman aşımına' uğrarken, Adli Tıp Kurumu'nun 8'de 4 kusurlu bulduğu Doktor Yüksel Öztürk, Aydın Devlet Hastanesi'nde görevini sürdürüyor.  ( ANF - 12 Kasım)


"Öğrenci Andı"nın İptali İstemine Ret

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ''Öğrenci Andı'' başlıklı 12. maddesinin, ''Anayasa''ya, uluslar arası sözleşmelere ve insan haklarına aykırı olduğu, tercih hakkının kaldırıldığı, yasal dayanağının bulunmadığı'' öne sürülerek, iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti. (Star  - 10 Kasım)

 

Uğur Çelik'i Vuran Polise Yargı Jesti

Adana'da 13 Aralık 2006'da hırsızlık yaptığını düşündükleri Uğur Çelik'e (18) "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla ateş açarak ölümüne neden olan polis memuru Y.K.'nin (35) yargılandığı dava sonuçlandı. "Sınırın aşılması suretiyle kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Y.K., bir yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Y.K.'ye verilen hapis cezasının daha sonra ertelendiği öğrenildi. (Milliyet - 12 Kasım)


Kamera Kayıtları 'Kayıp'!

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde 22 Ekim'de gözaltına alındığı karakoldan sağ çıkamayan Resul İlçin'in gözaltında tutulduğu karakola ait 5 güvenlik kamerası bulunmasına rağmen kameralara ait kayıtların olmadığı savcılık tarafından tespit edildi. İliç ailesinin avukatı delillerin karartılmaya çalışıldığını söyledi.(Birgün - 15 Kasım)


El Bombalı Cezaya Sadece 9 Yıl Hapis

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde 17 Ağustos 2009'da askerî kışlada "kaza olduğu" iddia edilen bir patlama meydana gelmiş ve dört asker yaşamını yitirmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Mehmet Tümer, İbrahim Yaman, İbrahim Öztürk, Ali Osman Altın ve Mesut Bulut'un ölümüne neden olan olayın faili olduğu gerekçesiyle 18 Ağustos 2009'da tutuklanmıştı. Görülen davanın karar duruşmasında Askeri Mahkeme, Mehmet Tümer'i, "bilinçli taksirle adam öldürmek" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından verilen hapis cezası, sanığının birden fazla kişinin ölümüne neden olması nedeniyle 11 yıla çıkarıldı. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki iyi halini ve sabıkasız olmasını göz önünde bulundurarak verilen hapis cezasını 9 yıl 2 aya indirdi. (Haksözhaber- 20 Kasım)

Savcılık Guantanamo İşkencesini 'Orantılı' Buldu

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde Ender Bulhaz Aktürk adlı gence yapılan işkenceleri "orantılı güç" olarak kabul etti. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'nun raporunda da yer alan işkence bulgularının "öldürücü" olmadığına vurgu yaparak, işkenceci polisler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Aktürk'e gözaltında Guantanamo işkencesi olarak da bilinen "waterboarding- su işkencesi" de yapılmıştı. (30 Kasım - ANF),

 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ


Ögür-Der'e Açılan Kapatma Davası Reddedildi

İstanbul Valiliği'nin "Dernekler Kanunu'na aykırı hareket ettiği" iddiasıyla kapatılması için dava açtığı Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) hakkında açılan dava 4 Kasım 2009'da karara bağlandı. Fatih 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, İstanbul Valiliği'nin Özgür-Der'in kapatılması yönündeki talebini reddetti.

7 Kasım 2008'de Özgür-Der Genel Merkezi ve şubelerinin de imzasının bulunduğu "İnancımızın ve Kimliğimizin Aşağılandığı; Resmi İdeolojinin Dayatıldığı Törenlere Tavır Alalım!" başlıklı ortak açıklama üzerine İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yapılan teftişlerin ardından İstanbul Valiliği'nin suç duyurusu üzerine Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı, Dernekler Kanunu'ndaki "anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz" hükmü uyarınca Özgür-Der hakkında kapatma davası açmıştı (ozgurder.org - 4 Kasım).


İzmir'de DTP Binasına Molotoflu Saldırı

DTP İzmir İl Örgütü'ne 3 Kasım 2009'da molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi (islahhaber.com- 4 Kasım)

 

Şura-Der'e Çirkin Saldırı

28 Kasım'da akşam saatlerinde Diyarbakır Kayapınar İlçesinde bulunan Şura-Der ve AK Parti ilçe başkanlığına, yaklaşık 20 kişi olduğu söylenen bir grup tarafından taşlı ve molotof kokteylli saldırılar düzenlendi. (islahhaber.com - 30 Kasım)


Marmara Ereğlisi'nde DTP'ye Saldırı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde 29 Kasım 2009'da DTP ilçe binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Dört kişi oldukları belirlenen saldırganların binaya girmeye çalıştığı fakat giremeyince parti tabelasını söktükleri öğrenildi. (Gündem - 30 Kasım)


HASTA HAKLARI


Ağır Yaralıya Acilde 5 Saat Bakılmadı İddiası

Şırnak kömür ocaklarında şişirdiği traktör lastiğinin patlaması sonucu yaralanarak Şırnak Devlet Hastanesine getirilen Ali Gerden'e plastik cerrah G.B'nin 5 saat boyunca acil serviste müdahalede bulunmadığı öne sürüldü. (Haber7 - 4 Kasım)


Bir Hastanın Başına Gelenler

Eskişehir'de yaşayan Muammer Karakurt, böbreklerinden rahatsızlanıp Yunus Emre Devlet Hastanesinin acil servisine gitti. Ancak nöbet değişimi zamanına denk gelince nöbeti devralacak doktor gelmediği için nöbeti biten doktora kendisiyle ilgilenmesini söyleyince, hırpalanıp doktorlar tarafından çağrılan polis ekiplerince ağrılar içinde karakola götürüldü. (Timetürk - 14 Kasım)


Apseli Dişi Çeken Teknisyen Ölüm Getirdi

Kayseri'de diş hekiminin müdahale etmediği apseli dişi çeken teknisyen Y.Ü. , 16 yaşındaki Sinan Kahraman'ın ölümüne neden oldu. 9 gün yoğun bakımda kalan gencin kanına mikrop karışmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği açıklandı. (Star - 18 Kasım)

 

Hastane Hastane Dolaştırılan Begüm Kurtarılamadı

İzmir Bornova'da Oturan Akın ailesinin; 2,5 yaşındaki kızları Begüm Akın'ın ateşinin yükselmesi üzerine aile, kızlarını devamlı muayene oldukları çocuk hastalıkları uzmanı Dr. H.A.'ya götürdü. İddiaya göre Dr. H.A. Begüm'e ateş düşürücü ilaç vererek evine gönderdi. İlerleyen saatlerde yine ateşi düşmeyen Begüm Akın, bu kez Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, görevliler hastanede yer olmadığını bildirdi. Aile daha sonra Şifa Hastanesi'ne giderken burada da intaniye servisi olmadığını öğrenince tekrar Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne döndü. Ailesinin en sonunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdiği Begüm Akın tedavi altına alındı. Ancak yaklaşık 24 saat ateşler içinde hastane hastane dolaştırılan küçük kız yaşamını yitirdi. (Milliyet - 21 Kasım)


Narkozdan Felç Oldu

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde böbreklerindeki taş, lazerle parçalanmak istenen 41 yaşındaki Gülten Kara'nın duyarlılık testi yapılmadan verilen narkoz nedeniyle felç olduğu ileri sürüldü. (aktifhaber - 24 Kasım)


Teşhis Konamayan Narin Öldü

Fatma (30) ve Abdurrezzak Kalkan (29) çiftinin 1 yaşındaki kızları Narin'e, Iğdır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kabız teşhisi konularak eve gönderildi. Yaklaşık 5 saat sonra durum iyice ağırlaşan Narin bebek, bu sefer özel bir kliğine götürüldü. Burada çocuğu muayene eden Dr. İsmail Aba, Narin'in zatürre olduğunu belirledi. Ailesi tarafından tekrar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Narin, burada annesinin kucağında öldü. (aktifhaber - 28 Kasım)


15 Günde Bir Mi Hasta Olalım?

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy'de yaşayanlar, köylerine 15 günde bir doktor gelmesi sebebiyle, "Biz de 15 günde bir mi hasta olmak zorundayız." diye tepki gösteriyor. (aktifhaber - 28 Kasım)

 

KAYIPLAR VE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER


Bingöl'de Yeni Toplu Mezar İddiası

Bingöl'ün Genç ve Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasında kalan bölgede, 4'ü sivil 12 kişinin cesedinin bulunduğu bir toplu mezar olduğu ileri sürüldü. İsminin açıklanmasını istemeyen bir köylü, mezra civarındaki bir tepede, 1994 yılında anne ve babasıyla birlikte 4 köylü ve 8 PKK'linin öldürülüp toplu bir şekilde gömüldüğünü söyledi. (Evrensel - 4 Kasım)


Taradıktan Sonra Yaktılar

TSK'nin 1998 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya (ësmailka) köyü yakınlarında başlattığı operasyonda yaşamını yitiren 11 PKK'li toplu olarak gömüldüğü iddia edildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen köylüler, 1998 yılında 11 PKK'linin Yanıkkaya köyü yakınlarında pusuya düşürülerek tarandığını ve ardından cesetlerin askerler tarafından yakıldığını ileri sürdüler. (Günlük - 11 Kasım)Kemikleri de Faili Meçhul Oldu

Bulut ailesinin 5 üyesi, 1994 yılında Lice'de Bolu Komando Tugayı'na bağlı askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra kayıplara karıştı. Yıllarca çocuklarını arayan Bulut ailesi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Bağcılar Köyü'nde bulunan toplu mezardan çıkan 8 cesedin ardından harekete geçti. Yapılan DNA testinin ardından bulunan kemiklerin Ali, Ekrem ve Ramazan Bulut ile Mehmet Örhan'a ait olduğu ortaya çıktı. Kulp Cumhuriyet Savcılığı'na kemikleri almak için başvuran iki aileye 'kemiklerin nerede olduğunu bilmiyoruz, kayboldu' cevabı verildi. (islahhaber.com - 18 Kasım)


Silopi Kayıpları İçin Şüpheli Mezar Açılacak

Sekiz yıl önce Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün komutanlık yaptığı dönemde Şırnak'ın Silopi ilçesinde gözaltına alındıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan HADEP Silopi İlçe Başkanı Serdar Tanış ile İlçe Yöneticisi Ebubekir Deniz'in öldürüldükten sonra Mardin'in Dargeçit ilçesinde gömüldükleri iddia edildi. İddia üzerine savcılığa başvuran Tanış ve Deniz aileleri mezarın açılması için Silopi Cumhuriyet Savcığı'ndan kazı talimatını içeren bir yazı aldı. Bunun üzerine aileler, Dargeçit'e geçerek kazı için Dargeçit Savcılığı'na da başvurdu. (islahhaber.com - 20 Kasım)KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

 

Gaz Bombalı Baskın

Hakkâri'de ikamet eden Gani Bayram adlı vatandaşın evine önceki gün polisler tarafından baskın düzenlendi. Polislerin yaptığı ev baskını sonrasında, eve gaz bombası attığı bildirildi. Eşi ve çocuklarıyla evde oldukları sırada polislerin kapıyı çaldığını ve kapı açıldığı anda içeriye gaz bombası atıldığını belirten Gani Bayram, gazdan kötü etkilendiklerini ve gelen ambulans ile çocukları hastaneye kaldırdıklarını ifade etti. (Günlük - 2 Kasım)


Otobüse Molotof Atan Saldırganlar Genç Kızı Yaktılar 

Küçükçekmece'de bir İETT otobüsü kimliği belirsiz 6 kişinin molotoflu saldırısına uğradı. Otobüste bulunan Serap Eser yanarak yaralandı. Yaralanan Serap Eser hastaneye kaldırıldı. (Haber7 - 8 Kasım)

 

Yüksekova'da Polis 2 Eve Biber Gazı Attı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'nin kuruluş yıldönümü için yapılan gösterilere müdahale eden polis 2 eve biber gazı attı. Polisin saldırısı esnasında Yunus Yapalak ve Sefer Baltacı isimli vatandaşların evlerine biber gazı isabet etti. 2 evde bulunan aralarında 7 aylık bir bebek ve engelli bir vatandaşın da bulunduğu Yapalak ve Baltacı ailelerinden 17 kişi gazdan etkilendi. (islahhaber.com - 30 Kasım)

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu

Önceki ve Sonraki Haberler