“MTTB ve Yeniden Milli Mücadele”

“MTTB ve Yeniden Milli Mücadele”

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'nin seminerler dizisi “MTTB ve Yeniden Milli Mücadele” konusuyla devam etti.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesinin bu yıl "Türkiye'de İslami Hareket Tecrübeleri"ni konu edindiği seminerler dizisinin altıncısı dün akşam Özgür-Der Selahattin Eyyubî Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Mehmet Deniz'in, "MTTB ve Yeniden Milli Mücadele"   konulu sunum yaptığı seminerde genel olarak, Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) kuruluşu, geçirdiği düşünsel çalkantılar, başlıca eylem, etkinlik ve faaliyetleri, birliğin içerisinde etkili olan şahsiyetler, "Mücadele Birliği"nin teşkilatlanması ve faaliyetleri üzerinde duruldu.

MTTB'nin kuruluşu…

Dar'ul funun öğrencileri tarafından 1916 yılında İttihat Terakki etkisiyle kurulduğunu söylediği MTTB'yi dört ayrı bölümde ele alarak konuşmasına başlayan Mehmet Deniz, "MTTB'nin tarihini dört ayrı dönem olarak nitelendirmek mümkün. 1929'a kadar geçen dönem kendini bulma dönemidir. 1929'dan sonraki dönem resmi ideolojinin sözcülüğünü yaptığı dönemdir. Bu dönemde Ahmet Tevfik İleri önemli isimlerdendir. Ziya Gökalpçı bir milliyetçilik anlayışına sahiptir. Hitler ve Mussolini'yi öven MTTB'de Kemalizm belirgindir… 1946'da ise Suphi Baykam başkanlığında yeniden kurulur. 1960 ihtilali sonrası şaşkınlığını atmış ve toparlanmış solun emrine amade bir MTTB vardır. 1965-1980 yıllarına gelindiğinde dünya ve Türkiye'de iki ayrı düşünce arasında saflar netleşmiştir. Sağ-sol, ABD-Rusya,  NATO-VARŞOVA tartışmaları yapılır. Rasim Cinisli'nin olaylı liderliğinde MTTB sağcılığı seçmiş; bu sağcılık, içinde İslamilik de barındırır."dedi.

Bu bilgiler ışığında Deniz, düşünce olarak kısaca MTTB'nin birinci ve ikinci dönemini Kemalist, üçüncü dönemini sol, dördüncü ve son dönemini ise, İslam'ın renginin belirmeye başladığı dönem olarak özetledi.

Başlıca eylem ve etkinlikleri:

1. dönem başlığı altındaki değerlendirmesinde MTTB'nin başlıca eylem ve etkinlikleri üzerinde duran Deniz, bunları şu şekilde sıraladı: Birlik dergisi yayınlanması, Razgrad Türk mezarlığının tahribinin protesto edilmesi, "vatandaş Türkçe konuş" kampanyası, yerli malı kullanımının yaygınlaştırılması, radyo yayını başlarken ve biterken İstiklal marşının okunması, İstiklal marşı okunurken ayağı kalkıp saygı duruşunda bulunmanın yaygınlaştırılması, yıl dönümlerinde "Çanakkale şehitleri"nin anılması, Vagon-li hadisesi ve Hatay mitingi.

MTTB'nin İslamlaşma dönemi hakkında da bilgi veren Deniz, "Burhanettin Kayhan dönemi MTTB'nin İslamlaşma dönemi olarak kabul edilir. Uzun süren bir milliyetçi-İslamcı zıtlaşması sonucu Kayhan genel başkan seçilmiştir. Bu dönemde üniversite ve orta öğretim gençleri kendilerini 'İslam Gençliği' olarak ifade etmeye başlamışlardır. Kayhan döneminde önemli bazı vakalar yaşanır. Bunlar; Mescid-i aksa haftası, ilk olarak Ruhi Kılıçkıran ve Mustafa Bilgi'nin şehit olmaları, sola karşı sağın temsilciliği…"dedi.

"Milli Mücadele"nin kurulması ve amacı:

"Yeniden Milli Mücadele Birliği"nin (YMB) kuruluşu ve amacı hakkında bilgi veren Deniz, "MB, emperyalizme karşı 45-50 yıl önce kazanılan askeri mücadeleye rağmen kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi alanda bağımsızlık mücadelesinin kazanılamadığını; milletin yaşadığı buhranların, hakimiyeti altında olduğumuz judeo-grek menşeli kapitalist sistemden kaynaklandığını ilan ediyor. Kendini 'içeriden ve dışarıdan zaafa uğratılmış, bunalımlar içerisinde kıvranan toplumumuzun yine 'Millet İdeolojisi'ne bağlı olarak kurtulması için verilecek mücadelenin organize hareketi' olarak tanımlıyor. Bu iddialarla kurulan MB, 'Türkiye'nin şartları apolitikliği kaldırmaz. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Kanunlardaki kısıtlamaları aşma gücümüz henüz yeterli değildir'  diyerek kendine has karmaşık bir dil oluşturmuştur."şeklinde konuştu.

MB'yi güçlü ve yaygın bir teşkilatlanma olarak nitelendiren Deniz, "Milli Mücadele 12 Mart 1971 darbesine kadar binlerce mücadeleciye ulaşılmış İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki Yüksek Öğretmen Okullarında güçlü bir etkinlik kurmuş. Hiyerarşik ve disiplinli bir eğitim sürecini esas almışlar. Öğrenci evleri oluşturmuş, güçlü ve kuşatıcı bir yapı olarak karşımıza çıkmakta."diye devam etti.

Basın ve yayın anlamında da güçlü olduklarına işaret eden Deniz, bu faaliyetleri şu şekilde özetledi: Haftalık YMM Dergisi, Aylık Pınar Dergisi, Mevsimlik Gerçek Dergisi, Günlük Bizim Anadolu Gazetesi, Günlük Bayrak Gazetesi, kitaplar ve bildiriler.

Konya, 4 Ekim 1976 "Tarihi Karar Mitingi", mitingde taşınan pankartlar ve atılan sloganlar üzerinden MB'de yaşanan değişimi irdeleyen Deniz, söz konusu slogan ve pankartları şöyle sıraladı: "DGM'den Sadece Vatan Hainleri Korkar", "DGM İşçilere Değil, Komünistlere, Vatan Hainlerine ve Millet Düşmanlarına Karşı", "DGM Devlet Güvenliğinin ve Hukukun Teminatıdır", "DGM Devletin Emniyetidir" ve "DGM'ye karşı Çıkanlardan Millet Hesap Soracak"

Önceki ve Sonraki Haberler